Göm menyn

Personposter i DiVA

Personposter är en ny funktion i DiVA som har kommit till med syfte att förenkla registreringsprocessen för dig som forskare. Syftet är att

  • få en säker identifiering av författarna till en publikation,
  • enkelt hämta namn- och organisationsuppgifter samt
  • koppla författare till en publikation, dataset eller projekt.

Vad är en personpost?

I en personpost lagras information om dig som författaren. Med ett knapptryck kan koppla dina publikationer i DiVA till personposten och slipper fylla i alla uppgifter på nytt. Bild 1 med röd markering visar knappen för att koppla en personpost till en publikation. Bredvid finns knappen för att skapa en personpost om det inte redan finns en sådan eller om det saknas uppgifter i personposten. Du kan inte själv skapa en personpost eller lägga till information i en personpost. Kontakta oss via mail ep@ep.liu.se och skicka korrekt information till oss hjälper vi till med personposten.

 


Bild 1. Koppla eller skapa personpost.

Använda personpost i DiVA

Med personposten behöver man inte fylla i författarinformation om LiU-författare, såsom organisationstillhörighet, LiU-ID eller ORCID, manuellt i DiVA. Det finns redan i personposten. Man söker enkelt fram sig själv eller en medförfattare och lägger in sina egna eller sin medförfattares uppgifter i posten genom att klicka på knappen Koppla personpost.

Det finns två alternativ att fylla i författaruppgifterna: Det första är att fylla i t.ex. för- och efternamnet i respektive fält för för-och efternamn och sedan klicka på Koppla personpost. En ny bild visas ovanpå registreringsformuläret (se bild 2 nedan). I detta exempel har efternamnet Hallgren angetts. Flera alternativ listas enligt bild 2. Välj det alternativ som överensstämmer med uppgifterna i publikationen genom att klicka på en rad i listan. Fälten med författaruppgifter fylls i automatiskt i DiVA-posten.

Det andra alternativet är att klicka på Koppla personpost och i fältet Sök personpost (bild 3, siffran 1) skriva in efternamnet. Samma lista visas enligt bilden nedan.

Om en avdelning eller institution har bytt namn eller upphört och personposten har uppdaterats med det nya namnet, finns den upphörda avdelningen och institutionen lagrad i personposten men visas inte förrän man klickar på texten Visa även upphörda organisationer (bild 2, siffran 2). För att få alternativa namnförslag klicka på Visa även alternativa namn (bild 2, siffran 3).

 


Bild 2. Sök fram en personpost.

Tabell 1 visar vilka uppgifter som lagras i en personpost. Födelseåret används vid export av poster från DiVA till den nationella bibliotekskatalogen Libris, där födelseåret blir en identifikator eftersom Libris inte kan ta emot och lagra LiU-ID eller ORCID.

Fält i DiVA

Synlig i DiVAs sökgränssnitt

Sökbar i DiVA

För- och efternamn

Ja

Ja

Organisationstillhörighet

Ja

Ja

Födelseår

Nej

Nej

LiU-ID

Nej

Ja

ORCID

Ja

Ja

Forskargrupp

Ja

Ja

E-post-adress

Nej

Nej

Den äldre funktionen Hämta sparade personuppgifter och Spara personuppgifter (Se bild 3 röd markering) kommer att försvinna och ersätts med Koppla personpost och Skapa personpost. De tidigare sparade uppgifter finns istället i personposten.

 


Bild 3. Knapparna Sparade personuppgifter och Spara personuppgifter
kommer på sikt att försvinna.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-04-16