Göm menyn

Publications for Ulla-Britt Persson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Ulla-Britt Persson
  Läsförståelse: en förunderlig process
  Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016, 97-119.


Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Ulla-Britt Persson
  Erfarna lärares engagemang: livsberättelser som retrospektiv reflektion
  Läraren i blickpunkten<em> </em>: olika perspektiv på lärares liv och arbete, Lärarförbundets Förlag, 2008, 189-205.


Ulla-Britt Persson
  Om läsförståelse ur elevers och lärares perspektiv
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 187-206.


Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson and Joakim Samuelsson
  Undervisningsspråket - en del av lärares yrkesspråk
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, 69-83.


Conference Articles

Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Ulla-Britt Persson and Marie Jonsson
  A Case Study Examination in Teacher Training.
  Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2005, 2005.


Ulla-Britt Persson, Marie Karlsson and Anna Pettersson
  Can Case Studies Help Student Teachers to Learn How to Teach Literacy and Numeracy in Primary School?
  13th European Conference on Reading,2003, 2005.


Ulla-Britt Persson, Elisabeth Ahlstrand, Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Ingrid Andersson
  Experienced teachers' commitment - an interview study.
  Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2004, 2004.


Elisabeth Ahlstrand and Ulla-Britt Persson
  Lifelong Teacher Learning and Development
  European Conference on Educational Research ECER,2000, 2000.


Reports

Lars-Ove Dahlgren and Ulla-Britt Persson
  Perspektiv på läsinlärning och läsundervisning
  LiU-PEK-R, 147, 1990.


Ulla-Britt Persson, Lars-Ove Dahlgren, Jerker Rönnberg, I Alm, Heino Ausmeel, Å Gillström and Stefan Samuelsson
  Läsning som inlärningsinstrument- varför fungerar det inte för alla? (Reading as an instrument for learning- why doesn't it work for everybody?)
  LiU-PEK-AR, 22, 1988.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21