Göm menyn

Skapa publikationslistor ur DiVA

Här kan du snabbt och enkelt skapa en interaktiv publikationstlista genom att fylla i ditt LiU-ID i nedanstående box. Klicka på rubrikerna nedanför boxen för att visa förklaringar och anvisningar.

Fyll i ditt LiU-ID:

I figuren nedan förklaras funktionaliteten och länkarna i publikationslistan:

Bild hur publikationslistan ser ut. Sex olika beståndsdelar belyses: 1. Länk till en interaktiv karta som visar de internationella samarbeten som författaren har haft. 2. Titeln länkar till posten i DiVA. 3. LiU-forskares namn är klickbara, för att få publikationslista för den personen. 4. Om det finns citeringar till verket i ISI:s citeringsdatas så visas det här. Klicka på siffran, så listas citeringarna. 5. Om det finns en fulltext tillgänglig i DiVA, så finns en direktlänk här för nedladdning. 6. Altmetrics-figuren visar i hur stor utsträckning verket är citerat på Wikipedia och i sociala medier. Klicka på figuren för mer information och länkar till citeringarna.

Det är också möjligt att på olika sätt finjustera publiceringslistan:

När man gjort en sökning i DiVA (enkel eller avancerad), så kan man spara en länk till träfflistan genom att klicka på ”Länk till träfflista” och kopiera länken (se bild nedan). Länken kan sedan justeras i efterhand.

För att generera mer avancerade listor från DiVA så kan man fylla i formuläret för utsökningar. Välj i formuläret vilka parametrar som ska vara med i utsökningen. Klicka sedan på Skapa länk. Länken visas då i rutan Utsökningslänk.

https://liu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csv01&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[{%22dateIssued%22:{%22from%22:%222010%22,%22to%22:%222010%22}},{%22publicationTypeCode%22:[%22comprehensiveDoctoralThesis%22]}]]&onlyFullText=false&noOfRows=500&sortOrder=author_sort_asc

Ovanstående länk listar alla doktorsavhandlingar (sammanläggning) för 2010 sorterat på namn med 500 som antal träffar i formatet CSV 1. Klicka på länken för att spara som kommaseparerad textfil i CSV-format. Filen kan sedan importeras i Excel, i en databas eller något annat program som kan hantera formatet CSV. Läs mer om de olika formaten på DiVA:s informationssida.

Med denna funktion kan man enkelt exportera data ur DiVA för vidare bearbetning i program för validering av t.ex. antal publikationer per författare, per avdelning, per institution osv.

CSV-format

CSV
Fält

CSV 1 postID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum, serie, ISSN (serie), ISBN, nyckelord, ämne, värdpublikation, PMID (kolumner)
CSV 2 postID, författare, författarenummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp (en författare per rad)
CSV 3 postID, alla författare
CSV 4 postID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
CSV 5 postID, titel, år, tidskrift, ISSN, volym, nummer, författare, institution
CSV all metadata all metadata (bibliografiska uppgifter)
CSV all metadata version 2
all metadata (bibliografiska uppgifter) men med ännu flera fält än CSV all metadata ovan.
Kontakta oss gärna om du har några frågor ep@ep.liu.se.

Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2018-10-24