Göm menyn

Plagieringskontroll

Det är mycket viktigt att undvika plagiering av vetenskapliga texter och Linköping University Electronic Press erbjuder, utan kostnad, att kontrollera om din artikel, bokkapitel eller avhandling innehåller ofrivilligt plagiat innan publikationen går i tryck. Kontrollen kan även utföras på studentarbeten som håller en högre vetenskaplig nivå t.ex. på masternivå.

Kontrollen sker med hjälp av det digitala verktyget Similarity Check som kontrollerar mot kommersiella databaser, tidskrifts- och konferensartiklar, böcker och kapitel i böcker och annat förlagsmaterial publicerat via internet. Den stora fördelen med Similarity Check är att det är möjligt att göra kontrollen flera gånger innan publikationen publiceras. När kontrollen är utförd analyseras publikationen innan den skickas tillbaka till författaren. Filformat som accepteras är Word och pdf. Ingenting sparas eller lagras utan kontrollen sker en gång sedan raderas filen.

För mer information kontakta oss gärna.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018