Göm menyn

Registrera artikel (i tidskrift: forskningsöversikt, recension)

Innan du börjar registrera...

Kontrollera först om artikeln redan finns i DiVA genom att söka artikeln i DiVA. Registrera inte en artikel om den redan finns i DiVA!

LiU E-Press importerar varje vecka automatiskt ett stort antal artiklar från Web of Science, Scopus och PubMed. Om en artikel nyligen är publicerad i en tidskrift, som är indexerade i dessa databaser, vänta med att registrera artikeln eftersom det är stor risk att vi får dubbletter i DiVA.

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande.

OBS! Registrera inte kompletta nummer av en tidskrift, där författaren medverkat som Editor-in-Chief eller Guest Editor. Dessa räknas inte som en publikation utan som en arbetsuppgift. Registrera endast artiklar där författaren medverkat som författare.

Välj ur listan under rubriken Underkategori (allra först i webbformuläret) om artikeln är Editorial, Letter eller Dagstidning/nyhet.

Comments/Commentary registreras med underkategorin Editorial material. I fältet för titel skrivs: ”Comments:” inklusive kolon, följt av artikelns titel. I slutet av titeln, inom parentes, skrivs i vilken ursprunglig volym och nummer artikeln är publicerad i samt sidor följt av år. Exempel: Comments: The symptomatic profile of panic disorder is shaped by the 5-HTTLPR polymorphism (vol. 33, p 1479, 2009). Typ av innehåll anges som Övrigt vetenskapligt.

Correction registreras utan underkategori. I fältet för titel skrivs ”Correction:” inklusive kolon, följt av artikelns titel. I slutet av titeln, inom parentes, skrivs i vilken ursprunglig volym och nummer artikeln är publicerad i samt sidor följt av år.
Exempel: Correction: The symptomatic profile of panic disorder is shaped by the 5-HTTLPR polymorphism (vol. 33, p 1479, 2009). Typ av innehåll anges som Övrigt vetenskapligt.

Parallellpublicera en artikel

Du har möjlighet att parallellpublicera din artikel i DiVA. För mer information se sidan Parallellpublicering.

Registrera en artikel

 1. Registrera inte artiklar med statusen Submitted, Manuscript, Accepted och In Press/Ahead of print eftersom dessa artiklar inte har något som helst värde vid bibliometriska utvärderingar (undantaget är om DOI-länk finns för artiklar med status In Press eller Ahead of print). De skapar endast irritation för dem som söker efter information: vänta därför tills artikeln har tilldelats volym och sidnummer.
 1. Om artikelns underkategori är Editorial material, Letter eller News item, välj kategori från listan Underkategori (ovanför sektionen för författare). OBS! Meeting abstract ska registreras som konferensartikel.

  Underkategori, artikel i tidskrift
  Bild 1. Underkategori.
 1. I DiVA finns en förenklad funktion för att automatiskt fylla i författaruppgifter om sig själv och sina medförfattare. Fyll i för- och efternamn i respektive fält och klicka på knappen Koppla personpost (bild 2 röd ram). All författarinformation fylls i automatiskt. Om det inte finns någon författarinformation/personpost fortsätt till punkt 4 nedan och kontakta oss så skapar vi en personpost.
 2. Om en författare inte har någon personpost måste varje författares uppgifter fyllas i manuellt. Fyll i avdelning och därefter fakultet genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 3 nedan) och plustecknet framför institutionsnamnet för att visa alla avdelningar (se bild 4 nedan). Välj avdelning genom att klicka på dess namn. Institutionens namn fylls i automatiskt men syns inte (se bild 5, nedan). Undantagen är CMIV, HELIX och REMESO, där måste man välja institution. (Lägg muspekaren på avdelningens namn så visas en ruta med institutionens namn.)
  För externa medförfattare (ej LiU-författare) fyll i deras organisationstillhörighet i rutan Annan organisation.


  Bild 2. Koppla personpost.

  Organisationstillhörighet
  Bild 3. Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

  DiVA val av avdelning
  Bild 4. Val av avdelning.

  Institution och avdelning
  Bild 5. Avdelning och fakultet.
 1. Fyll i en författares organisationstillhörighet för Landstinget genom att klicka på Region Östergötland och välj klinik enligt punkt 4 ovan. (Centrum läggs till automatiskt).
 2. Om du har ett ORCID ange det i fältet ORCID.
 3. Ange publikationens titel och språk.
 4. Ange Typ av innehåll: Refereegranskat, Övrigt vetenskapligt eller Övrig (populärvetenskap, debatt, mm).
 5. Välj Status OBS! Endast Published och E-pub ahead of print ska registreras endast om en fungerande DOI-länk finns.
 6. Välj vilken tidskrift artikeln är publicerad i. Finns inte artikeln i listan, fyll i tidskriftens namn i fältet Annan tidskrift samt ange ISSN.
 7. Fyll i fullständiga referenser under Övriga uppgifter såsom år, volym, nummer, artikel-id och sidintervall. Det måste vara möjligt att lokalisera artikeln, där den är publicerad.
 8. Ange utgivare i fältet Utgivare, välj antingen ur befintlig lista eller i fältet Annat förlag.
 9. Fyll i DOI (Digital Object Identifier, utelämna https://dx.doi.org/ eller https://doi.org/ och ange endast från 10.xxx). Alla större förlag använder sig av DOI-länkar för artiklar. I de flesta fall visar tidskrifterna länkarna tydligt på artikelns webbsida. DOI-länken är en unik identifierare som gör att din artikel lätt kan identifieras t.ex. vid bibliometriska analyser.
 10. Fyll i fältet Nationell ämneskategori. Det finns sex huvudnivåer:
  • Humaniora
  • Lantbruksvetenskaper
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier
  Välj minst nivå två, inte huvudnivå. Publikationer i LiU:s publiceringssystem kommer att hämtas av den nationella publikationsportalen SwePub som i sin tur kommer att användas av forskningsfonder som t.ex. Vetenskapsrådet för deras bibliometriska utvärderingar. Därför måste fältet Nationell ämneskategori på minst nivå två fyllas i. Flera ämnesord kan kombineras med annat ämnesord så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier pdf-fil
 1. Fyll i fälten för nyckelord och abstract eftersom dessa fält kommer att göra din artikel betydligt mer synlig via olika söktjänster på internet.
 2. Ladda inte upp någon fil utan skicka istället filen till oss via mail så att vi först kan kontrollera upphovsrättsfrågan innan den publiceras.

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att E-post kontakta oss.

Logga in och registrera publikationen >>>Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018