Göm menyn

Publications for Thom Axelsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Thom Axelsson
  Ur den svenska hederns historia
    DN, 2004.


Thom Axelsson
  Till himlen eller helvetet?
    Corren, 2003.


Conference Articles

Thom Axelsson
  The Supernormal pupil: Experiment with Classes for the Gifted in Gothenburg
  Childhood Studies in Sweden and in the United States,2005, 2005.


Thom Axelsson
  The talented condition among the travellers (tattare). Welfare, school and the methods of measurement in Sweden in the 40th
  Fifth European Social Science History Conference,2004, 2004.


Thom Axelsson
  Begåvningsförhållandena bland tattarna: Välfärd, skola och intelligensmätningar under 1940-talet
  Pedagogikhistorisk forskning: ¿ Perspektiv, metoder, förhållningssätt,2003, 2003.


Thom Axelsson
  Hur begåvad får man bli?.
  Problembarnets århundrade,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Thom Axelsson
  Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Thom Axelsson
  Som man frågar får man svar: Att formulera en fråga
  CUL-rapporter, 2003:8, 2003.


Thom Axelsson
  Självmord i teorin: En analys av olika forskares tolkning av självmord
  Socialhistoria i linköping, 11, 2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21