Publications for Ulrik Lögdlund
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

videoconferencing utbildning tänk sysselsättning socialfonden relations projektets projekt practices organisation lärcentra learning fått deltagarnas deltagare centres bra arbete actors actor-networks

Journal Articles

Ulrik Lögdlund
  Constructing learning spaces? Videoconferencing at local learning centres in Sweden
  Studies in Continuing Education, 2010, 32(3), 183-199.
 Web of Science® Times Cited: 1

Ulrik Lögdlund
  Lärcentra som mäklare av högre utbildning?
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2008, 13(2), 103-122.

Books

Ulrik Lögdlund
  Collaboration Revisited. Perspectives on Collaboration in the Context of Adult Education
    EUCommission/Socrates Programme, 2005.


Anthologies

Lucas Gottzén and Ulrik Lögdlund
  Sociologins teoretiker
  Gleerups Utbildning AB, 2014.


Ulrik Lögdlund
  Collaboration revisited: perspectives on collaboration in the context of adult education
  Centre for flexible learning [Centrum för flexibelt lärande] (CFL),, 2005, EU Commision/Socrates programme, 2005.


Chapters in Books

Tommy Svensson, Lucas Gottzén and Ulrik Lögdlund
  Introduktion
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 13-21.


Lucas Gottzén and Ulrik Lögdlund
  Karl Marx
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 23-40.


Ulrik Lögdlund and Beata Bergkvist
  Erving Goffman
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 173-191.


Ulrik Lögdlund
  Charles Horton Cooley
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 105-119.


Conference Articles

Ulrik Lögdlund
  Learning Centre as an Intersection in Time and Space
  The Positioning of Education in Contemporary Knowledge Society,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Ulrik Lögdlund
  Networks and Nodes: The Practices of Local Learning Centres
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögdlund and Christer Johansson
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Ulrik Lögdlund, John Boman, Jenny Andersson and Christer Johansson
  Kvalitet i kommunals fackliga utbildningar
  Sociologi i Linköping, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Christer Johansson, John Boman, Ulrik Lögdlund and Emelie Melander
  ESF-projektet SPIK!: Studier, Poolarbete, Idrott, Kompetens
  Sociologi i Linköping, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Ulrik Lögdlund and Lennart Svensson
  Arbetsorganisationen inom äldreomsorgen: en litteraturstudie
  2002.