Göm menyn

Registrera rapport

Innan du börjar registrera...

Kontrollera först om rapporten redan finns i DiVA genom att söka publikationen i DiVA. Registrera inte en publikation om den finns i DiVA!

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

Som rapport räknas i första hand publikationer, där det uttryckligen står angivet att det är en rapport. Om rapport inte uttryckligen står angivet, ISBN saknas och den ingår inte i någon serie, registreras den som rapport. Om inte rapport är angivet men ISBN finns, registreras publikationen som bok.

Registrera en rapport

 1. Ange ett LiU-ID i fältet Lokalt användarid för alla författare från LiU annars kommer inte publikationerna att peka mot rätt författare. Registrera alltid information för samtliga författare som är associerade med en publikation (inklusive externa författare, ej verksamma vid LiU).
 1. Fyll i varje författares avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 2 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 3, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)

  Organisationstillhörighet
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 2. Val av avdelning.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 3. Avdelning och fakultet.
 1. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 2 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 1. Om du har ett ORCID ID ange det i fältet ORCID. Läs mer om ORCID.
 1. Ange rapportens titel och språk.
 1. Ange Typ av innehåll (Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, mm).
 1. Fyll i år och antal sidor (upplaga om uppgift finns) under Övriga uppgifter.
 1. Ange serie om boken ingår i en serie. Välj från listan. Om inte serien finns i listan, fyll i seriens namn under Annan serie samt ISSN och nummer i serie.
 1. Fyll i ISBN. Om ISBN finns för publikationen måste detta fyllas i. ISBN finns angivet på titelbladets andra sida och består av antingen tio eller 13 siffror. En rapport kan dock sakna ISBN.
 1. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Det finns sex huvudnivåer:
  • Humaniora
  • Lantbruksvetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier
  Välj minst nivå två, inte huvudnivå. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori på minst nivå två fyllas i. Flera ämnesord kan kombineras med annat ämnesord så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil
 1. Fyll i fälten för Nyckelord och Abstract eftersom dessa fält kommer att göra din rapport betydligt mer synlig i Google. Google har kommit att bli det huvudsakliga sökverktyget för akademiska forskare.
 1. Om du laddar upp en pdf-fil av din artikel observera att din rapport inte kommer att synas innan personal på LiU E-Press har kontrollerat den. Det är inte nödvändigt att ladda upp en pdf-fil utan vi rekommenderar istället att du skickar oss filen via mail så att vi först kan kontrollera upphovsrättsfrågan. Om du inte laddar upp en fil kommer rapporten att bli synlig omedelbart.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss ep@ep.liu.se.

Logga in och registrera publikationer >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31