Göm menyn

Parallellpublicera i DiVA

Parallellpublicering, även kallad post-print publishing, self-archiving (självarkivering) eller Grön Open Access, innebär att göra sin vetenskapligt granskade och publicerade forskningsartikel, fritt tillgänglig i fulltext på Internet, genom att publicera en av förlaget/tidskriften tillåten version av artikeln i det egna lärosätets publiceringsdatabas. Processen kallas också för HTML Open Access-publicering med skillnaden att artikeln inte är publicerad i en Open Access-tidskrift.

Vi tar hand om parallellpubliceringen

  1. Ladda inte upp någon pdf-fil (fulltext) av publikationen i DiVA.
  2. Skicka istället den av tidskriften accepterade version av manuskriptet, innan förlaget/tidskriften påbörjade formateringen av artikeln.  Denna version saknar tidskriftens/förlagets formatering, sidnumrering och logotyp, men innehållet är detsamma som i den publicerade versionen. Se till att eventuellt förekommande figurer, tabeller etc. finns med i artikeln.
  3. LiU E-Press kontrollerar förlagets/tidskriftens publiceringsregler och embargotider i Sherpa/Romeo.
  4. Alla artiklar som parallellpubliceras förser vi med ett försättsblad med fullständig referens och länk till den publicerade versionen av artikeln. Om artikeln är ett konferensbidrag och ingår i en konferensproceeding, vänta med att parallellpublicera artikeln tills hela konferensproceedingen är publicerad. Flertalet förlag kräver nämligen att det i försättsbladet anges full referens till förlaget med bl.a. proceedingens korrekta namn, DOI-länk, ISBN, sidintervall och i de fall det förekommer även redaktörernas namn. Denna information är inte tillgänglig förrän proceedingen är publicerad.
  5. Skicka artikeln, som ska parallellpubliceras, i pdf-format, till E-Mail ep@ep.liu.se.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31