Publications for Susanne Severinsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Susanne Severinsson and Ann-Marie Markström
  Resistance as a means of creating accountability in child welfare institutions
  Child & Family Social Work, 2015, 20(1), .

Chapters in Books

Susanne Severinsson
  Motstånd och vilja i en socialpedagogisk praktik
  Fostran av framtidens medborgare: normer och praktiker bortom välfärdsstaten, Sekel, 2012, 109-125.


Conference Articles

Susanne Severinsson
  Adolescents in the borderland of normality: Education and treatment in special education classes and foster institutions
  World Conference on Social Work and Social Development, 8-12 juli 2012, Stockholm, 2012.


Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland. Plenarföredrag
  Konferens i specialpedagogik i Västerås 2012-03-27, 2012.


Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland. Plenarföredrag
  Konferens i specialpedagogik i Karlstad, 2012.


Susanne Severinsson
  Aktuell forskning och praktiska metoder. ”Gränslandet mellan undervisning och behandling”. Plenarföreläsning
  Specialpedagogisk konferens, Skolporten Stockholm 6 maj, 2010.


Susanne Severinsson
  Adoloscents in the borderland  of normality
  DANASWAC-konference (Discourse And Narrative Approaches to Social Work And Counselling.) August 2010, Basel, 2010.


Susanne Severinsson
  Aktuell forskning och praktiska metoder. ”Gränslandet mellan undervisning och behandling”. Plenarföreläsning
  Specialpedagogisk konferens, Skolporten Göteborg 13 maj, 2010.


Ph.D. Theses

Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende
  2010.


  Fulltext PDF

Reports

Susanne Severinsson
  Tålamodets praktik: en studie om socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:6, 2006.