Publicera artiklar i befintlig serie

För att publicera en artikel i en befintlig serie, kontakta först serieredaktören. Skriv under PDF file publiceringsöverenskommelsen och skicka den till Linköpings universitet, Electronic Press, D-huset, 581 83 Linköping.

Inrätta en ny serie (forskningsartiklar och/eller rapporter)

Läs först informationen nedan om att starta en ny serie på LiU E-Press läs först informationen nedan:

Fyll därefter i PDF file formuläret för att inrätta ny serie med nödvändig information och motivation. Skicka den till E-Mail ep@ep.liu.se alternativt med vanlig post till Electronic Press, D-huset. Förslaget kommer därefter att tas upp till diskussion och godkännande på ett LiU E-Press styrelsemöte.

E-Mail Kontakta oss gärna om du har några frågor.