Göm menyn

Publications for Sven Engström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Sven Engström, Henrik Magnusson, Paul Enthoven, Lars Walter, Kristine Thorell, Anders Halling and Lars Borgquist
  Social status påverkar kostnader för läkemedel och vård: Vårdval bör ta hänsyn till socioekonomiska faktorer, visar registerstudie
  Läkartidningen, 2009, 106(48), 3248-3253.

Thomas Neumark, Lars Brudin, Sven Engström and Sigvard Mölstad
  Trends in number of consultations and antibiotic prescriptions for respiratory tract infections between 1999 and 2005 in primary healthcare in Kalmar County, Southern Sweden
  Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2009, 27(1), 18-24.
 Web of Science® Times Cited: 36

Sven Engström
  Att kalla eller inte kalla sina patienter-en fårga om medicinsk kvalitet snarare än fråntagande av ansvar
  Allmänmedicin, 2007, 5, 20-21.

Carl-Johan Östgren, Sven Engström, M Heurgren and Lars Borgquist
  Healthcare utilization is substantial for patients with type 2 diabetes in primary care: A patient-level study in a Swedish municipality
  European Journal of General Practice, 2006, 12(2), 83-84.

Sven G Engström, Lennart Carlsson, Carl-Johan Östgren, Gunnar H. Nilsson and Lars Borgquist
  The importance of comorbidity in analysing patient costs in Swedish primary care
  BMC Public Health, 2006, 36(6), 36-42.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 19

Sven Engström, Sigvard Mölstad, Gunnar Nilsson, Kjell Lindström and Lars Borgquist
  Data from electronic patient records are suitable for surveillance of antibiotic prescriptions for respiratory tract infections in primary health care
  Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2004, 36(2), 139-143.
 Web of Science® Times Cited: 11

Sven Engström, Sigvard Mölstad, Kjell Lindström, Gunnar Nilsson and Lars Borgquist
  Excessive use of rapid tests in respiratory tract infections in Swedish primary health care
  Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2004, 36(3), 213-218.
 Web of Science® Times Cited: 20

Sven Engström, P-O Nilsson and Ingemar Åkerlind
  Att öka patientens egenkontroll av sjukdom och hälsa. Ett försök med konsultationshandledning med video i tvärprofessionella grupper på vårdcentral
  Allmänmedicin, 2003, 24, 104-108.

Kjell Lindström, Sven Engström, Calle Bengtsson and Lars Borgquist
  Determinants of hospitalisation rates: does primary health care play a role?
  Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2003, 21(1), 15-20.
 Web of Science® Times Cited: 11

Sven Engström, Mats Foldevi and Lars Borgquist
  Is general practice effective?: A systematic literature review
  Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2001, 19(2), 131-144.
 Web of Science® Times Cited: 34

Ph.D. Theses

Sven Engström
  Quality, costs and the role of primary health care
  2004.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21