Publicera doktors- och licentiatavhandlingar

Linköpings universitet tillåter två typer av avhandlingar:

Skapa Spikblad

Du kan skapa ett spikblad till Din avhandling via vår tjänst Skapa spikblad. Avhandlingen måste vara registrerad och inskickad till DiVA samt kontrollerad av LiU E-Press att uppgifterna Du nyss fyllde i är tillräckliga för att skapa ett spikblad samt korrekta. När Dina bibliografiska uppgifter om avhandlingen är publicerade online, gå till Skapa spikblad och följ instruktionerna på sidan.

Registrera och publicera din avhandling elektroniskt

 1. Läs först publiceringsvillkoren (pdf).
 1. Fyll i och skriv under publiceringsöverenskommelsen, som ger Electronic Press rätt att publicera ditt arbete (Du behåller upphovsrätten och vi behöver ditt tillstånd för att publicera ditt arbete på internet). Skicka den ifyllda överenskommelsen till Linköpings universitet, Linköping University Electronic Press, 581 83 Linköping.
 1. Vanligtvis sköter LiU E-Press om registreringen av avhandlingen och artiklarna men författaren kan själv registrera sin avhandling:
  Logga in på vår publiceringssida med Ditt LiU-ID och fyll i webbformuläret. Om avhandlingen är en sammaläggningsavhandling, välj Doktorsavhandling, sammanläggning ur listan för publikationstyp, sök fram och lägg till artiklarna som ingår i avhandlingen. Ladda inte upp fulltexten till dina artiklar (om Du är intresserad av att parallellpublicera Din artikel, kontakta oss separat). Om avhandlingen är en monografi, välj Doktorsavhandling, monografi ur listan.
 1. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling fyller Du först i bibliografiska uppgifter om Dina artiklar. Registrera inte manuskript!
 1. Fyll i efternamn och förnamn i de två separata fälten.
 1. Ange ett LiU-ID i fältet Användarnamn för alla författare från LiU (annars kommer inte publikationerna att peka mot rätt författare). Registrera information för SAMTLIGA författare som är associerade med en publikation (inklusive externa författare).
 1. Fyll i avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 2 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 3, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)

  Organisationstillhörighet
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 2. Val av avdelning.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 3. Avdelning och fakultet.
 1. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 2 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 1. Fyll i publikationens titelhuvudtitel och, om sådan finns, undertitel.
 1. Fyll i år samt antal sidor.
 1. Välj serie ur listan och ange även nummer i serie (numret i serien får du av biblioteket).
 1. Ange ISBN (som du får av biblioteket).
 1. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Välj minst huvudnivå. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori fyllas i. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil
 1. Fyll i fälten för Nyckelord och Abstract eftersom dessa fält kommer att göra din avhandling betydligt mer synlig via olika söktjänster på internet.
 1. Ange handledare och opponent inklusive titel (docent, professor osv.).
 1. Avsluta med att fylla i uppgifterna för disputationsdatum, tid och plats samt examen.
 1. LiU E-Press hämtar pdf-filen med avhandlingen från LiU-Tryck så snart vi fått den underskrivna publiceringsöverenskommelsen.
 1. När Du skickat iväg uppgifterna för elektronisk publicering, har Du möjlighet att skapa ett spikblad till Din avhandling. LiU E-Press måste först kontrollera uppgifterna Du nyss fyllde i. Skapa spikblad fungerar endast om de bibliografiska uppgifterna är elektroniskt publicerade. Om Dina bibliografiska uppgifter är publicerade, gå till Skapa spikblad och följ instruktionerna på sidan.

Alla avhandlingar, publicerade via www.ep.liu.se, finns att söka på vår söksida.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.