Linköping University Electronic Press

Kontakta oss

Om du har frågor om elektronisk publicering eller DiVA hör av dig till:

Håkan Andersson om frågor rörande organisationstillhörighet (affiliation), ORCID, problem vid registrering i DiVA och korrigeringar av poster i DiVA..

Telefon 013 28 1921
E-post ep@ep.liu.se

Peter Berkesand är ansvarig för LiU:s publiceringssystem DiVA och handhar frågor rörande detaljer om publicering av licentiat- och doktorsavhandlingar, studentuppsatser, tidskrifts- eller konferensartiklar, proceedings, rapporter eller andra publikationer samt är webbmaster för www.ep.liu.se.

Telefon 013 28 2945
E-post ep@ep.liu.se

Elisavet Koutzamani om publikationer och utsökningar av data för Medicinska fakulteten samt korrigeringar av poster i DiVA.

Telefon 013-281094, 010-1031432
E-post ep@ep.liu.se

David Lawrence är avdelningschef för Publiceringens infrastruktur och handhar frågor om publicering av serier, tidskrifter, policy, verksamhet, uppdrag samt mål och visioner.

Telefon 013 28 6609
E-post ep@ep.liu.se

Postadress: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 581 83 Linköping
Besöksadress: Entré 41, D-Huset i biblioteket.
Fax: 013 28 4424

Köp av publikationer

För köp av avhandlingar eller andra publikationer publicerade vid Linköpings universitet kontakta respektive institution. Vi har inga tryckta exemplar för försäljning av det vi publicerar elektroniskt.