Publications for Vedrana Bolic
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

young therapists studier struktur social perspectives occupational learning icf-a hyperactivity emotional education disorder disabilities computer aspergers användas adults adhd academic

Journal Articles

Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Support for learning- goes beyond academic support: voices of students with Asperger’s disorder and ADHD
  Autism, 2015, , .

Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Computer use in educational activities by students with ADHD
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2013, 20(5), 357-364.
   Fulltext  PDF  

Anette Kjellberg, Vedrana Bolic and Lena Haglund
  Utilization of an ICF-based assessment from occupational therapists' perspectives
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2012, 19(3), 274-281.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Conference Articles

Vedrana Bolic Baric, Valerie Tegelström, Erik Ekblad and Helena Hemmingsson
  Usability of RemindMe – An Interactive Web-Based Mobile Reminder Calendar:: A Professional's Perspective
  Studies in Health Technology and Informatics, 2015.


Helena Hemmingsson, Vedrana Bolic Baric and Helene Lidström
  E-inclusion: Digital equality – young people with disabilities
  Studies in Health Technology and Informatics, 2015.


Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD
  16th International Congress of the World Federation of Occupational: Sharing Traditions, Creating Futures, 2014.


Vedrana Bolic Baric, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Computer use in educational activities by students with ADHD
  16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists: Sharing Traditions, Creating Futures, 2014.


Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Support in school and the transition to further education and work - individuals with neuropsychiatric disorders
  12th NNDR conference, 2013.


Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Stöd för lärande – mer än bara pedagogiskt stöd: Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  AT-forum 2013: Nationell konferens i arbetsterapi, 2013.


Vedrana Bolic, Lena Haglund and Anette Kjellberg
  Utilization of an ICF-based assessment from occupational therapists' perspectives
  9th COTEC, Congress of Occupational Therapy, 24-27 maj, Stockholm Congress Center, 2012.


Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Datoranvändning i skolan – en jämförelse mellan barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn och ungdomar med rörelsehinder
  13:e forsknings- och utbildningskonferensen i Örebro ”Fånga framtiden – möjlighet och hinder för ökad aktivitet och delaktighet”, 7-19 april 2012, 2012.


Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Computer use in school - a comparison between students with neuropsychiatric disabilities and motor disabilities
  9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24–27 May 2012 in Stockholm., 2012.


Reports

Ann-Helene Almborg, Vedrana Bolic and Lena Haglund
  ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll.
  2011.


Ann-Helene Almborg, Vedrana Bolic and Lena Haglund
  ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 2- Kodning.
  2011.