Göm menyn

Kontrollera organisa-
tionstillhörighet
Som forskare vid LiU kan du söka fram din korrekta organisations
tillhörighet
genom att ange LiU-ID. Informationen används av E-press t.ex. vid importering av publikationsdata från Web of Science. Uppgifterna hämtas från E-press databas som uppdateras regelbundet från LiU:s personalregister.
Kontrollera publikationslista via LiU-ID
Med hjälp av denna tjänst, Kontrollera publikationslista via LiU-ID, kan du kontrollera dina publikationer för att säkerställa att dina publikationer, registrerade i DiVA, är kompletta och korrekta.
Kontrollera publikations-
lista via organisation
Denna tjänst, Kontrollera publitionslista via organisation, hjälper dig att kontrollera dina publikationer, registrerade i DiVA, för att säkerställa att de är kompletta och korrekta.

Korrekt organisationstillhörighet (Affiliation) i vetenskaplig publikation

I den nuvarande svenska modellen för resursfördelning av medel för basforskning till universiteten, kan LiU:s finansiering optimeras med en konsekvent specifikation av forskarnas organisationstillhörighet (affiliation), som förklaras nedan.

Om din organisationstillhörighet är vid universitetet, skriv din adress enligt nedan

Institution, Universitet, Stad, Land

Exempel: Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden

Om din organisationstillhörighet är vid Region Östergötland och LiU, skriv din adress enligt följande

Medicinsk Klinik, Institution vid universitetet, Universitet, Stad, Land

Exempel: Department of Cardiology, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

Om din organisationstillhörighet är kopplad till ett forskningscentrum

Två adresser kan anges. Se till att inkludera Linköping University i båda adresserna.

Exempel:

  1. Department of Radiology, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

  2. Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping Sweden.

Sammanfattning för kombinerad adress

University Hospital får under inga omständigheter användas.

Linköping University måste alltid anges.

Ladda ned en komplett lista över fullständiga engelska publikationsadresser för LiU:s institutioner och kliniker vid Region Östergötland. Acrobat logo

Om du behöver ytterligare information kontakta kommunikatören på Medicinska fakulteten E-post Daniel Windre.

Affiliering i DiVA

Vid registrering i DiVA ska organisationstillhörigheten anges så att den speglar den fullständiga interna organisationstillhörigheten vid LiU (och Region Östergötland om koppling finns). I de flesta fall kommer dessa adresser, som anges i en publikation, att bli mer kompletts. I DiVA väljs organisationstillhörighet ur en fast lista. I DiVA preciserar du en LiU-avdelning (som automatiskt kopplas till institutionen), en fakultet och klinik vid Region Östergötland (som automatiskt kopplas till relevant centrum vid Region Östergötland) samt forskningscentrum. Exemplet nedan är för en forskare vid CMIV, som är dubbelorganiserad vid LiU/Region Östergötland:

Organisationstillhörighet, Medicinska fakulteten
Bild 1. Organisationstillhörighet i DiVA.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31