Göm menyn

Skapa permanent länk till avhandling, uppsats, examensarbete etc. från DiVA

Om Du i den tryckta versionen av din publikation vill ange sökvägen till den elektroniska versionen gör Du på följande sätt:

Logga in i publiceringssystemet välj Lägg till publikation/Ladda upp filer och sedan publikationstyp ur listan och klicka därefter Fortsätt.

Fyll i så mycket uppgifter som möjligt om publikationen.

Ungefär i mitten av formuläret visas sökvägen/länken till Din publikation, under rubriken Identifikationer och URI. En del av hela sökvägen visas: urn:nbn:se:liu:diva-xxxxx (där xxxxx motsvarar numret på publikationen). Den korrekta sökvägen till Din publikation blir https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-xxxxx. Byt ut xxxxx mot numret som din publikation erhållit. Kopiera sökvägen och klistra in den i Din publikation.

Du kan sedan spara publikationen som utkast genom att klicka Avbryt/Spara utkast och därefter klicka Spara utkast. Du kan senare logga in igen och komplettera de uppgifter som eventuellt saknas, bifoga pdf-filen och skicka för publicering.

OBS! Glöm inte att senare skicka iväg posten för slutlig e-publicering.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018