Publicera en ”Conference Proceeding”

LiU E-Press erbjuder två möjligheter att hantera publiceringen:

  1. Endast publicera konferensartiklar elektroniskt samma dag som konferensen börjar eller ett överenskommet datum efter konferensen.
  2. Publicera konferensartiklar både elektroniskt och i tryckt format. (Om du väljer tryckt format kan LiU E-Press hjälpa till med både grafisk utformning och tryck genom vårt samarbete med LiU-Tryck.)

Alla artiklar, som publiceras i serien Linköping Electronic Conference Proceeding måste genomgå en vetenskaplig granskning (peer review) av minst två av varandra oberoende forskare. Vi publicerar fullständiga vetenskapliga artiklar antingen som ett proceeding och/eller som enskilda artiklar sammansatta till ett proceeding, där varje artikel får en egen permanent länk.

E-Post Kontakta LiU E-press i god tid innan konferensen. LiU E-Press måste ha all information om konferensen och filer i god tid innan konferensen startar. Utse en kontaktperson som är ansvarig för leverans av filer till LiU E-Press. För att kunna göra den elektroniska versionen av konferensen behöver vi en lista med alla konferensartiklar i den ordning de presenteras på konferensen.
   Alla författare måste skriva på en PDF-fil publiceringsöverenskommelse innan vi kan publicera konferensartiklarna. Skicka överenskommelsen till LiU E-Press. Kontaktpersonen kan även dela ut överenskommelserna för underskrift vid själva konferensen och sedan skicka tillbaka dem till LiU E-Press.

Publicera en konferensartikel

För att publicera en konferensartikel gör så här

E-Post Kontakta oss gärna för mer information.