Göm menyn

Vad vi kan göra för Dig

Avhandlingar

För närvarande publicerar Linköping University Electronic Press doktors- och licentiatavhandlingar, studentuppsatser/examensarbeten, konferensartiklar, monografier i serier, tidskrifter och databaser. Gemensamt för alla dessa publikationer kan Du som författare antingen direkt på internet eller genom LiU E-Press personal, tillhandahålla nödvändig information. Denna information kan t.ex. vara författarens namn, relevanta datum, opponentens och handledarens namn m.m. och dokumentet som pdf- eller PostScriptfil. Sammanläggningsavhandlingar som innehåller publicerade artiklar, publicerar vi ”kappan” och länkar till artiklarna om de är tillgängliga via internet. Efter några dagar kan avhandlingen nås via universitetsbibliotekets katalogsystem, via LiU E-Press elektroniska katalog eller via sökmoter på internet (t.ex. Google). Som författare behåller du upphovsrätten och Ditt arbete är fritt tillgängligt (Open Access) över hela världen. Eftersom tiden innan disputationen är tämligen hektiskt, är det bästa sättet för Dig som författare att informera LiU E-Press att Du vill publicera din avhandling elektroniskt i samband med spikningen. Vi tar hand om det praktiska och hämtar pdf-filen direkt från tryckeriet. Exempel på en elektroniskt publicerad avhandling.

Konferensartiklar

Om Du är engagerad i att organisera en konferens kan vi hjälpa till med den elektroniska publiceringen av konferensartiklarna. Publiceringen kan ske samma dag som konferensen startar. Självklart måste alla artiklar vara granskade, kontrollerade och levererade i god tid innan konferensen börjar. Vi kan hjälpa till med att bränna CD-skivor med konferensprogrammet och abstracts (och/eller alla artiklar om dessa är tillgängliga) och i samarbete med universitetets tryckeri, LiU-Tryck, ordna med den grafiska utformningen och tryckningen av pappersversionen av konferensartiklarna. Se detta exempel på en konferensartikel.

Tidskrifter och monografier i serier

Om du önskar publicera dig i en redan existerande tidskrift eller serie, kontakta ansvarig redaktör för respektive tidskrift eller serie. För dem som vill starta en ny tidskrift eller serie kan LiU E-Press erbjuda den tekniska och administrativa hjälp som behövs för att starta tidskriften. Kontakta Peter Berkesand. Exempel på en elektronisk tidskrift.

Databaser

I samarbete med ArkivData i Norrköping har flera större databasprojekt avslutas innehållande historiskt källmaterial. Till databaserna finns en kort beskrivning om bl.a. innehållet, registreringsprinciper m.m. Om Du har data (inklusive fotografier) som kan vara av intresse att göra tillgängligt ocn sökbart via internet kontakta Peter Berkesand.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31