Göm menyn

Registrera och publicera i DiVA

Här finns information hur du publicerar, sprider din forskning samt söker fram dina publikationer. Flertalet av LiU:s forskningspublikationer direktimporteras till DiVA från Web of Science. Innan du registrerar en publikation, kontrollera alltid om publikationen redan finns i DiVA! Läs mer om DiVA på sidan Vad är DiVA? Information om hantering av personuppgifter i DiVA finns att läsa på sidan om Hantering av personuppgifter.

Se även sidan Forskningsstöd.

Registrera publikation i DiVA
Antal Open Access-fulltexter i DiVA
Doktorsavhandlingar: 2447 | Böcker: 153 | Forskningsartiklar: 13108 | Kapitel: 597 | Rapporter: 2543
Studentarbeten: 15907


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-07-22