Göm menyn

Publications for Tobias Harding


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Tobias Harding
  How to Establish a Study Association: Isomorphic Pressures on New CSOs Entering a Neo-Corporative Adult Education Field in Sweden
  VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2012, 23(1), 182-203.
 Web of Science® Times Cited: 5

Tobias Harding
  Minnen från Ludwig XIV:s hov
  Tidningen Kulturen, 2012, , .

Tobias Harding
  Studieförbund mellan civilsamhälle, stat och marknad: Recension av Johan von Essen & Gunnar Sundgren (red) En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle
  Mimerbladet, 2012, (1), 5-6.

Harding Tobias
  Kulturpolitiken och de ideella
  Spana!, 2011, (6), .

Tobias Harding
  Learning democracy in a Swedish gamers’ association: Representative democracy as experiential knowledge in a liquid civil society
  European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 2011, 2(2), 135-149.

Tobias Harding
  Var finns den statliga kulturpolitiken? Inte bara på kulturdepartementet
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2009, 12(2), 175-202.

Tobias Harding
  Ärans och hjältarnas språk?: Relationer till tidslighet i det politiska försvaret av svenska språket från 1500-talet och framåt
  Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 2009, , .

Tobias Harding
  Recension: Nationalism and the Mind. Essays on Modern Culture
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2007, 10(2), 168-171.

Tobias Harding
  IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2006, 9(1), 155-179.

Tobias Harding
  Nationalismuppfattningar och officiellt historiebruk i Sverige
  Nord Nytt, 2004, (89), 83-101.

Books

Tobias Harding
  Kulturpolitik: En nisch för staten
    Volante QNB Publishing, 2011.


Anthologies

Erling Bjurström and Tobias Harding
  Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet
  Carlsson Bokförlag, 2013.


Tobias Harding and Calle Nathansson
  Under konstruktion: Efffekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012
  Sveriges kommuner och landsting, 2012.


Johan Fornäs and Tobias Harding
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda
  Linköping University Electronic Press, 2009.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Tobias Harding
  Civilsamhället i dialogerna
  Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012, Sveriges kommuner och landsting, 2012, 26-38.


Tobias Harding
  Folkbildningens grindväktare: En studie i isomorfi
  Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel, European Civil Society Press, 2012, 312.


Tobias Harding and Calle Nathansson
  Inledning
  Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012, Sveriges kommuner och landsting, 2012, 9-14.


Tobias Harding
  Policy rationale and agency: The notion of civil society organizations in Swedish cultural policy
  Cultural Policy, Work and Identity: The Creation, Renewal and Negotiation of Professional Subjectivities, Ashgate, 2012, 220.


Tobias Harding
  Slutsatser
  Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012, Sveriges kommuner och landsting, 2012, 147-157.


Tobias Harding
  Politik för ungas kulturutövande: En sammansatt relation
  När var hur om ungas kultur: en analys av ungas kulturutövande på fritiden, Ungdomsstyrelsen, 2011, .


Tobias Harding
  Amateurs and Educators: Voluntary Organizations in the Swedish Culture Sector
  Third Sector Organizations Facing Turbulent Environments: Sport, Culture and Social Services in Five European Countries, Nomos, 2010, .


Tobias Harding
  Avförtrollningen av Midgård: Tolkiens modernitetskritik och ambivalenta behandling av esoterism i trilogin Härskarringen
  <em>Förborgade tecken</em>: <em>Västerländsk esoterism i skönlitteraturen</em>, H:ström Text & Kultur, 2010, .


Tobias Harding
  En nisch för staten
  Framtiden är nu: Kultursverige 2040, Volante, 2010, .


Tobias Harding
  Playing Against the Modern World?: Role-Playing Games in Late Modernity
  Playing Reality, Föreningen Knutpunkt, 2010, 219-229.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Var finns den statliga kulturpolitiken?: Inte bara på kulturdepartementet
  Arkitekter på armlängds avstånd?: Att studera kulturpolitik, Valfrid, 2010, 31-50.


Johan Fornäs and Tobias Harding
  Culturally: Reflections in the Spirit of Erling Bjurström
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 273-274.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Efterord: I Erling Bjurströms anda
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 271-272.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Kan man lära ungdomar demokrati?: Statlig ungdomspolitik och frivilliga organisationer
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 150-166.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  En mångkulturell kulturpolitik?
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins förlag, 2008, 31-36.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Etiken och makten
  <em>8 filosofiska texter </em>: <em>Om filosofin, akademin och meningen</em>, Anomali, 2008, 128.


Conference Articles

Tobias Harding
  Kulturen och den kreativa ekonomin: Från mode till besvikelse
  Skriftserie Tema Kultur och samhälle, 2012.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  The secularization of the state and the establishment of Muslim institutions in the field of popular education in Sweden
  International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR 2012), 9-12 July 2012, Barcelona, Spain, 2012.


Tobias Harding
  Beyond Popular Movement Organizations and Volunteers: Civil Society as a Perspective on the Arts and Culture Sector in Sweden
  Fifth Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR 2011), 23-25 August 2011, Norrköping, Sweden, 2011.


Tobias Harding
  Föreningslivet och demokratin: Demokratisk skolning och institutionella entreprenörer
  Mimers nationella konferens, 8-9 November 2011, Linköping, 2011.


Tobias Harding
  How to Establish a Swedish Study Association: The Bureaucratization of Popular Mass Movement Adult Education in Sweden
  , 2010.


Tobias Harding
  Amateurs and Educators: Third Sector Organizations in the Swedish Culture Sector
  Fourth Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR 2009) 19-22 August 2009, Jyväskylä, Finland, 2009.


Tobias Harding
  Vad är kulturpolitik?: Professionellt, smalt och okontroversiellt?
  Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15–17 juni, 2009.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Immersion Revisited: Role-Playing as Interpretation and Narrative
  Lifelike, 2007.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Language Policies in Sweden: the National Language and the Others
  4th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR 2006), 12-16 July 2006, Vienna, Austria, 2006.


Tobias Harding
  Den svenska kulturpolitiska måldiskussionen och kulturens institutionaliserade gränser
  Proceedings: Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, 2005.


Ph.D. Theses

Tobias Harding
  Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Tobias Harding
  Framtidens civilsamhälle: Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen
  2012.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Ideellt arbete i kultursektorn: En förstudie för Myndigheten för Kulturanalys
  2012.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Sweden
  Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, , 2012.


Tobias Harding
  Kultursverige 2040: Rapport från en konferens
  2011.


  Fulltext PDF

Tobias Harding and Åsa Söderling
  Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning
  2010.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21