Göm menyn

Digital lagring av forskningsdata

Under forskningsprocessen skapas en mängd forskningsdata som efter bearbetning och analys mynnar ut i vetenskapliga publikationer.

Flera tidskrifter och forskningsfinansiärer kräver att forskarna digitalt publicerar och gör sina forskningsdata tillgängligt online. Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) kan erbjuda forskare vid LiU att lagra sina forskningsdata via vårt publiceringssystem DiVA och publikationstypen Dataset. Det är möjligt att ladda upp filer, komprimerade eller okomprimerade, upp till 16 GB per fil. Flera filer kan laddas upp i samma post.

En dokumentation av de uppladdade filerna med forskningsdata bör bifogas varje dataset. Dokumentationen innehåller en beskrivning av forskningsdata t.ex. en översikt av forskningsresultatet, olika variabler som ingår i datamaterialet och vad de betyder, hur materialet ska tolkas osv. Ansvarig forskare för ett forskningsprojekt känner materialet bäst och bör därför göra dokumentationen av forskningsmaterialet innan materialet lagras digitalt. LiU E-Press kan erbjuda visst stöd vid dokumentationen av materialet om det rör sig om mindre mängder data och vid utformandet av en data management plan.

Policy för lagring av forskningsdata

LiU har för närvarande ingen officiell policy vad gäller hantering och lagring av forskningsdata. All eventuell lagring av forskningsdata sker i DIVA och det rör sig i dessa fall om mindre mängder data. Ansvaret för lagring och säkerhetskopiering av forskningsdata ligger på DiVA-konsortiet som administrerar DiVA. Lagring av forskningsdata i DiVA är kostnadsfri för forskarna.

Data Managent Plan

En data management plan är en redogörelse för hur forskningsdata ska genereras, samlas in, bearbetas och bevaras. Den redogör också för metoder och standarder i samband med datahanteringen. SND (Svensk Nationell Datatjänst) har allmänna råd och instruktioner om hur man skriver en data management plan. Några exempel på hur man kan skriva en data management plan finns beskrivet på University of California San Diegos webbsida.

Vissa finansiärer, i dagsläget framförallt Horizon 2020, rekommenderar eller ställer krav på datahanteringsplaner. I Horizon 2020 genomförs nu ett pilotprojekt om öppna data, kallad "Open Research Data pilot”. Detta pilotprojekt är förlängt och inkluderar nu de flesta av H2020:s tematiska områden. Se vidare här och här.

För mer information kontakta ep@ep.liu.se.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31