Göm menyn

Publications for Viveka Adelswärd


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Victoria Wibeck, Viveka Adelsvärd and Per Linell
  Comprendre la complexité: les focus groups comme espace de pensée et d´argumentation á propose des aliments génétiquement modifiés
  Bulletin de psychologie, 2004, 57(3), 253-261.

Viveka Adelswärd and L. Sachs
  The messenger's dilemmas - Giving and getting information in genealogical mapping for hereditary cancer
  Health, Risk and Society, 2003, 5(2), 125-138.
 Web of Science® Times Cited: 14

Per Linell, Viveka Adelswärd, Lisbeth Sachs, Margareta Bredmar and U Lindstedt
  Expert talk in medical contexts: Explicit and implicit orientation to risks
  Research on Language and Social Interaction, 2002, 35(2), 195-218.
 Web of Science® Times Cited: 31

Viveka Adelswärd, Jana Holsánová and Victoria Wibeck
  Virtual talk as a communicative resource. Explorations in the field of gene technology
  Sprachtheorie und Germanistische Linguistik, 2002, 12, .

Viveka Adelsvärd
  Nordenstam, Kerstin: Skvaller (1998)
  Språk & Stil, 2000, 9, 195-199.

Viveka Adelsvärd and Claes Nilholm
  "... so one can plant a little seed" : an analysis of a teacher's way of solving a communicative problem in talks with parents
  Nordisk Pedagogik, 2000, 20(4), 191-205.

Viveka Adelsvärd and Claes Nilholm
  Who is Cindy? Aspects of identity work in a teacher-parent-pupil talk at a special school
  Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, 2000, 20(4), 545-568.

Viveka Adelswärd and Claes Nilholm
  Discourse about Children with Mental Disablement: An Analysis of Teacher-Parent Conferences in Special Education Schools
  Language and education : an international journal, 1998, 12(2), 81-98.

Viveka Adelswärd
  Norrby, Catrin: Vardagligt berättande. Form, funktion och förekomst (1998).
  Språk & Stil, 1998, 8, 214-218.

Viveka Adelswärd and Lisbeth Sachs
  Risk Discourse: Recontextualization of numerical values
  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies, 1998, 18(2), 191-210.

Viveka Adelswärd and Britt-Marie Öberg
  The function of laughter and joking in negotiation activities
  Humor: An International Journal of Humor Research, 1998, 11(4), 411-430.

Viveka Adelswärd, Konstantin Economou, Per-Anders Forstorp and Per Linell
  Samtal i samhället: på vems villkor
  Rhetorica Scandinavica, 1997, (1), 38-43.

Christian Svensson Limsjö and Viveka Adelsvärd
  Tala om problem - lärarstrategier i skolans kvartssamtal
  Locus, 1995, 3, .

Viveka Adelsvärd, Karin Aronsson and Per Linell
  Discourse of blame. Courtroom construction of social reality from the perspective of the defendant.
  Semiotica, 1988, 71, 261-284.

Books

Viveka Adelsvärd and Lisbeth Sachs
  Framtida skuggor: samtal om risk, prevention och den genetiska familjen
    Pandora-serien, 5, Arkiv förlag, 2002.


Anthologies

Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild.
  Carlsson, 2009.


Chapters in Books

Viveka Adelswärd, Anna Sparrman, Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Den väsentliga vardagen
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 9-12.


Jakob Cromdal, Anna Sparrman, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 13-35.


Viveka Adelsvärd
  Handen, huvudet, ögat.
  Det öppna rummet, Söderströms/Atlantis, 2005, 299-308.


Viveka Adelsvärd
  Att lära barn berätta
  Saga och Sanning. Berättandets konst och berättelsens budskap, Uppsala universitet, 2004, 11-17.


Viveka Adelsvärd
  Måltiden - inte bara mat utan också prat.
  Text i arbete: festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005 = Text at work : essays in honour of Britt-Louise Gunnarsson 12 january 2005, Institutionen för nordiska språk, 2004, 19-27.


Viveka Adelsvärd
  Virtual participants as communicative resources in discussions on gene technology
  Dialogue Analysis VIII: Understanding and Misunderstanding in Dialogue: Selected Papers from the 8th IADA Conference, Göteborg 2001, Max Niemeyer Verlag, 2004, 275-286.


Viveka Adelsvärd
  Varför ger vi röst åt de frånvarande?
  Grammatik och samtal: studier till minne av Mats Eriksson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2003, 125-134.


Viveka Adelsvärd
  "Who is Talking?" Some Thoughts on Speakers, Voices and Virtual Participants
  Creative Crossroads - Electronic Honorary Publication Dedicated to Yvonne Wærn on Her Retirement, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 2000, .


Viveka Adelsvärd
  Är det verkligen fult att skvallra? Några reflexioner över värderingen av en genre.
  Sett och hört :: en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2000, -316.


Christian Svensson Limsjö and Viveka Adelsvärd
  Berättelsen om Estonia. Svenska passagerare och estniska besättningsmän
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 1999, 443-460.


Conference Proceedings

Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson and Caroline Kelly
  Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22–23 oktober 1999
  Studies in Language and Culture, 2, Linköping University Electronic Press, 2001.


  Fulltext PDF

Per Linell, Viveka Adelswärd, Torbjörn Nilsson and Per A. Pettersson
  Svenskans beskrivning, 16. Volym 1: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987
  SIC (Linköping), 21a, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Per Linell, Viveka Adelswärd, Torbjörn Nilsson and Per A. Pettersson
  Svenskans beskrivning, 16. Volym 2: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987
  SIC (Linköping), 21b, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Viveka Adelsvärd
  Virtual participants as communicative resources in discussions on gene technology
  The IADA Conference,2001, 2004.


Per Linell, Victoria Wibeck, Viveka Adelsvärd and Ann-Sofie Bakshi
  Arguing in conversation as a case of distributed cognition: Discussing biotechnology in focus groups
  International Pragmatics Conference,2000, 2001.


Ph.D. Theses

Viveka Adelswärd  Styles of success: On impression management as collaborative action in job interviews
  1988.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30