Göm menyn

Publicera artikeln någon annanstans

Att publicera på LiU E-Press kan göras på flera sätt:

  • För att få artikeln registrerad som första publikation (preprint) samtidigt som författaren är intresserad av att publicera samma artikel i en tidskrift eller på en kvalitetskonferens.
  • Som efterpublicering (postprint) eller ompublicering (republication) av en artikel som redan har publicerats i en tidskrift eller som konferensartikel.
  • Möjlighet att publicera tillägg (tillägg, bilagor) till en artikel, där själva artikeln är publicerad i en tidskrift eller i samband med en konferens.

I de första två fallen måste man vara noga med att inte bryta mot gällande upphovsrättsregler för tidskriften eller förlaget, där man ämnar publicera eller har publicerat en artikel externt.
Olika förlag har olika praxis och regler beträffande upphovsrätt. I de flesta fallen kräver förlaget att upphovsrätten överförs från författaren till förlaget samtidigt som förlaget tillåter författaren att publicera sin artikel på författarens, institutionens eller universitetets webbsida. Vissa förlag kräver att artikel, som författaren publicerar på sin webbsida, ska vara exakt identisk med den version som finns på förlagets webbsida. Detta inkluderar även layout. Andra förlag har motsatta krav d.v.s. att den artikel som författaren publicerar på sin hemsida inte får vara identisk med förlagets version utan måste vara författarens egen version utan förlagets logo. Det är viktigt att för varje artikel kontrollera vilka regler som gäller vid respektive förlag.
Observera att det tillstånd som förlaget beviljar författaren/författarna inte alltid är inskrivet i avtalet om överföringen av upphovsrätten. Om det inte finns i avtalet utan endast i separat dokument kan det vara möjligt för förlaget att dra tillbaka tillståndet vid ett senare datum. Det är viktigt att författaren är medveten om detta.
En annan viktig fråga är huruvida en första publikation av en artikel på en webbsida, t.ex. på LiU E-Press, kan bidra till att artikeln inte blir accepterad i en tidskrift. Med hänseende till detta är det en stor skillnad mellan discipliner och frågan måste besvaras av serieredaktörerna för varje disciplin eller av annan person som är medveten om aktuell praxis inom hans/hennes forskningsfält.
Ovan beskrivna fall är vanligast förekommande. Det finns också en ökande, men fortfarande ganska få antal tidskrifter som använder sig av principen av ”fri tillgång” (open access), i meningen att innehållet i tidskriften är fritt tillgängligt på Internet och att författaren behåller upphovsrätten av sin artikel. Vanligast för sådan tidskrifter är att författaren tillåts att publicera samma artikel på sin webbsida och att tidigare publicering på författarens webbsida inte möter något hinder innan publicering av artikeln i tidskriften.

Publicering av en alternativ version av artikeln på LiU E-Press

I vissa fall kan man överväga att ha två versioner av sin artikel som innehåller samma grundläggande resultat men presenterad på olika detaljnivåer. Det är möjligt att att publicera en kortare version av artikeln i en tidskrift eller på en konferens och sedan publicera en mer detaljerad version på LiU E-Press i syfte att göra fler detaljer tillgängliga för världen. Alternativt kan man överväga att publicera en kort version av artikeln på LiU E-Press före en extern publicering i syfte att snabbt få en första publicering uppmärksammad. Detta kan vara meningsfullt i de fall där tidskriften inte accepterar en artikel som tidigare varit publicerad på LiU E-Press. Genom att endast publicera en kortare version kan man undvika den påtvingade restriktionen. Det är viktigt att vara medveten om hur stor skillnaden måste vara mellan den första, kortare artikeln och den slutliga publicerade versionen. Denna fråga skiljer sig också mellan de olika forskningsfälten.
En annan möjlighet är att göra en skillnad mellan huvudartikeln, som är publicerad i en tidskrift eller på en konferens, och en mer ”bifogad” d.v.s. som separata dokument, bilaga, som tillhandahåller ytterligare detaljer till huvudartikeln. LiU E-Press godtar att publicera sådana separata dokument i sina serier men föreslår att författaren ska försöka erhålla tillstånd att ompublicera sin huvudartikel på LiU E-Press tillsammans med de separata dokumenten.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31