Linköpings Universitets sigill

Thin Film PhysicsIntroduction


spacing
spacing

Publication Portfolio for Molecular Physics


spacing

316 publications from 2000 to 2018
305 publications at LiU from 2000 to 2018
Mentioned in social media 100 times*

Journal Articles

LiU affiliated Zaifang Li, Hengda Sun, Ching-Lien Hsiao, Yulong Yao, Yiqun Xiao, Maryam Shahi, Yingzhi Jin, Alex Cruce, Xianjie Liu, Youyu Jiang, Wei Meng, Fei Qin, Thomas Ederth, Simone Fabiano, Weimin Chen, Xinhui Lu, Jens Birch, Joseph W. Brill, Yinhua Zhou, Xavier Crispin and Fengling Zhang
LiU affiliated Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Peng Chen, Xiaohu Liu, Garima Goyal, Nhung Thi Tran, James Chin Shing Ho, Yi Wang, Daniel Aili and Bo Liedbereg
Nanoplasmonic Sensing from the Human Vision Perspective
 
Altmetric usage: 6

Analytical Chemistry, 2018, 90( 7), 4916-4924.

 

LiU affiliated Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system Sing Yee Yeung, Thomas Ederth, Guoqing Pan, Judita Cicenaite, Marite Cardenas, Thomas Arnebrant and Borje Sellergren

Ph.D. Theses

Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system indicates level 2 publications within a Norwegian-style publication analysis
*Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.
Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio
spacing