Göm menyn

Registrera Dataset i DiVA

Kontrollera först om datasetet redan finns i DiVA genom att söka publikationen i DiVA. Registrera inte en publikation om den redan finns i DiVA!
OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

 1. Om det är ett nytt dataset klicka på knappen Skapa ett nytt dataset. En ny bild visas.
 2. Välj version av datasetet t.ex. 1 eller 2 osv. om datasetet består av flera nya versioner. Ej obligatorisk uppgift.
 3. Skapa en eller flera länkar till relaterade publikationer ur listan. Flera alternativ kan väljas:
  1. Datasetet ingår som en del i ett eller flera andra dataset
  2. Datasetet rymmer ett eller flera andra dataset (
  3. Publikationen (datasetet) refereras till (citeras) av andra publikationer
  4. Är sammanställd med hjälp av
  5. Sammanställer


  Om Datasetet har en referens till en publikation i DiVA, som inte är dataset, välj alternativ 3 ur listan (se bild 1). Fältet Sök publikation i DiVA visas. Ange titeln på den publikation i DiVA som datasetet ska kopplas till i fältet. Om Datasetet endast registreras för att få en publikation publicerad i en tidskrift lämnas fältet blankt. Posten kan sedan kompletteras med länk till den publicerade artikeln.


  Bild 1. Länka till andra publikationer i DiVA.

 4. Om dataset är en ny version eller en tidigare version välj något av alternativen under rubriken Skapa en annan version av ett existerande dataset. Välj något av alternativen Är en ny version av eller Är en tidigare version av. Sök fram tidigare/senare version av ett dataset i DiVA i sökrutan Sök dataset i DiVA.Välj Kopiera metadata till det dataset som ska publiceras om metadata ska kopieras till den nya versionen (se bild 2 nedan).


  Bild 2. Skapa nytt dataset eller ny version av dataset.

 5. Välj Underkategori ur listan eller lämna blankt om inget passar.
  a) Aggergerad data betyder data som slagits samman/sammanförts
  b) Primärdata
  betyder obearbetad data.
 6. Fyll i efternamn och förnamn i de två separata fälten.
 7. Ange ett LiU-ID i fältet Lokalt användarid för alla upphovsmän från LiU. Registrera information för SAMTLIGA upphovsmän som är associerade med datasetet (inklusive externa upphovsmän).
 8. Fyll i avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 3 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 4 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 5, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)


  Bild 3.
  Klicka på plustecknet för
  att lista institutionerna.


  Bild 4. Val av avdelning.


  Bild 5. Avdelning och fakultet.

 9. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 2 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 10. Ange eventuella medarbetare dvs. personer som inte är upphovsmän till datasetet utan har en annan roll. Välj först vilken roll, personen har och fyll därefter i uppgifterna precis som för upphovsman.
 11. Om datasetet inte kan kopplas till någon upphovsman klicka på knappen Välj organisation under rubriken Ansvarig organisation och ange en organisation istället.
 12. Fyll i titelhuvudtitel för datasetet och, om sådan finns, undertitel samt språket på titeln. Om alternativ titel finns dvs. titel på annat språk anges det under rubriken Alternativ titel.
 13. I fältet Fysisk beskrivning beskrivs datasetets kännetecken samt språk.
 14. Fyll i år dvs. året då datasetet skapas.
 15. Välj Ort och Utgivare t.ex. Linköping i fältet ort och Linköping University Electronic Press ur listan. Om förlaget inte finns med i listan fyll i förlag (motsv.) i rutan Annat förlag eller lämna blankt om förlag saknas.
 16. Fyll i DOI om datasetet har en DOI.
 17. Om en länk önskas till annan webbsida anges det i fältet URL. I fältet Benämning på URL kan länken få ett lämpligt namn istället för att URL-adressen visas som namn.
 18. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Välj minst huvudnivå och helst nivå tre. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori fyllas i. Ladda ned listan med ämneskategorier
 19. Om datasetet ingår i ett projekt anges projektets namn i rutan Ingår i projekt.
 20. Fyll i fältet för Nyckelord med utmärkande ord som beskriver innehållet i datasetet.
 21. Fyll i Abstract (sammanfattning) samt språk på abstract.
 22. Välj Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt ur listan samt ev. projektnummer.
 23. Fälten för Geodata och Tidsperiod är inte obligatoriska fält men kan med fördel fyllas i om datasetet endast omfattar vattendrag, län, kommuner eller städer i Sverige.
 24. Klicka på länken Fortsätt för att komma till sidan för att ladda upp filer.
 25. Om inget annat anges publiceras filen open access dvs. fritt tillgängligt.
 26. Ange vilket format datasetet har t.ex. Excel-fil, textfil (csv), bild, video osv. och i fältet Namnge fil kan filen få ett valt namn som visas i det externa sökgränssnittet.
 27. I fältet Beskrivning finns möjlighet att återge innehållet i filen/filerna t.ex. om det är flera filer komprimerade till en, att filen innehåller bilder, html-filer med mera.
 28. Välj den fil eller de filer som ska laddas upp. Det går utmärkt att ladda upp flera filer om max 16GB antingen som komprimerade filer eller okomprimerade filer. Det går också bra att skicka filerna till ep@ep.liu.se så tar vi hand om filuppladdningen.
 29. Godkänn publiceringsvillkoren och gå vidare till granskning av uppgifterna och klicka därefter på länken Fortsätt.
 30. En ny sida visas för kontroll av uppgifterna som fyllts i och skicka därefter in posten för publicering.
 31. För att spara och skicka in uppgifterna klicka på Skicka in. Metadata kommer att visas inom några minuter i det externa sökgränssnittet. Om posten innehåller uppladdade filer visas filerna externt när personal på LiU E-Press har granskat posten med filerna.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31