Göm menyn

Kontrollera organisa-
tionstillhörighet
Som forskare vid LiU kan du söka fram din korrekta organisations
tillhörighet
genom att ange LiU-ID. Informationen används av E-press t.ex. vid importering av publikationsdata från Web of Science. Uppgifterna hämtas från E-press databas som uppdateras regelbundet från LiU:s personalregister.
Kontrollera publikationslista via LiU-ID
Med hjälp av denna tjänst, Kontrollera publikationslista via LiU-ID, kan du kontrollera dina publikationer för att säkerställa att dina publikationer, registrerade i DiVA, är kompletta och korrekta.
Kontrollera publikations-
lista via organisation
Denna tjänst, Kontrollera publikationslista via organisation, hjälper dig att kontrollera dina publikationer, registrerade i DiVA, för att säkerställa att de är kompletta och korrekta.

Korrekt organisationstillhörighet i vetenskaplig publikation

I den nuvarande svenska modellen för resursfördelning av medel för basforskning till universiteten, kan LiU:s finansiering optimeras med en konsekvent specifikation av forskarnas organisationstillhörighet (affiliation) enligt nedan specifikation.

För forskare enbart knuten till universitetet

Institution, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden

För forskare som är knuten till Region Östergötland och LiU

Klinik, Institution vid universitetet, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Cardiology, and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

För forskare utanför Region Östergötland men som är knuten till LiU

Klinik, Ort, Landsting, Institution, Universitet, Stad, Land
Exempel. Department of Cardiology, Västervik, Kalmar County Council, and Department of Medical, and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

För forskare som tillhör en centrumbildning inom LiU

Två adresser kan anges. Se till att inkludera Linköping University i båda adresserna.

Exempel:

  1. Department of Radiology, and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

  2. Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping Sweden.

Sammanfattning för kombinerad adress

University Hospital får under inga omständigheter användas.

Linköping University måste alltid anges.

Ladda ned en komplett lista över fullständiga engelska publikationsadresser för LiU:s institutioner och kliniker vid Region Östergötland. Acrobat logo

Om du behöver ytterligare information kontakta kommunikatören på Medicinska fakulteten Daniel Windre.

Affiliering i DiVA

Vid registrering i DiVA ska organisationstillhörigheten anges så att den speglar den fullständiga interna organisationstillhörigheten vid LiU (och Region Östergötland om koppling finns). I de flesta fall kommer dessa adresser, som anges i en publikation, att bli mer kompletts. I DiVA väljs organisationstillhörighet ur en fast lista. I DiVA preciserar du en LiU-avdelning (som automatiskt kopplas till institutionen), en fakultet och klinik vid Region Östergötland (som automatiskt kopplas till relevant centrum vid Region Östergötland) samt forskningscentrum. Exemplet nedan är för en forskare vid CMIV, som är dubbelorganiserad vid LiU/Region Östergötland:

Organisationstillhörighet, Medicinska fakulteten
Bild 1. Organisationstillhörighet i DiVA.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/3/2018