Publications for Vedrana Bolic
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Computer use in educational activities by students with ADHD
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2013, 20(5), 357-364.

Anette Kjellberg, Vedrana Bolic and Lena Haglund
  Utilization of an ICF-based assessment from occupational therapists' perspectives
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2012, 19(3), 274-281.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Conference Articles

Vedrana Bolic, Lena Haglund and Anette Kjellberg
  Utilization of an ICF-based assessment from occupational therapists' perspectives
  9th COTEC, Congress of Occupational Therapy, 24-27 maj, Stockholm Congress Center, 2012.


Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Datoranvändning i skolan – en jämförelse mellan barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn och ungdomar med rörelsehinder
  13:e forsknings- och utbildningskonferensen i Örebro ”Fånga framtiden – möjlighet och hinder för ökad aktivitet och delaktighet”, 7-19 april 2012, 2012.


Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg and Helena Hemmingsson
  Computer use in school - a comparison between students with neuropsychiatric disabilities and motor disabilities
  9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24–27 May 2012 in Stockholm., 2012.


Reports

Ann-Helene Almborg, Vedrana Bolic and Lena Haglund
  ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 2- Kodning.
  2011.


Ann-Helene Almborg, Vedrana Bolic and Lena Haglund
  ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll.
  2011.