Göm menyn

Publicera doktors- och licentiatavhandlingar

På Linköpings universitet publiceras två typer av avhandlingar:

  • monografier, som publiceras i sin helhet, eller
  • sammanläggningsavhandlingar med ett antal publicerade artiklar. Vi publicerar inte artiklarna utan endast de bibliografiska uppgifterna och, om artikeln är tillgänglig elektroniskt på interneten, en beständig länk till artikeln samt en länk tillbaka från artikeln till avhandlingen. Se denna avhandling som exempel. Notera att manuskript med status Submitted eller Accpepted, som ingår i avhandlingen, registreras inte i DiVA och kopplas inte till avhandlingen. När manuskriptet är publicerat i en tidskrift, hör av dig till oss med uppgifter om tidskrift, volym, nummer m.m. så registrerar vi artikeln och kopplar den till avhandlingen.

Gör en plagieringskontroll

Linköping University Electronic Press erbjuder, utan kostnad, att kontrollera om din artikel, bokkapitel eller avhandling innehåller ofrivilligt plagiat innan publikationen går i tryck. Läs mer

Registrera och publicera din avhandling elektroniskt

Vi tar hand om registreringsprocessen av din avhandling. Filerna till avhandlingen får vi från LiU-Tryck. Det enda du behöver göra är att skicka ett underskrivet publiceringsavtal till oss. Avtalet kan laddas ned via denna länk (pdf-fil):

https://www.ep.liu.se/authorinf/contracts/publ_thesis_sv.pdf

Fyll i direkt på skärmen, skriv ut, skriv under och skicka avtalet antingen med "vanlig" post eller skanna in avtalet och skicka med e-post till ep@ep.liu.se.

Alla avhandlingar, publicerade via publiceringssystemet DiVA, finns att söka på vår söksida.

Återanvända artiklar i avhandlingen

För att återanvända (inkludera) sina artiklar i sammanläggningsavhandlingen krävs tillstånd från förlaget. Det är mycket enkelt att få tillstånd eftersom flertalet tidskrifter och förlag använder sig av tjänsten RightsLink Service på sina webbsidor. Fördelen med denna tjänst är att du får svar direkt samt att du oftast kan använda förlagets originalfil. Hur du gör finns beskrivet i vår instruktion Reuse article for reprint in Licentiate and Ph.D. Theses (pdf på engelska).

Skapa Spikblad och permanent länk till en publikation

Du kan skapa ett spikblad till Din avhandling via vår tjänst Skapa spikblad. Avhandlingen måste vara registrerad och inskickad till DiVA samt kontrollerad av LiU E-Press att uppgifterna Du nyss fyllde i är tillräckliga för att skapa ett spikblad samt korrekta. När Dina bibliografiska uppgifter om avhandlingen är publicerade online, gå till Skapa spikblad och följ instruktionerna på sidan.

I spikbladet eller i avhandlingen kan Du ange den permanenta DiVA-länken till den digitala versionen av avhandlingen. Följ anvisningarna på sidan om Skapa permanent länk till din publikation i DiVA.

Publiceringsmallar

Det finns publiceringsmallar för avhandlingar i Word och i LaTeX att ladda ned på vår sida med publiceringsmallar.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2018-11-23