Göm menyn

Publications for Wiktoria Glad


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Wiktoria Glad
  Everyday governance of energy systems
  Procedia Engineering, 2017, 180, 1612-1621.
   Fulltext  PDF  

Wiktoria Glad
  Stadsplanering i Linköping som ett ekologiskt spel
  Geografiska Notiser, 2015, 73(1), 23-32.

Johanna Eriksson, Wiktoria Glad and Madelaine Johansson
  User involvement in Swedish residential building projects: a stakeholder perspective
  Journal of Housing and the Built Environment, 2015, 30(2), 313-329.
 Web of Science® Times Cited: 2

Patrik Thollander, Wiktoria Glad and Patrik Rohdin
  Exploring Transactional Analysis in Relation to Post-Graduate Supervision—A Balancing Process
  Creative Education, 2014, 5(4), 185-196.

Wiktoria Glad
  Housing renovation and energy systems: the need for social learning
  Building Research & Information, 2012, 40(3), 274-289.
 Web of Science® Times Cited: 23

Wiktoria Glad
  Lokala fjärrvärmemonopol upplevs hindra utvecklingen
  Husbyggaren - Svenska byggingenjörers riksförbund, 2012, (5), .

Wiktoria Glad
  Reflections on the 2008 IAG Conference
  Institute of Australian Geographers, 2008, (60), 25-26.

Chapters in Books

Wiktoria Glad
  Housing renovation and energy systems: the need for social learning
  Socio-technical perspectives on sustainable energy systems, Linköping University, 2015, 15-46.


Wiktoria Glad
  Bostadens socio-tekniska ekologi
  Sammanvävt: det goda livet i vardagsforskningen<em>: e</em>n vänbok till Kajsa Ellegård, Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, 2011, 149-164.


Patrik Rohdin, Wiktoria Glad and Jenny Palm
  Low-energy buildings – scientific trends and developments
  Energy Efficiency, Sciyo, 2010, 103-124.


Wiktoria Glad
  Individuell mätning: mjuk reglering för minskad energianvändning i hyreslägenheter
  Vardagsteknik: energi och it: forskning om hållbar användning av samhällets IT- och energisystem, Carlsson, 2008, 105-125.


Wiktoria Glad
  Social Sustainability in the Implementation Process of Low-Energy Houses
  Clients Driving Construction Innovation:Benefiting from Innovation, Cooperative Research Centre for Construction Innovation, for Ico. Net Pty Ltd, 2008, 219-224.


Anna Green and Wiktoria Glad
  Mellan visioner och resultat - planeringsprocessens betydelse for att energisnåla bostäder ska bli en realitet
  Energianvändning i bebyggelse - boendes och aktörers val av teknik. En antologi från Program Energisystem, Uppsala universitet, 2007, 15-29.


Conference Articles

Wiktoria Glad, Bodil Axelsson and Josefine Höijer
  Hot (water) topics: The formation of an energy issue at home
  eceee Summer Study 2017: Consumption, efficiency and limits, 2017.


Wiktoria Glad
  Samhällsplanerare – nytt kandidatprogram.: Så arbetade vi med pedagogiska frågor under planeringen av programmet
  LIUs pedagogiska dagar 14-15 mars 2017, 2017.


Wiktoria Glad
  Samhällsplanerare: Jobba med att planera för framtidens städer
  Populärvetenskapliga veckan - Samhälle, ekonomi och humaniora, 2017.


Wiktoria Glad
  Time geography for planning a sustainable urban life
  Chinese-Swedish Time Geography Workshop, College of Urban and Environmental Science, Peking University, May 17- 20 2017, 2017.


Wiktoria Glad
  Mundane governance of domestic energy systems
  2016 Australian Summer Study on Energy Productivity. Sydney 24-26 February 2016, 2016.


Wiktoria Glad
  The design of energy efficient everyday practices
  eceee 2015 Summer Study on Energy Efficiency: eceee Summer Studies Proceedings, 2015.


Wiktoria Glad
  The socio-technical ecology of everyday life and energy systems
  The International Time-Geography Days 2014, May 14‐16, Linköping, Sweden, 2014.


Johanna Eriksson, Wiktoria Glad and Madelaine Johansson
  Attitudes and experiences of user involvement in early stages of residential projects
  ENHR Conference 2012: Housing, Local Welfare and Local Market in a Global Context, 2012.


Wiktoria Glad and Katharina Reindl
  Collaboration for reduced energy use in Swedish rental flats – a socio-technical perspective
  Proceedings 11th IAS-STS Annual Conference 7-8 May 2012, 2012.


Wiktoria Glad
  Energy reduction through behavioural changes
  Climate Living in Cities Conference, Malmö, September 2012, 2012.


Wiktoria Glad
  Socio–technical ecology: the ideas of Hägerstrand as an analytical framework for sustainability studies
  Association of American Geographers Annual Meeting - Book of Abstracts, 2012.


Wiktoria Glad
  Socio-technical ecology: the ideas of Hägerstrand as ananalytical framework for sustainability in housing studies
  6th Australasian Housing Researchers' Conference 2012(AHRC12), February 8-10, Adelaide, South Australia, 2012.


Wiktoria Glad
  Socio-teknisk ekologi. Hägerstrands idéer som ett analytiskt ramverk för hållbarhetsstudier
  Tidsgeografiska dagar 2012, Österbymo den 9‐11 maj, 2012.


Wiktoria Glad and Katharina Reindl
  Stated energy behaviour in Swedish public housing– a questionnaire study
  BEhave - Energy Efficiency & Behaviour, 19-21 September 2012, Helsinki, Finland, 2012.


Wiktoria Glad and Josefin Thoresson
  Energy efficiency learning and practice in housing for youths
  Proceedings World Renewable Energy Congress 2011, Volume 3, Energy End‐Use Efficiency Issues, 2011.


  Fulltext PDF

Wiktoria Glad
  Social learning and energy systems: Implementing a high energy saving goal in a residential area
  Proceedings of the 2011 eceee conference, Hyère, France, 2011.


Wiktoria Glad and Josefin Thoresson
  Rules and regimes for energy efficiency work in real estate management
  Conference Proceedings 3rd International Scientific Conference on Energy Systems and IT, 2010.


Wiktoria Glad
  Building Trust: The development of a green urban neighbourhood in Sydney
  2009 Association of American Geographers Annual Meeting, 2009.


Wiktoria Glad and Tina-Simone Schmid Neset
  Energy Visualization: Why, What and How
  State of Climate Visualization, 2009.


Wiktoria Glad
  Implementing Sustainable Systems: A theoretical framework for analysis of socio-technical implementations
  Sustainability Conference 2009: The Fifth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 2009.


Josefin Thoresson and Wiktoria Glad
  Organizational constraints and incentives for energy efficiency for facility managing property owners
  First European Conference Energy Efficiency and Behaviour, 2009.


Wiktoria Glad
  Travelling Energy Systems: Knowledge Transfer for Energy Efficiency and Conservation – from European to Australian Building Projects
  <em>Proceedings eceee 2009 </em>: <em>Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably</em>, 2009.


Wiktoria Glad
  A Low Energy House Concept Transformed in the Phase of Innovation Diffusion
  Cooperative Research Centre for Construction Innovation: Third International Concerence: Clients Driving Innovation: Benefiting from Innovation,2008, 2008.


Wiktoria Glad and Jenny Palm
  Establishment and implementation of new sustainable technology in networks: an analyse of the development of passive house in Sweden
  Science for Sustainable Development. The Social Challenge with Emphasis on the Conditions for Change,: Procceding of the 2<sup>nd</sup> VHU Conference on Science for Sustainable Development, Sweden 6-7 september 2007, 2008.


Wiktoria Glad
  Implementing sustainability in the socio-technical landscape of Sydney - a precinct scale anaysis'
  Institute of Australian Geographers: Conference 2008,2008, 2008.


Wiktoria Glad
  Translating Sustainable Buildings -The use of networks to implement passive houses in Sweden
  the 2008 World Sustainable Buildings Conference in Melbourne,2008, 2008.


Wiktoria Glad and Jenny Palm
  Establishment and implementation of new sustainable technology in networks - an analyse of the development of passive house in Sweden
  VHU-konferensen 6-7 september 2007, Linköping,2007, 2007.


Wiktoria Glad
  Regeneration in the housing stock as techno-economic networks
  The 2005 World Sustainable Building Conference,2005, 2005.


Dag Henning, Louise Trygg, Wiktoria Glad and Stig-Inge Gustafsson
  Socio-technical analyses of energy supply and use in three Swedish municipalities striving toward sustainability
  Proceeding of the 1st VHU Conference on Science for Sustainable Development, Västerås, Sweden, 14-16 April, 2005.


Wiktoria Glad
  The implementation process of innovations for energy efficiency - A socio-technical perspective
  eceee 2005 Summer Study,2005, 2005.


Wiktoria Glad
  Implementing technology for energy efficiency in housing projects
  ENHR 2004 New Researchers Conference,2004, 2004.


Wiktoria Glad
  The process behind the project "Houses without heating system" in Göteborg, Sweden
  eceee 2003 Summer Study,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Josefin Thoresson
  Omställning – Tillväxt – Effektivisering: Energifrågor vid renovering av flerbostadshus
  2015.


  Fulltext PDF

Helena Karresand
  Apparater, aktiviteter och aktörer: Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar
  2014.


  Fulltext PDF

Wiktoria Glad
  Aktiviteter för passivhus: En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus
  2006.


  Fulltext PDF

Reports

Mads Peter Klindt, Daniella Costa, Emile Dopheide, Wiktoria Glad and Tarja Tikkanen
  Measuring University-Society Collaboration: Recommendations for University of Aveiro
  2017.


  Fulltext PDF

Wiktoria Glad
  Flernivåmodell för innovativa energisparåtgärder i drift, förvaltning och underhåll av byggnader: Slutrapport
  Tema-T arbetsnotat, 345, 2010.


  Fulltext PDF

Wiktoria Glad and Josefin Thoresson
  När tiden är mogen. Innovativ energieffektivisering hos fastighetsbolag?: En analys av socio-tekniska regimer
  Tema T Rapport, 48b, 2009.


  Fulltext PDF

Alemayehu Gebremedhin, Wiktoria Glad and Stig-Inge Gustafsson
  Energianalys Solna. Forskningsrapport inom programmet Uthållig kommun.
  ER / Energimyndigheten, 16, 2004.


Wiktoria Glad
  Environmental scarcity and conflict in River Nyando Wetland, Kenya
  Minor field studies / Swedish University of Agricultural Sciences, International Office, 34, 1998.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21