Göm menyn

Publications for Ulla Sebrant


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ulla Sebrant
  The Impact of Emotion and Power Relations on Workplace Learning.
  Studies in the Education of Adults, 2008, , .

Ulla Sebrant
  Being female in a health care hierarchy. On the social construction of gender and identity in a work organization having a predominance of women.
  Scandinavian Journal of Caring Sciences, 1998, 13, 153-158.

Chapters in Books

Ulla Sebrant
  Teamarbete och ledarskap
  Att vara chef och ledare för omvårdnads arbete, Studentlitteratur, 2005, 79-102.


Conference Articles

Ulla Sebrant
  Workplace Emotions and Power Relations in a Health Care Organisation
  Conference on Personality, Group and Social Psychology at Stockholm University, PEGRASP 2005.,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Ulla Sebrant
  Organiserande och identitet. Om arbetsorganisation i geriatrisk sjukvård
  2000.


Reports

Kerstin Ekberg and Ulla Sebrant
  Återgång i arbetet: Rehabiliteringsprocessen i teori och praktik
  IHS Rapport, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Ulla Sebrant
  Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete: Ett interventionsprojekt
  CeFAM, 1, 2006.


Ulla Sebrant
  Utveckling av samarbete i arbetsgivarringar: Sammanställning och diskussion av intervjuresultat från arbetsgivarringar och externa aktörer i Norrköping och Boxholm
  IHS Rapport, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21