Göm menyn

Publicera artiklar i befintlig serie

För att publicera en artikel i en befintlig serie, kontakta först serieredaktören.

Inrätta en ny serie (forskningsartiklar och/eller rapporter)

Läs först informationen nedan om att starta en ny serie på LiU E-Press:

Fyll därefter i formuläret för att inrätta ny serie (pdf) med nödvändig information och motivation. Skicka den till ep@ep.liu.se alternativt med vanlig post till Electronic Press, D-huset. Förslaget kommer därefter att tas upp till diskussion och godkännande på ett LiU E-Press styrelsemöte.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018