Parallellpublicera eller Post-Print Publish på LiU E-Press

HTML Post-Print- eller parallell-publicering (följ länken för mer information om parallellpublicering) är ett sätt att göra publicerade forskningsartiklar tillgängliga enligt HTML Open Access och därmed betydligt öka artikelns synlighet, citering och genomslagskraft. Det är också ett sätt att möta de nya kraven från VR vad gäller Open Access-publicering.

En stor majoritet av förlagen och tidskrifterna tillåter författarna att parallellpublicera en version av sin artikel på universitetets hemsida. Reglerna varierar beträffande kraven på redovisning av upphovsrätten och embargoperioden (några förlag tillåter inte fritt tillgängliga parallellpublicerade versioner förrän ett visst antal månader efter publiceringen av originalartikeln på förlagets hemsida). Embargoperioder medför problem i och med VR:s krav på open access. VR tillåter max sex månaders embargo medan vissa förlag (t.ex. Taylor and Francis) har 12 månader som minimum.

På LiU E-Press är vi medvetna om forskarnas brist på tid för annat än forskning. Därför erbjuder vi en service, där vi tar hand om alla detaljer kring parallellpublicering åt dig. Skicka den senaste versionen av artikeln till oss, dvs. den version som skickades till tidskriften innan någon formatering av artikeln påbörjats av tidskriften. Vi kontrollerar reglerna för embargoperioder i tidskriften, där artikeln ska publiceras.

LiU E-Press har utvecklat ett automatiserat system som kontrollerar ISI:s Web of Science varje vecka för att se om det har publicerats några nya publikationer från Linköpings universitet. Om det upphovsrättsligt är möjligt att parallellpublicera en artikel, skickas ett mail till författaren med instruktioner hur man fullföljer processen.

Om du har en artikel som du vill parallellpublicera. men har inte kontaktats av oss, E-Mail skicka ett mail så avgör vi huruvida det är möjligt att parallellpublicera eller inte. I de flesta fall måste du skicka den senaste versionen av din artikel som du skickade till tidskriften. Resten sköter vi om åt dig.