Göm menyn

Registrera manuskript (publikation med status manuscript, submitted eller accepted)

Innan du börjar registrera...

Kontrollera först om manuskriptet redan finns i DiVA genom att söka i DiVA. Registrera inte ett manuskript om det redan finns i DiVA!

Normalt ska artiklar med statusen Submitted, Manuscript och Accepted inte registreras eftersom dessa artiklar inte har något som helst värde vid bibliometriska utvärderingar. Undantaget från denna regel är artiklar som ingår i licentiat- och doktorsavhandlingar. Då ska även manuskript registreras samt artiklar med statusen Submitted och Accepted eftersom alla artiklar som ingår i avhandlingen länkas till.

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

Registrera manuskript

 1. Ange ett LiU-ID i fältet Lokalt användarid för alla författare från LiU annars kommer inte publikationerna att peka mot rätt författare. Registrera alltid information för samtliga författare som är associerade med en publikation (inklusive externa författare, ej verksamma vid LiU).
 1. Fyll i varje författares avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 2 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 3, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)

  Organisationstillhörighet
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 2. Val av avdelning.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 3. Avdelning och fakultet.
 1. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 2 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 1. Om du har ett ORCID ID ange det i fältet ORCID. Läs mer om ORCID.
 1. Fyll i publikationens titel och språk.
 1. Ange Typ av innehåll (Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskaplig, debatt, mm)
 1. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Det finns sex huvudnivåer:
  • Humaniora
  • Lantbruksvetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier
  Välj minst nivå två, inte huvudnivå. Flera ämnesord kan kombineras med annat ämnesord så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil.
 1. Fyll i fälten för Nyckelord och Abstract eftersom dessa fält kommer att göra din publikation betydligt mer synligt via olika söktjänster på internet.
 1. Ladda inte upp manuskriptet som fil!
 1. När dina opublicerade manuskript är publicerade, kontakta LiU E-Press (ep@ep.liu.se) med information om tidskriftens namn, där artikeln blivit publicerad samt volym, nummer, sidor och DOI-länk. Vi lägger till uppgifterna i posten samt ändrar status från Manuskript till Artikel i tidskrift samt Published.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss ep@ep.liu.se.

Logga in och registrera publikationen >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31