Göm menyn

Relaterat
Plagieringskontroll
Kontroll av studentarbeten på en högre vetenskaplig nivå och avhandlingar sker med hjälp av Similarity Check som kontrollerar mot kommersiella databaser, tidskrifter och annat förlagsmaterial publicerat via internet. Med Similarity Check kan man kontrollera ett arbete innan det publiceras. För mer information kontakta Peter Berkesand.
Stödsystem för konferenser
Om du är delaktig i arrangerandet av en konferens kan biblioteket erbjuda ett stödsystem för både inskickade manuskript och granskningsförfarandet, med syfte att hantera inkommande artiklar, peer reviewers och elektronisk publicering av färdiga proceedings. Kontakta David Lawrence.
Sociala medier och
nätverk för forskare
Närvaro i sociala medier och nätverk bör vara en del av alla forskares kommunikationsplan. Sidan Sociala medier för nätverk och forskare erbjuder information om olika kanaler men innehåller även konkreta tips. Innehållet riktar sig till dig som är forskare eller lärare vid Linköpings universitet. Kontakta socialmedia@liu.se för mer information.
Citera och referera
Syftet med en referenslista är att redovisa de källor som du har använt. Det finns flera olika sätt att skriva referenser på och många stilar att välja mellan. För mer information se sidan citera och referera.

Tjänster och stöd för forskare och studenter

Publiceringen av den vetenskapliga produktionen vid LiU är också ett sätt att marknadsföra Linköpings universitet som lärosäte samt utbudet av forskar-, grund- och vidareutbildningar.

Denna sida innehåller tjänster som kan vara till hjälp och underlätta vid registrering, publicering och spridning av forskningen vid LiU. Om du inte hittar det du söker, hör av dig till oss ep@ep.liu.se.

Publicera i DiVA


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31