Tvivelaktig publicering

Tidskrifter, som publicerar sig som Open Access-tidskrifter, behöver andra inkomstkällor än prenumerationer. I vissa fall uppnås detta genom att ta ut publiceringsavgifter, som betalas av författarna när deras manuskript har accepterats för publicering. Denna publiceringsmodell kan uppfattas som att det är möjligt att betala för publicering och därmed kringgå kvalitetskontrollen. Det finns exempel på tvivelaktiga tillämpningar bland open access-tidskrifter, men majoriteten har rykte om sig att ha en rigorös granskningsprocess (peer review) av artiklarna. För att motarbeta dessa problem har open access-publicerare grundat en paraplyorganisation, OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association), med allmänna regler om praxis och standarder. För att bli medlem i OASPA måste publiceraren uppnå dessa krav.

Om du avser att publicera i en annan tidskrift, har vi satt samman en lista med olika punkter att kontrollera innan artikeln skickas in.

Vi får ofta frågor i specifika fall. Till exempel LAP, Lambert Academic Publishing (också känd som VDM Publishing House) som kontaktar författare till avhandlingar (och även examensarbeten/uppsatser) och erbjuder att publicera avhandlingen/examensarbetet utan någon som helst kostnad för författaren. På plussidan är att LAP verkligen existerar och ger ut böcker, men... De korrekturläser inte, ingen redigering, de har ingen vetenskaplig granskning och de tar över upphovsrätten som de håller hårt om. Deras distribution och marknadsföring samt en hög prissättning betyder vanligtvis att inte ens någon royalty betalas ut (de har en lägsta tillåten månatlig royalty som de betalar ut, vilket majoriteten av akademiska böcker inte når upp till; även efter att gränsen är nådd erbjuder de endast rabatter på böcker innan en tämligen hög nivå är uppnådd). Dessutom anses inte dessa förlag hålla någon akademisk standard och "räknas" därför inte med i några akademiska utvärderingssystem. Se följande bloggar med diskussioner i ämnet:

Scholarly Open Access, Critical Analysis of scholary open-access publishing

IT: Technology, Language, and Culture

VDM Verlag Dr. Mueller

Academic Spam

Scholarly Open Access

För tidskrifter av olika slag finns exempel på tveksam verksamhet. Diskutabla aktörer är:

Academic Journals

Bentham Open

Didaktisk Tidskrift (nedlagd februari 2014)

OMICS Publishing Group

Public Service Review

Public Service UK

Sciyo/In-Tech

Scientific Journals International

Om du vill läsa mer:

Declan Butler (2013). Investigating journals: The dark side of publishing, Nature, 495, 433–435

Declan Butler (2013). Sham journals scam authors: Con artists are stealing the identities of real journals to cheat scientists out of publishing fees, Nature 495, 421–422

SFWA, Science Fiction & Fantasy Writers of America (utmärkt guide och tips hur känna igen tvivelaktig tidskrift/aktör)

Pblicering: Högt pris för att synas (Vetenskapsrådets tidning Curie)

The Open Access Interviews: Matthew Honan

Adobe Acrobat Vetenskapsrådet tar avstånd från tidskrifter med tvivelaktiga affärsmetoder