Göm menyn

Publiceringsöverenskommelser

Innan en licentiat-, doktorsavhandling eller studentarbete kan publiceras måste författaren skriva under en publiceringsöverenskommelse. Innan Du skriver under läs PDF File publiceringsvillkoren.

Blanketter

PDF File Avhandlingar

PDF File Uppsatser/examensarbete

Skicka överenskommelsen till nedanstående adress (utom studenter som skickar överenskommelsen till sin institution):

Inom universitetet:

Electronic Press
Hus D

Avsändare utanför universitetet:

Linköpings universitet
Electronic Press
Hus D
581 83 Linköping

Istället för att skicka överenskommelsen via vanlig post kan du istället skanna in den och skicka via e-post till ep@ep.liu.se.

När Du publicerar på Linköping University Electronic Press behåller du alltid upphovsrätten. Om din avhandling innehåller diagram, tabeller eller annat material från en annan publicerad artikel måste Du erhålla tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att få använda materialet.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/6/2018