Linköping University Electronic Press

Bakgrund och organisation

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) etablerades den första oktober 1996 i syfte att tillgodose universitetets elektroniska publicering. April 2004 blev LiU E-Press en fristående enhet med egen styrelse och knuten till universitetsbiblioteket. I september 2007 blev LiU E-Press en enhet helt inom universitetsbibliotekets organisation och lyder juridiskt under dess styrelse med en egen styrgrupp.

LiU E-Press syfte att

LiU E-Press är en icke-kommersiell enhet och har därför inget vinstintresse. Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete.