Göm menyn

Adresser

E-post:
E-post ep@ep.liu.se

Postadress:
LiU Electronic Press
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress:
Entré 41
D-Huset i biblioteket
Campus Valla, Linköping

Köp av publikationer

För köp av avhandlingar eller andra publikationer publicerade vid Linköpings universitet kontakta respektive institution. Vi har inga tryckta exemplar för försäljning av det vi publicerar elektroniskt.

Linköping University Electonic Press

Bakgrund och organisation

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) etablerades den första oktober 1996 i syfte att tillgodose universitetets elektroniska publicering. April 2004 blev LiU E-Press en fristående enhet med egen styrelse och knuten till universitetsbiblioteket. I september 2007 blev LiU E-Press en enhet helt inom universitetsbibliotekets organisation och lyder juridiskt under dess styrelse med en egen styrgrupp (se rubriken "LiU E-Press styrgrupp" till höger).

LiU E-Press syfte att

  • effektivt sprida LiU:s forskningsresultat,
  • enkelt göra forskarnas och studenternas publikationer tillgängliga och synliga,
  • erbjuda en samlad ingång för universitetets gemensamma publicering,
  • användas för årsredovisning, statistik och kvantitativa studier av vetenskapligt material, bibliometri,
  • säkra åtkomsten av LiU:s publikationer,
  • visa allmänheten hur LiU:s resurser används.

LiU E-Press är en icke-kommersiell enhet och har därför inget vinstintresse. Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete.

Kontaktinformation

Om du har frågor om elektronisk publicering eller DiVA hör av dig till:

Håkan Andersson om frågor rörande organisationstillhörighet (affiliation), ORCID samt problem vid registrering och korrigeringar av poster i publiceringsplattformen DiVA.
Telefon 013 28 1921
E-post ep@ep.liu.se

Peter Berkesand som ansvarar för LiU:s publiceringsplattformen DiVA, handhar frågor rörande detaljer om publicering av licentiat- och doktorsavhandlingar, studentuppsatser, tidskrifts- eller konferensartiklar, proceedings, rapporter eller andra publikationer, frågor om upphovsrätt och plagiering samt är webbmaster för www.ep.liu.se.
Telefon 013 28 2945
E-post ep@ep.liu.se

Emma Burman handhar frågor rörande publicering och registrering av licentiat- och doktorsavhandlingar.
Telefon 013 28 1971
E-post ep@ep.liu.se

Edvin Erdtman är vetenskaplig redaktör.
Telefon 013 28 2962
E-post ep@ep.liu.se

Elisavet Koutzamani om publikationer och utsökningar av data för Medicinska fakulteten samt korrigeringar av poster i DiVA.
Telefon 013-28 1094
E-post ep@ep.liu.se

Johanna Nählinder är forskningskoordinator och ansvarar för kontakter med forskare.
Telefon 013 28 2903
E-post forskarstod@bibl.liu.se

PolicydokumentSidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31