Göm menyn

Registrera övrigt (Kompendium, Läromedel m.m.)

Innan du börjar registrera...

Kontrollera först om publikationen redan finns i DiVA genom att söka publikationen i DiVA. Registrera inte en publikation om den finns i DiVA!

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

Vad ska registreras under publikationstypen Övrigt?

Det finns ett antal publikationstyper som inte ryms bland DiVA:s publikationstyper. Nedan visas de publikationstyper som ska registreras under Övrigt i DiVA:

Publikationstyp Förklaring
Kompendium En sammanställning av kurslitteratur eller utdrag av sidor eller kapitel ur annan kurslitteratur som samlats till ett kompendium.
Läromedel Kurslitteratur eller läromedel som inte givits ut som bok eller antologi, som saknar ISBN och inte kan redovisas som kompendium.
Andra publikationer Publikationer som inte passar in under DiVA:s ordinarie publikationstyper kan registreras under Övrigt.

Registrera övrigt

 1. Ange ett LiU-ID i fältet Lokalt användarid för alla författare från LiU annars kommer inte publikationerna att peka mot rätt författare. Registrera alltid information för samtliga författare som är associerade med en publikation (inklusive externa författare, ej verksamma vid LiU).
 2. Fyll i varje författares avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 2 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 3, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)

  Organisationstillhörighet
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  Organistionstillhörighet, avdelning
  Bild 2. Val av avdelning.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 3. Avdelning och fakultet.
 3. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 2 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 4. Ange Titel och Språk i respektive fält.
 5. Om du har ett ORCID ID ange det i fältet ORCID. Läs mer om ORCID.
 6. Ange Typ av innehåll (Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, m.m.).
 7. Fyll i År dvs. året då publikationen publicerades.
 8. Fyll i Antal sidor.
 9. Om publikationen ingår i en serie ange seriens namn, ISSN samt nummer i serien.
 10. Fyll i utgivare och ev. utgivningsort om sådan finns.
 11. Fyll i DOI (Digital Object Identifier, utelämna http://dx.doi.org/ och ange endast från 10.xxx). Alla större förlag använder sig av DOI-länkar för artiklar. I de flesta fall visar tidskrifterna länkarna tydligt på artikelns webbsida. DOI-länken är en unik identifierare som gör att din artikel lätt kan identifieras t.ex. vid bibliometriska analyser.
 12. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Det finns sex huvudnivåer:
  1. Humaniora
  2. Lantbruksvetenskaper
  3. Medicin och hälsovetenskap
  4. Naturvetenskap
  5. Samhällsvetenskap
  6. Teknik och teknologier
 13. Välj minst nivå två, inte huvudnivå. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori på minst nivå två fyllas i. Flera ämnesord kan kombineras med annat ämnesord så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil
 14. Fyll i fälten för Nyckelord och Abstract eftersom dessa fält kommer att göra din rapport betydligt mer synlig via olika söktjänster på internet.
 15. Om du laddar upp en pdf-fil av din artikel observera att din artikel inte kommer att synas innan personal på LiU E-Press har kontrollerat den. Det är inte nödvändigt att ladda upp en pdf-fil utan vi rekommenderar istället att du skickar oss filen via mail så att vi först kan kontrollera upphovsrättsfrågan. Om du inte laddar upp en fil kommer artikeln att bli synlig omedelbart.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss ep@ep.liu.se.

Logga in och registrera publikationer >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31