Parallellpublicering på LiU E-Press

Ett sätt att öka citeringsfrekvensen

Akademisk publicering i framtiden: Parallellpublicering

2000-talets verklighet innebär att den akademiska världen, universitet och forskare, genom olika mätmetoder kommer att bli värderade hur ofta deras arbeten blir citerade. För att öka sin status kommer följaktligen forskarna bli tvungna att alltmer göra strategiska val tidskrifter som är villiga att publicera artiklar samt välja tidskrifter som är grundligt lästa av kollegor inom samma forskningsfält och som har nytta av ens forskningsresultat och därmed villiga att citera dem. Utöver detta har det genom ett antal studier (se referenserna nedan) det de senaste fem åren visat sig att ju mer tillgänglig en artikel är, (dvs. Open Access) eller fritt tillgängliga till vem som helst med en internetanslutning, ju mer citerad är artikeln. Det finns flera Open Access-tidskrifter (DOAJ har en komplett lista), men flera forskare är fortfarande mer komfortabla med att publicera i traditionella kommersiella tidskrifter. Lösningen på detta är parallellpublicering eller att göra en vetenskapligt granskad och publicerad artikel tillgänglig i fulltext på en institutionell webbsida (t.ex. på LiU E-Press). Enligt E-Prints.org tillåter per automatik 90% av de kommersiella förlagen detta (t.ex. Elsevier, Taylor-Francis, Springer m.fl.) utan att författaren behöver be om tillstånd. En komplett lista över vad tidskrifterna tillåter har sammanställts av Sherpa. I de flesta fall kan författare publicera på LiU E-Press en oformaterad version av sin artikel (dvs. författarens slutliga version men inte förlagets publicerade slutversion). En fullständig referens till originalartikeln bör anges tillsammans med direktlänk till den kommersiella versionen. I några få fall finns en embargoperiod, vilket betyder att en artikel kan publiceras offentligt först efter t.ex. sex månader. Allt detta sköts av LiU E-Press.

Parallellpublicering av en forskningsartikel på LiU E-Press tar endast några minuter i anspråk. Skicka den senaste versionen som du tidigare sände till förlaget för korrekturläsning till E-Post ep@ep.liu.se. Om du har några frågor, tvivel eller tveksamheter kontakta oss E-Post ep@ep.liu.se.

LiU E-Press indexeras av flera av de vanligaste sökmotorerna (t.ex. Google, Google Scholar, ISI Web of Science, Scopus, Scirus m.fl.) så att fulltexten av artikeln lätt blir tillgänglig för en bred läsekrets. För närvarande har LiU E-Press över en halv miljon besökare som laddar ned nästan en million dokument per år från hela världen (över 50% via USA). Det är via denna open access som artiklar blir spridda och följaktligen allt mer citerade.

Referenser

  1. Eysenbach, Gunther. ”Citation Advantage of Open Access Articles”, PLoS Biology, 4(5): e157, 2006. Tillgänglig på http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040157 (2007-10-22).
  2. Geist, Michael. ”Push for Open Access to Research”, BBC, 28 Feb., 2007.  Tillgänglig på http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6404429.stm (2007-10-22).
  3. Lawrence, S.  ”Free Online Availability Substantially Increases a Papers’s Impact”, Nature (411) 521, 2001. Tillgänglig på http://dx.doi.org/ 10.1038/35079151 (2007-10-22) (Kräver prenumeration).
  4. Sandewall, Erik. ”Commentarium on Open Access to Research”, 2006. Tillgänglig på http://piex.publ.kth.se/coar/ (2007-10-22).
  5. ”The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies”, The Open Citation Project. Tillgänglig på http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html (2007-10-22).