Göm menyn

Publications for Tobias Samuelsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Tobias Samuelsson and Marcus Samuelsson
  Av stor betydelse för ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn skall åka till kollo
  Barn, 2015, 2, 27-40.

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson and David Cardell
  Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park
  Childhood, 2015, 22(2), 171-186.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Boel Berner and Tobias Samuelsson
  Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2014, 20(4), 23-37.

Tobias Samuelsson
  Barns arbete i andra världskrigets England: Recension av Berry Mayall & Virginia Morrow, You can help your country. English children's work during the second world war, London 2011
  Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 2011, 140(4), 46-47.

Tobias Samuelsson
  Anne Wihstutz, Verantwortung und Anerkennung: Qualitative Studie zur Bedeutung von Arbeit für Kinder. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2009 (Recension av Anne Wihstutz bok).
  Sociologisk forskning, 2010, (4), 61-63.

Tobias Samuelsson
  Barnarbete - kanske inte så illa trots allt?
  Liberal Debatt, 2009, (3), 16-16.

Tobias Samuelsson
  Barns arbete bra för självkänslan
  Kollega, 2009, (7), 57-57.

Tobias Samuelsson
  En del av barndomen, en väg till vuxenlivet: Barns arbete i sverige
  Barn, 2009, (3-4), 157-172.

Tobias Samuelsson
  Working to be Someone: Child Focused Research and Practice with Working Children by Beatrice Hungerland, Manfred Liebel, Brian Milne, and Anne Wihstutz
  Anthropology of Work Review, 2009, 30(2), 77-78.
   Fulltext  PDF  

Tobias Samuelsson
  Välkommen till förorten
  Locus, 2008, 20(3-4), 100-106.

Tobias Samuelsson and Marcus Samuelsson
  En koloniverksamhets gränsarbete
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2007, 4, 34-42.

Tobias Samuelsson
  Välkommen till Phobocity
  Stockholms Fria tidning, 2007, 2007-05-19, 18-18.

Tobias Samuelsson
  Välkommen till rädslans stad
  Sesam : nyhetstidningen på lätt svenska, 2007, 2007-05-31, .

Tobias Samuelsson
  Den glokala pizzerian
  Stockholms Fria tidning, 2006, 2006-05-20, 13-13.

Chapters in Books

Tobias Samuelsson
  "Detta måste vara världens bästa experimenthus".: En studie av barns användning av ett Science Center.
  Nu vill jag prata!: Barns röster i barnkulturen., Stockholms universitets förlag, 2013, 170-190.


Tobias Samuelsson
  Not All About the Money: Children, Work, and Consumption
  Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children, Nordic Academic Press, 2012, 81-96.


Tobias Samuelsson
  Making Money, Helping Out, Growing Up: Working Children in Sweden
  Young People and Work, Ashgate, 2011, 21-34.


Tobias Samuelsson
  "Jag hjälper bara till".: Perspektiv på konstruktionen av barn som "icke-arbetare"
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsssons bokförlag, 2009, 67-80.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barndom och arbete - kontinuitet och förändring
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 15-34.


Gunilla Halldén, Kristina Engwall, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg and Ingrid Söderlind
  Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 219-234.


Tobias Samuelsson and Kristina Engwall
  Vad är arbete? Barns perspektiv på arbete
  Barndom och arbete, Boréa bokförlag, 2008, 177-198.


Tobias Samuelsson
  Out of place? Children's ideas on work
  Children's Work in Everyday life, Institutet för framtidsstudier, 2007, 49-58.


Conference Articles

Tobias Samuelsson and Kristina Engwall
  How to Grasp a Child Perspective Concerning Children's Work
  In the Name of the Child. The Social and Cultural History of Children and Youth SHCY 2007, June 27-30, Norrköping, Sverige, 2007.


Tobias Samuelsson
  Out of Place? Swedish Children's Perspectives on their Participation on the Labour Market
  Childhood and Youth: Participation and Choice,2006, 2006.


Tobias Samuelsson
  Perspectives on Children's Everyday Life and the Paradox of "Working" Children and Children's "Work" in Sweden
  Vardagslivets mönster – forskning för kunskap om vardagen 2006, Linköping, Sverige, 2006.


Tobias Samuelsson
  Methodological Reflections on Studying Working Children and Children's Work
  Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, International Conference, June 29 - July 3, Oslo, Norway, 2005.


Ph.D. Theses

Tobias Samuelsson
  Children’s Work in Sweden: A part of childhood, a path to adulthood
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Tobias Samuelsson
  Stödjande sociala nätverk och livet som ny förälder
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21