Göm menyn

Publications for Susanne Severinsson


Journal Articles

Susanne Severinsson
  Documentation of Education for Teenagers in Residential Care: A Network of Blame and Critique
  Pedagogy, Culture & Society, 2017, 25(2), 171-180.
 Web of Science® Times Cited: 1

Susanne Severinsson
  Documentation for students in residential care: Network of relations of human and non-human actants.
  International Journal of Inclusive Education, 2016, 20(9), 921-933.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Susanne Severinsson and Catharina Nord
  Emergent subjectivity in caring institutions for teenagers
  Pastoral Care in Education, 2015, 33(3), 137-146.
   Fulltext  PDF  

Susanne Severinsson and Ann-Marie Markström
  Resistance as a means of creating accountability in child welfare institutions
  Child & Family Social Work, 2015, 20(1), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Chapters in Books

Susanne Severinsson and Ylva Spånberger Weitz
  Skolsituationen för unga i samhällsvård
  Skolsocialt arbete: skolan som plats för en del i det sociala arbetet, Gleerups Utbildning AB, 2017, 101-112.


Susanne Severinsson
  Utredning av  samhällsomhändertagna ungas skolsituation
  Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken, Liber, 2016, 90-102.


Susanne Severinsson
  Motstånd och vilja i en socialpedagogisk praktik
  Fostran av framtidens medborgare: normer och praktiker bortom välfärdsstaten, Sekel, 2012, 109-125.


Conference Articles

Susanne Severinsson
  Adolescents in the borderland of normality: Education and treatment in special education classes and foster institutions
  World Conference on Social Work and Social Development, 8-12 juli 2012, Stockholm, 2012.


Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland. Plenarföredrag
  Konferens i specialpedagogik i Karlstad, 2012.


Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland. Plenarföredrag
  Konferens i specialpedagogik i Västerås 2012-03-27, 2012.


Susanne Severinsson
  Adoloscents in the borderland  of normality
  DANASWAC-konference (Discourse And Narrative Approaches to Social Work And Counselling.) August 2010, Basel, 2010.


Susanne Severinsson
  Aktuell forskning och praktiska metoder. ”Gränslandet mellan undervisning och behandling”. Plenarföreläsning
  Specialpedagogisk konferens, Skolporten Stockholm 6 maj, 2010.


Susanne Severinsson
  Aktuell forskning och praktiska metoder. ”Gränslandet mellan undervisning och behandling”. Plenarföreläsning
  Specialpedagogisk konferens, Skolporten Göteborg 13 maj, 2010.


Ph.D. Theses

Katarina Elfström Pettersson
  Production and Products of Preschool Documentation: Entanglements of children, things, and templates
  2017.


  Fulltext PDF

Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende
  2010.


  Fulltext PDF

Reports

Susanne Severinsson
  Tålamodets praktik: en studie om socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:6, 2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30