Publication Portfolio for Biomolecular and Organic Electronics

531 publications from 1994 to 2017
Mentioned in social media 187 times*

Journal Articles

Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li and Xiaowei Zhan
Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells
 
Altmetric usage: 1

Advanced Materials, 2017, 29( 3).
 Web of Science® Times Cited: 16 

 

Amaia Diaz de Zerio Mendaza, Armantas Melianas, Ferry A. A. Nugroho, Olof Backe, Eva Olsson, Christoph Langhammer, Olle Inganäs and Christian Mueller
A fullerene alloy based photovoltaic blend with a glass transition temperature above 200 degrees C
 
Altmetric usage: 1

Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5( 8), 4156-4162.
   Fulltext PDF 

 

Xiaoyong Liang, Sai Bai, Xin Wang, Xingliang Dai, Feng Gao, Baoquan Sun, Zhijun Ning, Zhizhen Ye and Yizheng Jin
Jianyu Yuan, Wenping Guo, Yuxin Xia, Michael J. Ford, Feng Jin, Dongyang Liu, Haibin Zhao, Olle Inganäs, Guillermo C. Bazan and Wanli Ma

Ph.D. Theses

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system indicates level 2 publications within a Norwegian-style publication analysis
*Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.
Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio