Publications for Susanne Köpsén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 11 times*

Journal Articles

Susanne Köpsén and Per Andersson
  Reformation of VET and demands on teachers’ subject knowledge: Swedish vocational teachers’ recurrent participation in a national CPD initiative
  Journal of Education and Work, 2017, 30(1), 69-83.

Per Andersson, Susanne Köpsén and Bjørn Magne Aakre
  Editorial: The first issue of NJVET in a new shape
  Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2016, 6(1), i-ii.
   Fulltext  PDF  

Susanne Köpsén and Sofia Nyström
  The practice of supervision for professional learning: the exampel of future forensic specialists
  Studies in Continuing Education, 2015, 37(1), 30-46.
 Web of Science® Times Cited: 1

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Continuing professional development of vocational teachers: participation in a Swedish national initiative
  Empirical Research in Vocational Education and Training, 2015, 7(7), 1-20.

Andreas Fejes and Susanne Köpsén
  Vocational teachers' identity formation through boundary crossing
  Journal of Education and Work, 2014, 27(3), 265-283.
   Fulltext  PDF  

Susanne Köpsén
  How vocational teachers describe their vocational teacher identity
  Journal of Vocational Education and Training, 2014, 66(2), 194-211.

Per Andersson, Susanne Köpsén, Anne Larson and Marcella Milana
  Qualification paths of adult educators in Sweden and Denmark
  Studies in Continuing Education, 2013, 35(1), 102-118.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Susanne Köpsén and Sofia Nyström
  Learning in practice for becoming a professional forensic expert
  Forensic Science International, 2012, 222(1-3), 208-215.
 Web of Science® Times Cited: 1

Susanne Köpsén
  Learning for renewal. Learning in a trade union practice.
  Journal of Workplace Learning, 2011, 23(1), 20-34.

Susanne Köpsén
  Kunskap och lärande i facket
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 69-90.

Susanne Köpsén
  Söka kunskap och lära på egen hand. Makt och vanmakt på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen
  Nordisk Pedagogik, 2005, vol 25, 258-272.

Books

Susanne Köpsén
  (O)möjligt uppdrag?: Om makt kunskap och lärande i fackets vardag
    Premiss, 2009.


Susanne Köpsén
  Från revolution till reträtt: Lärande i en fackförenings vardag
    Atlas, 2008.


Anthologies

Susanne Köpsén
  Lära till yrkeslärare: en introduktion
  Studentlitteratur, 2014.


Chapters in Books

Susanne Köpsén
  Yrkeslärares dubbla yrkesidentiteter
  Lära till yrkeslärare: en introduktion, Studentlitteratur, 2014, 19-35.


Susanne Köpsén
  Yrkesundervisning
  Lära till yrkeslärare: en introduktion, Studentlitteratur, 2014, 87-129.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Yrkesdidaktiska utmaningar
  Lära till yrkeslärare, Studentlitteratur, 2014, 217-224.


Susanne Köpsén and Andreas Fejes
  Yrkeslärares identiteter
  Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 121-138.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Views on adult educators
  BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area: Synthesis research report, Danish School of Education, Aarhus University, 2010, 43-53.


Susanne Köpsén
  Frågan är fri, men kan den ställas?
  IT för idealister, Bilda Idé och Kommunikation, 2003, 54-67.


Susanne Köpsén
  Frågan är fri, men kan den ställas?
  IT för idealister, Bilda Idé & Kommunikation, 2003, 54-67.


Conference Articles

Susanne Köpsén and Per Andersson
  Potentials for vocational teachers to retain competent in the vocational subject: – Vocational students’ work placements as a learning opportunity for their teachers Paper presented at the
  45th NERA Congress, Copenhagen, 23-25 March 2017, 2017.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Maintaining vocational competence: a survey study among vocational teachers
  Vocational Education & Training - Emerging Issues. VOICES FROM RESEARCH, V International Conference & Research Workshop, Stockholm, Sweden, May 9-10, 2016.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Vocational teachers’ continuing professional development: a survey study
  NORDYRK 2016, 2016.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Continuing professional development of Swedish vocational teachers: Recurrent participation in CPD
  43rd Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg 4-6 March 2015, 2015.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  VET Teachers’ Continuing Professional Development: barriers and opportunities
  Vocational Education & Training: Emerging Issues? VOICES FROM RESEARCH. IV International Conference & Research Workshop, Stockholm, May 11–12, 2015, 2015.


Susanne Köpsén and Per Andersson
  Continuing professional development among vocational teachers – barriers and opportunities,
  Education and Transition - Contributions from Educational Research, ECER 2015, Budapest, September 7-11, 2015, 2015.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  VET Teachers’ Continuing Professional Development: participation, momentum and perceived results
  NORDYRK 2015, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors, 10-12 juni 2015, 2015.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Continuing professional development of vocational teachers: Participation in a national initiative in Sweden
  NORDYRK-konferansen 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus, 11-13 juni 2014, 2014.


Susanne Köpsén and Sofia Nyström
  The practice of supervision for becoming forensic experts: its “sayings”, “doings” and “relatings”
  European Academic of Forensic Science, EAFS 2012, 20-24 August, Hague, the Netherlands, 2012.


Susanne Köpsén
  The vocational educational practice - VET teachers' relatings to students and the fostering doings and sayings in teaching
  NORDYRK, Roskilde 11-13 juni 2012, 2012.


Sofia Nyström and Susanne Köpsén
  The practice architectures for becoming a forensic expert
  ProPEL International Conference. Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emergin Practices and Transgressive Knowledge, 2012.


Andreas Fejes and Susanne Köpsén
  Identity formation among vocational teachers: A sociocultural approach
  Paper presented at the conference of the ESREA research network on working life and learning research, 2011.


Susanne Köpsén and Sofia Nyström
  Becoming a forensic expert: Supervision for professionalization
  Pushing Forward the Agenda: Emerging Issues in Working Life and Learning Research, 2011.


Per Andersson, Susanne Köpsén, Anne Larson and Marcella Milana
  Qualification paths of adult educators: A comparative study of Sweden and Denmark
  6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts, 23-26 September, Linköping, Sweden, 2010.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Swedish teacher education in transformation
  ECER 2009, Vienna, 28-30 September 2009, 2009.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Becoming an adult educator: Folk high school teacher education in transformation
  Mimers forskarkonferens, 2009.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Becoming adult educators in Sweden: A biographical perspective
  Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe, 2009.


Susanne Köpsén
  Overpowering demands on learning: Learning in a local trade union at the workplace level
  European Conference on Educational Research, ECER, From Teaching to Learning, 10-12 sept 2008, University of Gothenburg, 2008.


Susanne Köpsén
  From revolution to retreat. Learning processes in a local trade union at the workplace level.
  The Second Nordic Conference on Adult Learning. Meaning, Relevance and Variation, 2007.


Susanne Köpsén
  Vardagslärande i facket - konflikter med arbetsgivaren och kollision mellan identiteter
  NFPF/NERA Congress, Örebro universitet, 2006.


Susanne Köpsén
  Fackets nya utmaningar - förutsättningar och villkor för lärande och förändring på den lokala nivån i facket.
  Mimers årliga forskarkonferens,2003, 2003.


Susanne Köpsén and Staffan Larsson
  Learning in a Trade Union
  21 st annual conference of the Canadian Association for the Study of Adult Education,2002, 2002.


Susanne Köpsén and Staffan Larsson
  Learning in Trade Unions
  e-mancipatory learning. Scientific Theory and Trade Union Visions,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Susanne Köpsén
  Från revolution till reträtt: Lärande i en fackförenings vardag
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Jessica Wallin
  Entreprenörskap i skolan: Formulering och transformering av GY11 inom gymnasieskolans hantverksprogram
  2014.


  Fulltext PDF

Susanne Köpsén
  Om fackligt lärande: En etnografisk studie av en fackföreningsstyrelses arbete
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Susanne Köpsén and Sofia Nyström
  Learning in practice: Arrangements for learning and supervision for becoming a forensic expert
  SKL Intern rapport, 2012:08, 2012.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area: National report - Sweden
  2010.


Per Andersson and Susanne Köpsén
  Att bli vuxenutbildare i Norden och Baltikum.: Nationell rapport: Sverige.
  2010.


Marcella Milana (ed.), Per Andersson, Fiorella Farinelli, Marin Gross, Larissa Jõgi, Susanne Köpsén and Anne Larson
  BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area: Synthesis research report
  2010.


Marcella Milana (ed.), Per Andersson, Marin Gross, Larissa Jõgi, Susanne Köpsén and Anne Larson
  BABAR: Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 4, 2010.


  Fulltext PDF

Per Andersson and Susanne Köpsén
  Becoming Adult Educators in the Nordic-Baltic Region: National Report: Sweden
  2009.


Susanne Köpsén
  Local Trade Union Learning - a participatory perspective on a distance education
  2000.


Susanne Köpsén
  Motdrag i förort - ett folkbildningsprojekt i ett mångkulturellt bostadsområde
  Vuxenutbildarcentrums skriftserie, 12, 1999.


Susanne Köpsén
  Lokalt fackligt lärande - ett deltagarperspektiv på en distansutbildning
  1999.


Susanne Köpsén
  Motdrag i förort: Ett folkbildningsprojekt i ett mångkulturellt bostadsområde
  Vuxenutbildarcentrums skriftserie, 12, 1999.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.