Vad är DiVA?

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är LiU:s publiceringsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten skrivna av forskare, lärare och studenter verksamma vid LiU. I DiVA registreras bibliografisk information om publikationen samt, om inga upphovsrättsliga hinder finns, även fulltexten.

Syftet med DiVA

DiVA är ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten med syfte att

Om DiVA

DiVA började utvecklas år 2000 av Enheten för digital publicering (EPC) vid Uppsala universitet. DiVA drivs som ett konsortium med för närvarade ett 40-tal anslutna lärosäten som delar på och finansierar systemet. Utvecklingen av DiVA pågår kontinuerligt och sker i samråd med EPC och de medverkande lärosätena som träffas två gånger per år för att diskutera vidareutveckling och förbättringar av systemet. DiVA är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner både i Sverige och utomlands.

De anslutna lärosätena har en gemensam söktjänst, DiVA portal, för sökning av alla lärosätenas registrerade publikationer.