Göm menyn

Skapa publikationslistor ur DiVA

Här kan du snabbt och enkelt skapa en interaktiv publikationstlista genom att fylla i ditt LiU-ID i nedanstående box. Klicka på rubrikerna nedanför boxen för att visa förklaringar och anvisningar.

Fyll i ditt LiU-ID:

I figuren nedan förklaras funktionaliteten och länkarna i publikationslistan:

Bild hur publikationslistan ser ut. Sex olika beståndsdelar belyses: 1. Länk till en interaktiv karta som visar de internationella samarbeten som författaren har haft. 2. Titeln länkar till posten i DiVA. 3. LiU-forskares namn är klickbara, för att få publikationslista för den personen. 4. Om det finns citeringar till verket i ISI:s citeringsdatas så visas det här. Klicka på siffran, så listas citeringarna. 5. Om det finns en fulltext tillgänglig i DiVA, så finns en direktlänk här för nedladdning. 6. Altmetrics-figuren visar i hur stor utsträckning verket är citerat på Wikipedia och i sociala medier. Klicka på figuren för mer information och länkar till citeringarna.

 

Det är också möjligt att på olika sätt finjustera publiceringslistan:

Då man gjort en sökning i DiVA (enkel eller avancerad), så kan man spara en länk till träfflistan genom att klicka på ”Länk till träfflista” och kopiera länken (se bild nedan). Dessa kan sedan justeras. Mer information finns i guiderna länkade i högerspalten.

För att generera mer avancerade listor från DiVA så kan man fylla i formuläret för utsökningar. Välj i formuläret vilka parametrar som ska vara med i utsökningen. Klicka sedan på Skapa länk. Länken visas då i rutan Utsökningslänk.

http://liu.diva-portal.org/smash/export.jsf?format=csv01&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[{%22dateIssued%22:{%22from%22:%222010%22,%22to%22:%222010%22}},{%22publicationTypeCode%22:[%22comprehensiveDoctoralThesis%22]}]]&onlyFullText=false&noOfRows=500&sortOrder=author_sort_asc

Ovanstående länk listar alla doktorsavhandlingar (sammanläggning) för 2010 sorterat på namn med 500 som antal träffar i formatet CSV 1. Klicka på länken för att spara som kommaseparerad textfil i CSV-format. Filen kan sedan importeras i Excel, i en databas eller något annat program som kan hantera formatet CSV. Läs mer om de olika formaten på DiVA:s informationssida.

Med denna funktion kan man enkelt exportera data ur DiVA för vidare bearbetning i program för validering av t.ex. antal publikationer per författare, per avdelning, per institution osv.

CSV-format

CSV
Fält

CSV 1 postID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum, serie, ISSN (serie), ISBN, nyckelord, ämne, värdpublikation, PMID (kolumner)
CSV 2 postID, författare, författarenummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp (en författare per rad)
CSV 3 postID, alla författare
CSV 4 postID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
CSV 5 postID, titel, år, tidskrift, ISSN, volym, nummer, författare, institution
CSV all metadata all metadata (bibliografiska uppgifter)
CSV all metadata version 2
all metadata (bibliografiska uppgifter) men med ännu flera fält än CSV all metadata ovan.
Kontakta oss gärna om du har några frågor ep@ep.liu.se.

Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31