Linköping University Electronic Press

Kontakta oss

Om du har frågor om elektronisk publicering eller DiVA hör av dig till:

Håkan Andersson om frågor rörande organisationstillhörighet (affiliation), ORCID samt problem vid registrering och korrigeringar av poster i publiceringsplattformen DiVA.

Telefon 013 28 1921
E-post ep@ep.liu.se

Peter Berkesand som ansvarar för LiU:s publiceringsplattformen DiVA, handhar frågor rörande detaljer om publicering av studentuppsatser, tidskrifts- eller konferensartiklar, proceedings, rapporter eller andra publikationer, frågor om upphovsrätt och plagiering samt är webbmaster för www.ep.liu.se.

Telefon 013 28 2945
E-post ep@ep.liu.se

Emma Burman handhar frågor rörande publciering och registrering av licentiat- och doktorsavhandlingar.

Telefon 013 28 1971
E-post ep@ep.liu.se

Anders Fåk är tillförordnad avdelningschef för Publiceringens infrastruktur.

Telefon 013 28 6609
E-post anders.fak@liu.se

Elisavet Koutzamani om publikationer och utsökningar av data för Medicinska fakulteten samt korrigeringar av poster i DiVA.

Telefon 013-281094, 010-1031432
E-post ep@ep.liu.se

Postadress: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 581 83 Linköping
Besöksadress: Entré 41, D-Huset i biblioteket.

Köp av publikationer

För köp av avhandlingar eller andra publikationer publicerade vid Linköpings universitet kontakta respektive institution. Vi har inga tryckta exemplar för försäljning av det vi publicerar elektroniskt.