Serier

Arbetsrapporter i Språk och Kultur
ISSN: 1652-2036
Status: Aktiv
Redaktör(er) Jan Anward
Visa alla publikationer i serien
CARER Rapport

Status: Aktiv
Redaktör(er): Sofie Pilemalm
Visa alla publikationer i serien

CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
ISSN: 1402-876X
Redaktör(er): Sabrina Thelander
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
CMT Rapport
ISSN: 0283-1228 (tryck), 1653-7556 (www)
Redaktör(er): Per Carlsson
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)
ISSN: 1654-1529
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
CUL-rapporter
ISSN: 1652-9278
Redaktör(er): Håkan Hult
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
FOG Rapport

ISSN: 1401-0283
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien

Göta Kanal – forskning från Linköpings universitet
Helix Working Papers

ISSN: 1654-8213
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien

Hälsouniversitetets rapportserie
ISSN: 1652-3598 (tryck), 1652-3601(www)
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
IAS Working Paper Series
Editor: Peter Hedström
Status: Active
Visa alla publikationer i serien
IHS Rapport
ISSN: 1652-1994
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU
ISSN: 1652-8808
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Kinda Canal Research at Linköping University
ISSN: 1654-7381
Redaktör(er): Reinhold Castensson
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Kartwebben - en kulturell och historisk resa på Kinda Kanal
Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends
ISSN: 1402-0319 (tryck), 1651-3304 (www)
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN: 1401-9841
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Linköping Studies in Art and Visual Communication
ISSN: 1653-2252
Redaktör(er): Gary Svensson
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Linköping Studies in Identity and Pluralism
ISSN: 1651-8993 (tryck), 1651-9000 (www)
Redaktör(er): Kjell Lejon
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Linköping Studies in Mathematics
ISSN: 1652-4454 (www), 0348-2960 (tryck)
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Linköping Studies in Religion and Religious Education
ISSN: 1404-3971 (tryck), 1404-4269 (www)
Redaktör: Kjell O. Lejon
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Linköping University Interdisciplinary Studies
ISSN: 1650-9625
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
LiTH-ISY-R
ISSN: 1400-3902
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
LiTH-MAT-R
ISSN: 0348-2960
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
LIU-IEI-R
LiU Magasin
ISSN: 1652-4233
Redaktör(er): Lennart Falklöf
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
PrioriteringsCentrum
ISSN: 1650-8475
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
ISSN: 1654-0999 (www)
Redaktör(er): Gunilla Petersson
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Research Report on childhood and the study of children
SIC (Linköping)
ISSN: 0280-5634
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet
Skrifter från NISAL
Skriftserie/Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet
ISSN: 1653-0373 (tryck), 1654-143X (www)
Redaktör(er): Erling Bjurström och Peter Aronsson
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Konste genom staden
Studier i tillämpad etik
ISSN: 1402-4152 (tryck)
Redaktör(er): Göran Collste
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning
ISSN: 1654-2010 (www)
Redaktör(er): Per Andersson
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Studies in Language and Culture

ISSN: 1403-2570

Status: Aktiv

Visa alla publikationer i serien

Technical reports in Computer and Information Science
ISSN: 1654-7233 (www)
Redaktör(er): Peter Fritzon
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Tekniska högskolans rapporter
ISSN: 1651-6532 (www)
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Temagruppen integration i arbetslivet
Redaktör(er): Maritta Soininen
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Tema V report
ISSN: 1652-4268
Redaktör(er): Ulrik Lohm
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
ISSN: 1651-8306
Redaktör(er): Erik Berggren
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Working papers on childhood and the study of children
ISSN: 1104-6929
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien