Göm menyn

Publications for Tünde Puskas


Publications mentioned in social media 5 times*

Journal Articles

Tünde Puskás and Polly Björk-Willén
  Dilemmatic aspects of language policiesin a trilingual preschool group
  Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, 2017, 36(4), 425-449.

Tünde Puskas and Fredrik Jeppsson
  Om forskarhandledningens mål, samförfattarskap och meritering: Några dilemman inom det utbildningsvetenskapliga fältet
  Högre Utbildning, 2017, 7(2), 51-62.
   Fulltext  PDF  

Tünde Puskás
  “Why Do We Celebrate …?” Filling Traditions with Meaning in an Ethnically Diverse Swedish Preschool
  International Journal of Early Childhood, 2017, 49(1), 21-37.
   Fulltext  PDF  

Puskás Tünde
  Mapping Hungarianness: Configurations of Community, Past and Future
  Human Affairs, 2004, 14, 152-164.

Books

Polly Björk-Willén, Tünde Puskás and Anna Bylund
  Flera språk i förskolan: teori och praktik
    Stödmaterial / Skolverket, , Skolverket, 2013.


Anthologies

Polly Björk-Willén, Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, , Liber, 2013.


Sabine Gruber, Polly Björk-Willén and Tünde Puskas
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Liber, 2013.


Chapters in Books

Tünde Puskas and Aleksandra Ålund
  Ethnicity: the complexity of boundary creation and social differentiation
  International migration and ethnic relations: critical perspectives, Routledge, 2015, 13-37.


Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Förskolan i det mångkulturella samhället: Från invandrarbarn till flerspråkiga barn
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 24-44.


Polly Björk-Willén, Sabine Gruber and Tünde Puskás
  Förskolan som nationell välfärdsinstitution: perspektiv och begrepp
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 11-23.


Tünde Puskás
  Språk och flerspråkighet i förskolan: ideologiska dilemman och vardagspraktik
  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Liber, 2013, 45-70.


Tünde Puskás and Aleksandra Ålund
  Etnicitet: Gränsdragningens och skillnadsskapandets komplexitet
  Migrationens och etnicitetens epok: kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Liber, 2012, 27--53.


Tünde Puskás
  Etnicitet
  Perspektiv på turism och resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Tünde Puskás
  ”Theodor Kallifatides Ett nytt land utanför mitt fönster ur språk och samhällsperspektiv,”
  Språk och gräns/er: Om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk, Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet, 2007, 125-136.


Tünde Puskás
  ”Vi är, kommer att bli, eller har redan blivit sverigeungrare” Berättelser om en diasporisk gemenskap”
  <em>Transnationella rum och diasporiska gemenskaper</em>, Boréa Bokförlag, 2007, 247-270.


Tünde Puskás
  ”Én a családi krónikát már szlovákul írom”: Szlovákiai magyarok elbeszélései a nemzeti hovatartozásról.
  <em>Mint oldott kéve. </em>: <em>Barangolások a szórványvilágban</em>., Erdélyi Könyvegylet, 2006, 55-83.


Conference Articles

Tünde Puskás
  Conflicting language ideologies versus uniform language management. Heritage Language education in Swedish schools: Heritage Language education in Swedish schools
  NFPF/NERA's 40th Congress: Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context, 8-10 Mars 2012, Aarhus University, Copenhagen, Denmark, 2012.


Tünde Puskás
  Flerspråkig som etnisk markör
  ASLA-Symposiet: Språk och undervisning, 11-12 maj 2012, Linköping, 2012.


Tünde Puskás
  ”Managing Multilingualism in Monolingual Swedish Schools”
  New Challenges for Multilingualism un Europe, Konferens organiserad av Languages in a Network of European Excellence i Dubrovnik, Kroatien 11-15 april, 2010, 2010.


Tünde Puskás
  “When there are not enough words ”: Teachers and Children with Different Mother Tongues in a Preschool
  Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Aalborg, Danmark 17-19 november, 2010, 2010.


Ph.D. Theses

Tünde Puskás
  We belong to them: Narratives of belonging, homeland and nationhood in territorial and non territorial minority settings
  2009.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30