Göm menyn

Parallellpublicering

Parallellpublicering innebär att en publikation som först getts ut av ett förlag/tidskrift görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv.
Parallellpublicering är ofta mycket fördelaktigt för forskaren, eftersom forskningen blir synlig och kan läsas även av dem som inte prenumererar på tidskriften. Vi rekommenderar därför parallellpublicering.

Villkoren för parallellpublicering varierar beroende på arkiv. Embargotiden för parallellpublicering är exempelvis oftast längre för forskarnätverk (Researchgate/Academia) än för DiVA.

Vi tar hand om parallellpubliceringen i DiVA

  1. Skicka den sista manusversionen (kallad post-print) till ep@ep.liu.se. Detta är den version som saknar förlagets formatering. Ladda inte upp någon fil i DiVA utan skicka den till oss.
  2. Vi undersöker villkoren för parallellpublicering, arkiverar post-printen i väntan på att embargotiden tar slut och publicerar den sedan åt dig på DiVA.

Vi hjälper dig med parallellpubliceringen i forskarnätverk

Tabellen nedan visar de åtta vanligaste förlagen i vilka LiU-forskare publicerar sina artiklar. Här framgår om förlagen tillåter eller inte tillåter fulltext-publicering av artiklar i forskarnätverk som t.ex. ResearchGate, Linkedin, Academia.edu, Mendeley med flera. De särskilda villkoren i tabellen gäller när artikeln är publicerad i tidskriften. Om artikeln är registrerad i DiVA, rekommenderar vi att även länka till DiVA för maximal synlighet. Skicka gärna ett mail till oss ep@ep.liu.se om något är oklart.

Tabell 1. Publicera fulltext sociala nätverk för forskare.
FÖRLAG PUBLICERA I FORSKARNÄTVERK SÄRSKILDA VILLKOR
ACM Nej Istället för att lägga upp en fulltext, länka till ACM där artikeln finns tillgänglig.
BioMed Central Ja BMC publicerar open access och förlagets pdf-fil kan därför användas och fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget.
IEEE Nej Istället för att lägga upp en fulltext, länka till IEEE där artikeln finns tillgänglig; fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget.
Elsevier Nej Istället för att lägga upp en fulltext, länka till Elsevier där artikeln finns tillgänglig; fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget.
SAGE Nej Istället för att lägga upp en fulltext, länka till SAGE där artikeln finns tillgänglig.
Springer Ja

Endast post-print-versionen av artikeln kan användas, dvs versionen efter peer-review men innan förlagets formatering. Om artikeln är belagd med embargo måste embargoperioden löpa ut innan artikeln kan publiceras; fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget; .fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget.

Taylor & Francis Ja Endast post-print-versionen av artikeln kan användas, dvs versionen efter peer-review men innan förlagets formatering. Om artikeln är belagd med embargo måste embargoperioden löpa ut innan artikeln kan publiceras; fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget; .fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget.
Wiley Ja Endast post-print-versionen av artikeln kan användas, dvs versionen efter peer-review men innan förlagets formatering. Om artikeln är belagd med embargo måste embargoperioden löpa ut innan artikeln kan publiceras; fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget; .fullständig referens måste anges till originalkällan dvs. till artikeln och förlaget.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31