Göm menyn

Linköping University Electronic Press

Om du har frågor om elektronisk publicering eller DiVA hör av dig till:

Håkan Andersson om frågor rörande organisationstillhörighet (affiliation), ORCID samt problem vid registrering och korrigeringar av poster i publiceringsplattformen DiVA.
Telefon 013 28 1921
E-post ep@ep.liu.se

Peter Berkesand som ansvarar för LiU:s publiceringsplattformen DiVA, handhar frågor rörande detaljer om publicering av licentiat- och doktorsavhandlingar, studentuppsatser, tidskrifts- eller konferensartiklar, proceedings, rapporter eller andra publikationer, frågor om upphovsrätt och plagiering samt är webbmaster för www.ep.liu.se.
Telefon 013 28 2945
E-post ep@ep.liu.se

Emma Burman handhar frågor rörande publicering och registrering av licentiat- och doktorsavhandlingar.
Telefon 013 28 1971
E-post ep@ep.liu.se

Edvin Erdtman är vetenskaplig redaktör.
Telefon 013 28 2962
E-post edvin.erdtman@liu.se

Anders Fåk är tillförordnad avdelningschef för Publiceringens infrastruktur.
Telefon 013 28 6609
E-post anders.fak@liu.se

Johanna Nählinder är forskningskoordinator och ansvarar för kontakter med forskare.
Telefon 013 28 2903
E-post johanna.nahlinder@liu.se

Elisavet Koutzamani om publikationer och utsökningar av data för Medicinska fakulteten samt korrigeringar av poster i DiVA.
Telefon 013-281094, 010-1031432
E-post ep@ep.liu.se

Postadress: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 581 83 Linköping
Besöksadress: Entré 41, D-Huset i biblioteket.

Köp av publikationer

För köp av avhandlingar eller andra publikationer publicerade vid Linköpings universitet kontakta respektive institution. Vi har inga tryckta exemplar för försäljning av det vi publicerar elektroniskt.

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) etablerades den första oktober 1996 i syfte att tillgodose universitetets elektroniska publicering. April 2004 blev LiU E-Press en fristående enhet med egen styrelse och knuten till universitetsbiblioteket. I september 2007 blev LiU E-Press en enhet helt inom universitetsbibliotekets organisation och lyder juridiskt under dess styrelse med en egen styrgrupp (se rubriken "LiU E-Press styrgrupp" nedan).

LiU E-Press syfte att

  • effektivt sprida LiU:s forskningsresultat,
  • enkelt göra forskarnas och studenternas publikationer tillgängliga och synliga,
  • erbjuda en samlad ingång för universitetets gemensamma publicering,
  • användas för årsredovisning, statistik och kvantitativa studier av vetenskapligt material, bibliometri,
  • säkra åtkomsten av LiU:s publikationer,
  • visa allmänheten hur LiU:s resurser används.

LiU E-Press är en icke-kommersiell enhet och har därför inget vinstintresse. Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete.

Mötestider, 2017

Den 20 februari, 12 maj, 29 september och 15 december kl. 13:15-15:15.

Ordförande

Henrik Eriksson, Utbildningsvetenskap

Medlemmar

Karin Axelsson, Filosofiska fakulteten
Fredrik Elinder, Medicinska fakulteten
Andreas Fejes, Utbildningsvetenskap
Reiner Lenz, Tekniska högskolan
Axel Tiderman, Universitetsbiblioteket
Monica Westman, Informationsavdelningen
David Lawrence, Biblioteket

Adjungerad

Anders Fåk

Kallelser och protokoll

2015-12-03 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2015-02-16 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2014-11-18 PDF-fil Kallelse
2014-09-09 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2014-02-18 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2013-11-19 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2013-01-06 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2012-11-27 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2012-09-11 PDF-fil Kallelse Pdf-fil Protokoll
2012-05-15 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2012-02-17 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2011-09-13 PDF-fil Kallelse PDF-fil Protokoll
2011-04-26 PDF-fil Kallelse
2011-01-25 PDF-fil Kallelse (Möte med Advisory Group)
2010-12-14 PDF-fil Kallelse
2010-09-14 PDF-fil Kallelse
2010-05-11 PDF-fil Kallelse
2010-02-16 PDF-fil Kallelse
2009-12-01 PDF-fil Kallelse
2009-08-27 PDF-fil Kallelse
2009-05-20 PDF-fil Kallelse
2009-01-27 PDF-fil Kallelse, PDF-fil Protokoll
2008-09-30 PDF-fil Kallelse, PDF-fil Protokoll (Möte med Advisory Group)
2008-08-27 PDF-fil Kallelse, PDF-fil Protokoll
2008-05-20 PDF-fil Kallelse, PDF-fil Protokoll
2008-03-03 PDF-fil Kallelse, PDF-fil Protokoll
2008-02-19 PDF-fil Kallelse, PDF-fil Protokoll.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31