Publications for Tobias Samuelsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

sverige själva place labour informellt handlar föräldrar formellt dem definieras childrens children-s children childhood betydelse barns barnen babyaktiviteter arbete aktiviteter

Journal Articles

Boel Berner and Tobias Samuelsson
  Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2014, 20(4), 23-37.

Tobias Samuelsson
  Barns arbete i andra världskrigets England: Recension av Berry Mayall & Virginia Morrow, You can help your country. English children's work during the second world war, London 2011
  Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 2011, 140(4), 46-47.

Tobias Samuelsson
  Anne Wihstutz, Verantwortung und Anerkennung: Qualitative Studie zur Bedeutung von Arbeit für Kinder. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2009 (Recension av Anne Wihstutz bok).
  Sociologisk forskning, 2010, (4), 61-63.

Tobias Samuelsson
  Working to be Someone: Child Focused Research and Practice with Working Children by Beatrice Hungerland, Manfred Liebel, Brian Milne, and Anne Wihstutz
  Anthropology of Work Review, 2009, 30(2), 77-78.
   Fulltext  PDF  

Tobias Samuelsson
  Barnarbete - kanske inte så illa trots allt?
  Liberal Debatt, 2009, (3), 16-16.

Tobias Samuelsson
  Barns arbete bra för självkänslan
  Kollega, 2009, (7), 57-57.

Tobias Samuelsson
  En del av barndomen, en väg till vuxenlivet: Barns arbete i sverige
  Barn, 2009, (3-4), 157-172.

Tobias Samuelsson
  Välkommen till förorten
  Locus, 2008, 20(3-4), 100-106.

Tobias Samuelsson and Marcus Samuelsson
  En koloniverksamhets gränsarbete
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2007, 4, 34-42.

Tobias Samuelsson
  Välkommen till rädslans stad
  Sesam : nyhetstidningen på lätt svenska, 2007, 2007-05-31, .

Tobias Samuelsson
  Välkommen till Phobocity
  Stockholms Fria tidning, 2007, 2007-05-19, 18-18.

Tobias Samuelsson
  Den glokala pizzerian
  Stockholms Fria tidning, 2006, 2006-05-20, 13-13.

Chapters in Books

Tobias Samuelsson
  "Detta måste vara världens bästa experimenthus".: En studie av barns användning av ett Science Center.
  Nu vill jag prata!: Barns röster i barnkulturen., Stockholms universitets förlag, 2013, 170-190.


Tobias Samuelsson
  Not All About the Money: Children, Work, and Consumption
  Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children, Nordic Academic Press, 2012, 81-96.


Tobias Samuelsson
  Making Money, Helping Out, Growing Up: Working Children in Sweden
  Young People and Work, Ashgate, 2011, 21-34.


Tobias Samuelsson
  "Jag hjälper bara till".: Perspektiv på konstruktionen av barn som "icke-arbetare"
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsssons bokförlag, 2009, 67-80.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 219-234.


Tobias Samuelsson and Kristina Engwall
  Vad är arbete? Barns perspektiv på arbete
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 177-198.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 15-34.


Tobias Samuelsson
  Out of place? Children's ideas on work
  Children's Work in Everyday life, Institutet för framtidsstudier, 2007, 49-58.


Conference Articles

Tobias Samuelsson and Kristina Engwall
  How to Grasp a Child Perspective Concerning Children's Work
  In the Name of the Child. The Social and Cultural History of Children and Youth SHCY 2007, June 27-30, Norrköping, Sverige, 2007.


Tobias Samuelsson
  Perspectives on Children's Everyday Life and the Paradox of "Working" Children and Children's "Work" in Sweden
  Vardagslivets mönster – forskning för kunskap om vardagen 2006, Linköping, Sverige, 2006.


Tobias Samuelsson
  Out of Place? Swedish Children's Perspectives on their Participation on the Labour Market
  Childhood and Youth: Participation and Choice,2006, 2006.


Tobias Samuelsson
  Methodological Reflections on Studying Working Children and Children's Work
  Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, International Conference, June 29 - July 3, Oslo, Norway, 2005.


Ph.D. Theses

Tobias Samuelsson
  Children’s Work in Sweden: A part of childhood, a path to adulthood
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Tobias Samuelsson
  Stödjande sociala nätverk och livet som ny förälder
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF