Återpublicera bok eller kapitel på LiU E-Press

Om du är författare till en bok eller kapitel i bok som inte längre trycks eller stöds av förlaget, är det möjligt att Du som författare kan göra boken eller artikeln tillgänglig via LiU E-Press.

  1. Du måste återfå upphovsrätten till boken/kapitlet (eller åtminstone förlagets tillåtelse) för at kunna publicera den elektroniskt. Om Du behöver hjälp med formuleringen av en sådan begäran till förlaget, E-Post kontakta oss gärna.
  2. Fyll i och skriv under en PDF file publiceringsöverenskommelse som ger LiU E-Press tillstånd att göra ditt arbete tillgängligt elektroniskt. Den måste signeras av samtliga författare (antingen på samma formulär eller på var sitt formulär). Skicka in överenskommelsen till LiU E-Press, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.
  3. Fyll i artikelns bibliografiska information i webbformuläret och ladda upp filen. Om du redan har fyllt i informationen om boken/kapitlet i LiU:s publikationsdatabas, skicka endast filen med boken/kapitlet till oss via E-Post e-post (som Word- eller pdf-fil) så sköter vi resten.