Göm menyn

Registrera konferensbidrag/artikel eller Proceedings (redaktörskap)

Viktigt! Det är skillnad på ett konferensbidrag/artikel och en proceeding (redaktörskap). Ett konferensbidrag är en artikel (eller ett abstract) som presenterats på en konferens, där Du är en av författarna. En Proceeding (redaktörskap) är en antologi som innehåller alla artiklar presenterade på konferensen sammanställda av en eller flera redaktörer, där Du är en av redaktörerna. Posters ska registreras som konferenspapers: välj Posters i fältet för underkategori (se punkt 1 nedan).

Innan du börjar registrera...

Kontrollera först om konferensbidraget redan finns i DiVA genom att söka artikeln i DiVA . Registrera inte en artikel om den redan finns i DiVA!

Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

OBS! Registrera inte presentationer/introduktioner som framförts i egenskap av Chair eller Moderator på en konferens. Dessa är inte några publikationer. Registrera heller inte artiklar eller proceedings som ingår i serien Lecture Notes in Computer Science eller Lecture Notes in Mathematics. Dessa ska registreras som konferensbidrag.

Välj ur listan under rubriken Underkategori (allra först i webbformuläret) om konferensbidraget är Abstracts (inskickat abstract och muntlig presentation), Poster (posterpresentation) eller Presentation (muntlig presentation med inskickad artikel).

Registrera ett konferensbidrag eller proceedings

 1. Om konferensartikelns underkategori är Abstract, Poster eller Presentation, välj kategori från listan Underkategori (ovanför sektionen för författare).

  Underkategori, Konferensbidrag
  Bild 1. Underkategori.
 1. Ange ett LiU-ID i fältet Lokalt användarid för alla författare från LiU annars kommer inte publikationerna att peka mot rätt författare. Registrera alltid information för samtliga författare som är associerade med en publikation (inklusive externa författare, ej verksamma vid LiU).
 1. Fyll i varje författares avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 2 nedan). Välj sedan avdelning genom att klicka på dess namn. Om avdelning fylls i behöver inte institutionens namn fyllas i, det görs i automatiskt men institutionens namn syns inte (se bild 3, nedan). Institutionen kopplas automatiskt till avdelningen. Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)

  Organisationstillhörighet
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  Organisationstillhörighe, avdelning
  Bild 2. Val av avdelning.

  Organisationstillhörighet, avdelning
  Bild 3. Avdelning och fakultet.
 1. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 3 ovan (Centrum läggs till automatiskt).
 1. Om du har ett ORCID ID ange det i fältet ORCID. Läs mer om ORCID.
 1. Ange konferensbidragets titel och språk.
 1. Ange Typ av innehåll (Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, mm).
 1. Ange om artikeln är publicerad i en proceedings under rubriken Ingår i konferensmeddelande, proceedings.
  a) Fyll i namnen på redaktören/redaktörerna i fältet Redaktör samt
  b) i fältet Konferens ange alltid konferensens namn, där bidraget presenterades, samt datum, ort och land. Konferensbidragets ursprung måste gå att fastställa.
 1. Fyll i År samt Sidor. Sidor är det sidintervall som bidraget är publicerat i konferensproceedingen.
 1. Ange serie om boken ingår i en serie. Om inte serien finns i listan, fyll i seriens namn under Annan serie samt ISSN och nummer i serie.
 1. Fyll i ISBN. För att räknas som Proceedings måste ISBN finnas. Om konferensproceedingen är utgiven på CD-skiva måste ett ISBN finnas för att den ska räknas som en utgiven Proceeding. ISBN finns angivet på titelbladets andra sida och består av antingen 10 eller 13 siffror.
 1. Fyll i DOI (Digital Object Identifier, utelämna http://dx.doi.org/ och ange endast från 10.xxx). Alla större förlag använder sig av DOI-länkar för artiklar. I de flesta fall visar tidskrifterna länkarna tydligt på artikelns webbsida. DOI-länken är en unik identifierare som gör att din artikel lätt kan identifieras t.ex. vid bibliometriska analyser.
 1. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Det finns sex huvudnivåer:
  • Humaniora
  • Lantbruksvetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier
  Välj minst nivå två, inte huvudnivå. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori på minst nivå två fyllas i. Flera ämnesord kan kombineras med annat ämnesord så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil
 1. Fyll i fälten för Nyckelord och Abstract eftersom dessa fält kommer att göra din artikel betydligt mer synlig via olika söktjänster på internet.
 1. Om du laddar upp en pdf-fil av din artikel observera då att din artikel inte kommer att synas innan personal på LiU E-Press har kontrollerat den. Det är inte nödvändigt att ladda upp en pdf-fil utan vi rekommenderar istället att du skickar oss filen via mail så att vi först kan kontrollera upphovsrättsfrågan. Om du inte laddar upp en fil kommer artikeln att bli synlig omedelbart.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss ep@ep.liu.se.

Logga in och registrera publikationen >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31