Publication Portfolio for Biomolecular and Organic Electronics

567 publications from 1994 to 2018
Mentioned in social media 456 times*

Journal Articles

Zaifang Li, Hengda Sun, Ching-Lien Hsiao, Yulong Yao, Yiqun Xiao, Maryam Shahi, Yingzhi Jin, Alex Cruce, Xianjie Liu, Youyu Jiang, Wei Meng, Fei Qin, Thomas Ederth, Simone Fabiano, Weimin Chen, Xinhui Lu, Jens Birch, Joseph W. Brill, Yinhua Zhou, Xavier Crispin and Fengling Zhang
Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Yuze Lin, Fuwen Zhao, Shyamal K. K. Prasad, Jing-De Chen, Cai Wanzhu, Qianqian Zhang, Kai Chen, Yang Wu, Wei Ma, Feng Gao, Jian-Xin Tang, Chunru Wang, Wei You, Justin M. Hodgkiss and Xiaowei Zhan
Huifeng Yao, Deping Qian, Hao Zhang, Yunpeng Qin, Bowei Xu, Yong Cui, Runnan Yu, Feng Gao and Jianhui Hou
Luis Ever Aguirre, Liangqi Ouyang, Anders Elfwing, Mikael Hedblom, Angela Wulff and Olle Inganäs
Diatom frustules protect DNA from ultraviolet light
 
Altmetric usage: 3

Scientific Reports, 2018, 8.

 

Anders Elfwing, Wanzhu Cai, Liangqi Ouyang, Xianjie Liu, Yuxin Xia, Zheng Tang and Olle Inganäs
DNA Based Hybrid Material for Interface Engineering in Polymer Solar Cells
ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10( 11), 9579-9586.

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Shenkun Xie, Yuxin Xia, Zhong Zheng, Xuning Zhang, Jianyu Yuan, Huiqiong Zhou and Yuan Zhang
Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Weihua Ning, Feng Wang, Bo Wu, Jun Lu, Zhibo Yan, Xianjie Liu, Youtian Tao, Jun-Ming Liu, Wei Huang, Mats Fahlman, Lars Hultman, Tze Chien Sum and Feng Gao
Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Wei Zou, Renzhi Li, Shuting Zhang, Yunlong Liu, Nana Wang, Yu Cao, Yanfeng Miao, Mengmeng Xu, Qiang Guo, Dawei Di, Li Zhang, Chang Yi, Feng Gao, Richard H. Friend, Jianpu Wang and Wei Huang
Minimising efficiency roll-off in high-brightness perovskite light-emitting diodes
 
Altmetric usage: 4

Nature Communications, 2018, 9.
 Web of Science® Times Cited: 3 

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Jianhui Hou, Olle Inganäs, Richard H. Friend and Feng Gao
Organic solar cells based on non-fullerene acceptors
 
Altmetric usage: 12

Nature Materials, 2018, 17( 2), 119-128.
 Web of Science® Times Cited: 11 

 

Jianming Yang, Zhongcheng Yuan, Xianjie Liu, Slawomir Braun, Yanqing Li, Jianxin Tang, Feng Gao, Chungang Duan, Mats Fahlman and Qinye Bao
Oxygen- and Water-Induced Energetics Degradation in Organometal Halide Perovskites
ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10( 18), 16225-16230.

 

Yuanbao Lin, Yingzhi Jin, Sheng Dong, Wenhao Zheng, Junyu Yang, Alei Liu, Feng Liu, Yufeng Jiang, Thomas P. Russell, Fengling Zhang, Fei Huang and Lintao Hou
Printed Nonfullerene Organic Solar Cells with the Highest Efficiency of 9.5%
 
Altmetric usage: 1

ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 8( 13).
 Web of Science® Times Cited: 1 

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Ailing Tang, Bo Xiao, Yuming Wang, Feng Gao, Keisuke Tajima, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Zhixiang Wei and Erjun Zhou
Safakath Karuthedath, Armantas Melianas, Zhipeng Kan, Vytenis Pranculis, Markus Wohlfahrt, Jafar I. Khan, Julien Gorenflot, Yuxin Xia, Olle Inganäs, Vidmantas Gulbinas, Martijn Kemerink and Frederic Laquai
Thermal annealing reduces geminate recombination in TQ1:N2200 all-polymer solar cells
 
Altmetric usage: 6

Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6( 17), 7428-7438.

 

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system indicates level 2 publications within a Norwegian-style publication analysis
*Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.
Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio