Publications for Ulrik Lögdlund
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

videoconferencing utbildning sysselsättning sweden studie strategies results projektets projekt practices networks man lärcentra local learning fått deltagarnas deltagare centres actors

Journal Articles

Ulrik Lögdlund
  Constructing learning spaces? Videoconferencing at local learning centres in Sweden
  Studies in Continuing Education, 2010, 32(3), 183-199.
 Web of Science® Times Cited: 1

Ulrik Lögdlund
  Lärcentra som mäklare av högre utbildning?
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2008, 13(2), 103-122.

Books

Ulrik Lögdlund
  Collaboration Revisited. Perspectives on Collaboration in the Context of Adult Education
    EUCommission/Socrates Programme, 2005.


Anthologies

Lucas Gottzén and Ulrik Lögdlund
  Sociologins teoretiker
  Gleerups Utbildning AB, 2014.


Ulrik Lögdlund
  Collaboration revisited: perspectives on collaboration in the context of adult education
  Centre for flexible learning [Centrum för flexibelt lärande] (CFL),, 2005, EU Commision/Socrates programme, 2005.


Chapters in Books

Lucas Gottzén and Ulrik Lögdlund
  Karl Marx
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 23-40.


Tommy Svensson, Lucas Gottzén and Ulrik Lögdlund
  Introduktion
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 13-21.


Ulrik Lögdlund and Beata Bergkvist
  Erving Goffman
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 173-191.


Ulrik Lögdlund
  Charles Horton Cooley
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 105-119.


Conference Articles

Ulrik Lögdlund
  Learning Centre as an Intersection in Time and Space
  The Positioning of Education in Contemporary Knowledge Society,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Ulrik Lögdlund
  Networks and Nodes: The Practices of Local Learning Centres
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Ulrik Lögdlund, John Boman, Jenny Andersson and Christer Johansson
  Kvalitet i kommunals fackliga utbildningar
  Sociologi i Linköping, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögdlund and Christer Johansson
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Christer Johansson, John Boman, Ulrik Lögdlund and Emelie Melander
  ESF-projektet SPIK!: Studier, Poolarbete, Idrott, Kompetens
  Sociologi i Linköping, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Ulrik Lögdlund and Lennart Svensson
  Arbetsorganisationen inom äldreomsorgen: en litteraturstudie
  2002.