Series

CARER Rapport (Swedish)
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
ISSN: 1402-876X
Status: Active
Show all publications i the series
CMT Rapport (Mainly Swedish)
ISSN: 0283-1228 (print), 1653-7556 (www)
Editor(s): Per Carlsson
Status: Active
Show all publications i the series
CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)
ISSN: 1654-1529
Status: Active
Show all publications i the series
CUL-rapporter (Mainly Swedish)
ISSN: 1652-9278
Editor(s): Håkan Hult
Status: Active
Show all publications i the series
Equality and Gender Issues Reports (Swedish only)
ISSN: 1652-8808
Status: Inactive
Show all publications i the series
FOG Report
ISSN: 1401-0283
Status: Inactiv
Show all publications i the series
Göta Kanal – forskning från Linköpings universitet (Mainly Swedish)
Helix Working Papers
ISSN: 1654-8213
Status: Activ
Show all publications i the series
IAS Working Paper Series
Editor: Peter Hedström
Status: Active
Show all publications i the series
IHS Rapport (Mainly Swedish)
ISSN: 1652-1994
Status: Inaktiv
Show all publications i the series
Kinda Canal Research at Linköping University (Swedish)
ISSN: 1654-7381
Status: Inactive
Show all publications i the series
Kartwebben - en kulturell och historisk resa på Kinda KanalSwedish only
Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends (Swedish and English)
ISSN: 1402-0319 (print), 1651-3304 (www)
Status: Inactiv
Show all publications i the series
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science (Swedish and English)
ISSN: 1401-9841
Status: Active
Show all publications i the series
Linköping Studies in Art and Visual Communication
ISSN: 1653-2252
Editor(s): Gary Svensson
Status: Active
Show all publications i the series
Linköping Studies in Identity and Pluralism (Mainly Swedish)
ISSN: 1651-8993 (print), 1651-9000 (www)
Editor: Kjell O. Lejon
Status: Active
Show all publications i the series
Linköping Studies in Mathematics
ISSN: 1652-4454 (www), 0348-2960 (print)
Status: Inactive
Show all publications i the series
Linköping Studies in Religion and Religious Education
ISSN: 1404-3971 (print), 1404-4269 (www)
Editor: Kjell O. Lejon
Status: Active
Show all publications i the series
Linköping University Interdisciplinary Studies (Mainly Swedish)
ISSN: 1650-9625
Status: Active
Show all publications i the series
LiTH-ISY-R
ISSN: 1400-3902
Status: Active
Show all publications i the series
LiTH-MAT-R
ISSN: 0348-2960
Status: Active
Show all publications i the series
LiU Magazine
ISSN: 1652-4233
Editor(s): Lennart Falklöf
Status: Active
Show all publications i the series
LIU-IEI-R
LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (Swedish)
Medical Faculty Reports (Swedish only)
ISSN: 1652-3598 (print), 1652-3601 (www)
Status: Inactive
Show all publications i the series
National Center for Priority Setting in Health Care
ISSN: 1650-8475
Status: Active
Show all publications i the series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Rapport / Linköpings universitet, Centre for Municipality Studies (Swedish)
ISSN: 1402-876X
Editor(s): Sabrina Thelander
Status: Active
Show all publications i the series
Reports from the Department of Social and Welfare Studies (Swedish only)
ISSN: 1654-0999 (www)
Editor(s): Gunilla Petersson
Status: Active
Show all publications i the series
Research Report on childhood and the study of children
SIC (Linköping)
ISSN: 0280-5634
Status: Upphörd
Visa alla publikationer i serien
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet (Swedish)
Skrifter från NISAL
Skriftserie/Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet (Mainly Swedish)
ISSN: 1653-0373 (print), 1654-143X (www)
Editor(s): Erling Bjurström and Peter Aronsson
Status: Active
Show all publications i the series
Konste genom staden
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (Mainly Swedish)
ISSN: 1654-2010 (www)
Editor(s): Per Andersson
Status: Active
Show all publications i the series
Studies in Applied Ethics
ISSN: 1402-4152 (print)
Editor(s): Göran Collste
Status: Active
Show all publications i the series
Studies in Language and Culture

ISSN: 1403-2570

Status: Active

Show all publications i the series

Technical Faculty's Repoerts (Swedish only)
ISSN: 1651-6532 (www)
Status: Inactive
Show all publications i the series
Technical reports in Computer and Information Science
ISSN: 1654-7233 (www)
Editor(s): Peter Fritzon
Status: Active
Show all publications i the series
Temagruppen integration i arbetslivet (Swedish)
Redaktör(er): Maritta Soininen
Status: Aktiv
Visa alla publikationer i serien
Tema V report
ISSN: 1652-4268
Editor(s): Ulrik Lohm
Status: Inactive
Show all publications i the series
Working Papers in Language and Cutlure
ISSN: 1652-2036
Status:Active
Editor(s): Jan Anward
Show all publications i the series
ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies
ISSN: 1651-8306
Editor(s): Erik Berggren
Status: Active
Show all publications i the series
Working papers on childhood and the study of children
ISSN: 1104-6929
Status: Inactive
Show all publications i the series