Göm menyn

Publiceringsöverenskommelser

Innan något dokument kan publiceras måste författaren skriva under en publiceringsöverenskommelse. Innan Du skriver under läsPDF File publiceringsvillkoren.

Blanketter

PDF File Avhandlingar

PDF File Uppsatser/examensarbete

PDF File Post-Print-artiklar (Parallellpublicera)

PDF File Pre-Print-artiklar

PDF File Bok/Kapitel i bok

PDF File Serier

PDF File Rapporter

PDF File Konferensartikel

Skicka överenskommelsen till nedanstående adress (utom studenter som skickar den till sin institution):

Inom universitetet:

Electronic Press
Hus D

Avsändare utanför universitetet:

Linköpings universitet
Electronic Press
Hus D
581 83 Linköping

När Du publicerar på Linköping University Electronic Press behåller du alltid upphovsrätten. Om din avhandling innehåller diagram, tabeller eller annat material från en annan publicerad artikel måste Du erhålla tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att få använda materialet. Använd blanketten PDF File anhållan om tillstånd att använda upphovsrättsskyddat material för att ansöka om tillstånd.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31