Göm menyn

Registrera rapport

Innan du börjar registrera...

Kontrollera först om rapporten redan finns i DiVA genom att söka publikationen i DiVA. Registrera inte en publikation om den finns i DiVA!

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

Som rapport räknas i första hand publikationer, där det uttryckligen står angivet att det är en rapport. Om rapport inte uttryckligen står angivet, ISBN saknas och den ingår inte i någon serie, registreras den som rapport. Om inte rapport är angivet men ISBN finns, registreras publikationen som bok.

Registrera en rapport

 1. I DiVA finns en förenklad funktion för att automatiskt fylla i författaruppgifter om sig själv och sina medförfattare. Fyll i för- och efternamn i respektive fält och klicka på knappen Koppla personpost (bild 1 röd ram). All författarinformation fylls i automatiskt. Om det inte finns någon författarinformation/personpost fortsätt till punkt 2 nedan och kontakta oss så skapar vi en personpost.
 2. Om en författare inte har någon personpost måste varje författares uppgifter fyllas i manuellt. Fyll i avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 2 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 3 nedan). Välj avdelning genom att klicka på dess namn. Institutionens namn fylls i automatiskt men syns inte (se bild 4, nedan). Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)
  För externa medförfattare (ej LiU-författare) fyll i deras organisationstillhörighet i rutan Annan organisation.


  Bild 1. Koppla personpost.

  Organisationstillhörighet
  Bild 2. Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  DiVA val av avdelning
  Bild 3. Val av avdelning.

  Institution och avdelning
  Bild 4. Avdelning och fakultet.
 1. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 2 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 2. Om du har ett ORCID ange det i fältet ORCID.
 3. Ange rapportens titel och språk.
 4. Ange Typ av innehåll (Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, mm).
 5. Fyll i år och antal sidor (upplaga om uppgift finns) under Övriga uppgifter.
 6. Ange serie om boken ingår i en serie. Välj från listan. Om inte serien finns i listan, fyll i seriens namn under Annan serie samt ISSN och nummer i serie.
 7. Fyll i ISBN. Om ISBN finns för publikationen måste detta fyllas i. ISBN finns angivet på titelbladets andra sida och består av antingen tio eller 13 siffror. En rapport kan dock sakna ISBN.
 8. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Det finns sex huvudnivåer:
  • Humaniora
  • Lantbruksvetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier
  Välj minst nivå två, inte huvudnivå. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori på minst nivå två fyllas i. Flera ämnesord kan kombineras med annat ämnesord så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil
 9. Fyll i fälten för Nyckelord och Abstract eftersom dessa fält kommer att göra din rapport betydligt mer synlig i Google. Google har kommit att bli det huvudsakliga sökverktyget för akademiska forskare.
 10. Ladda inte upp någon fil utan skicka istället filen till oss via mail så att vi först kan kontrollera upphovsrättsfrågan innan den publiceras.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss ep@ep.liu.se.

Logga in och registrera publikationer >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018