Skapa ”Spikblad” till doktors- eller licentiatavhandling


Ange ditt LiU-ID i rutan nedan och klicka OK för att skapa ett spikblad för din avhandling i din webbläsare. 

OBS: De bibliografiska uppgifterna om avhandlingen måste vara e-publicerade för att tjänsten ska fungera. När du registrerat avhandlingen och skickat iväg posten för e-publicering, sänd ett mail till ep@ep.liu.se så kontrollerar vi uppgifterna och e-publicerar posten.

Kopiera över texten genom att trycka tangenterna CTRL A följt av CTRL C. Öppna sedan MS Word och kopiera över texten genom att trycka CTRL V. Nu kan du göra egna formateringar i listan

Ange ditt LiU-ID:


PhD Lic