Göm menyn

Publications for Stellan Welin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 34 times*

Journal Articles

Stellan Welin
  Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer: Kräver reflexion om människovärdesprincipen och samtycke
  Läkartidningen, 2017, 114, .

Pier Jaarsma and Stellan Welin
  Editorial Material: Autism, Accommodation and Treatment: A Rejoinder to Chong-Ming Lims Critique in BIOETHICS, vol 29, issue 9, pp 684-685
  Bioethics, 2015, 29(9), 684-685.

Faisal Omar, Gustav Tinghög, Per Carlsson and Stellan Welin
  Risk för orättvis prioritering av patienter vid njurtransplantation: En enda väntelista bör införas, visar studie av svensk praxis
  Läkartidningen, 2014, 111(37), .

Stellan Welin
  Värde mot värde i vården: värdebaserad vård: är vi så bra vi kan bli?
  Läkartidningen, 2014, 111(22), .

Pier Jaarsma and Stellan Welin
  Human capabilities, mild autism, deafness and the morality of embryo selection
  Medicine, Health care and Philosophy, 2013, 16(4), 817-824.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Stellan Welin
  Introducing the new meat. Problems and prospects
  Etikk i praksis, 2013, 7(1), 24-37.
 Web of Science® Times Cited: 9

Faisal Omar, Gustav Tinghög, Per Carlsson, Marie Omnell Persson and Stellan Welin
  Priority setting in kidney transplantation: A qualitative study evaluating Swedish practices
  Scandinavian Journal of Public Health, 2013, 41(2), 206-215.
 Web of Science® Times Cited: 4

Pier Jaarsma and Stellan Welin
  Autism as a Natural Human Variation: Reflections on the Claims of the Neurodiversity Movement
  Health Care Analysis, 2012, 20(1), 20-30.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 52

Pier Jaarsma, Petra Gelhaus and Stellan Welin
  Living the Categorical Imperative: autistic perspectives on lying and truth telling-between Kant and care ethics
  Medicine, Health care and Philosophy, 2012, 15(3), 271-277.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Faisal Omar, Gustav Tinghög and Stellan Welin
  Incentivizing deceased organ donation: A Swedish priority-setting perspective.
  Scandinavian Journal of Public Health, 2011, 39(2), 156-163.
 Web of Science® Times Cited: 4

Faisal Omar, Gunnar Tufveson and Stellan Welin
  Compensated Living Kidney Donation: A Plea for Pragmatism
  HEALTH CARE ANALYSIS, 2010, 18(1), 85-101.
 Web of Science® Times Cited: 7

Faisal Omar, Stellan Welin and Gunnar Tufveson
  Letter: Reply: Ethical Perspectives on Living Donor Organ Transplantation in Asia
  Liver transplantation, 2010, 16(7), 917-917.

Faisal Omar, Petter Tinghög, Gustav Tinghög and Stellan Welin
  Transplant tourism and compensated kidney donation: A survey of opinions amongst Swedish medical students
  International Journal of Health Promotion & Education, 2010, 48(4), 106-112.

Kristin Zeiler, E Furberg, G Tufveson and Stellan Welin
  The ethics of non-heart-beating donation: how new technology can change the ethical landscape.
  Journal of medical ethics, 2008, 34(7), 526-529.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Anders Persson, Sven Hamlin and Stellan Welin
  Profitable exchanges for scientists: The case of Swedish human embryonic stem cell research
  Health Care Analysis, 2007, 15(4), 291-304.

Lene Buhl-Mortensen, Anne Myhr and Stellan Welin
  Carbon sequestration, the precautionary approach and the responsibility of scientists
  Water Science and Technology, 2005, 52(6), 205-212.

Stellan Welin, Margareta Sanner and Anders Nydahl
  Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator
  Läkartidningen, 2005, 102, 141-146.

Stellan Welin
  Reproductive ectogenesis: The third era of human reproduction and some moral consequences
  Science and Engineering Ethics, 2004, 10(4), 615-626.
 Web of Science® Times Cited: 1

Stellan Welin
  ES cell guidelines in Sweden
  Nature Biotechnology, 2002, 20, 224.

Stellan Welin
  Ethical issues in human embryonic stem cell research
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2002, 81(5), 377-382.

Anders Persson and Stellan Welin
  Humana embryonala stamceller: etik, politik och ekonomi
  Vest: journal for science and technology studies, 2001, (3-4), .

Stellan Welin
  Increasing the availability of humn organs for transplantation - some ethical issues
  Transplantation Proceedings, 2001, 33, 1877.

Stellan Welin and Susanne Lundin
  Organtransplantation, etik och kultur i Japan. Japanen kan välja mellan hjärndöd och hjärtdöd för egen del.
  Läkartidningen, 2001, 98, 662-665.

Stellan Welin
  Starting Clinical Trials of Xenotransplantation - reflections on the ethics of the early phase
  Journal of Medical Ethics, 2000, 26, 231-236.

Stellan Welin
  Stramare regler för xenotransplantation föreslås i ny rapport: risken för allvarlig smitta kan inte uteslutas
  Läkartidningen, 2000, 97, 1926-1928.

Stellan Welin
  The Future of Xenotransplantation - what are the ethical problems?
  Transplantation Proceedings, 2000, 32(5), 1177-1178.

Books

Anders Persson and Stellan Welin
  Contested technologies
    Nordic Academic Press, 2008.


Stellan Welin
  Från nyttomoral till rättigheter
    , 2003.


Chapters in Books

Stellan Welin
  Ethical Issues in Tissue Engineering
  Tissue Engineering, Academic Press, 2014, 809-837.


Stellan Welin
  A more secure existence: Rethinking the myth of individual origin
  Johanssonian Investigations: Essays in honour of Ingvar Johansson on his seventieth birthday, Ontos Verlag, 2013, 717-727.


Stellan Welin and Cor Var der Weele
  Cultured Meat: will it separate us from nature?
  Climate Change and Sustainable Development: Ethical perspectives on land use and food production, Wageningen Academic Publishers, 2012, 348-351.


Stellan Welin, Julie Gold and Johanna Berlin
  In vitro meat. What are the moral issues?
  The Philosophy of Food, University of California Press, 2012, 292-304.


Stellan Welin and Julie Gold
  Köd uden dyr?: Kan ny teknik göre problemer med dyreetik og miljö til historie?
  Köd: En antologi, Tiderne Skifter, 2012, 285-294.


Stellan Welin
  Ethical issues in tissue engineering
  Tissue Engineering, Academic Press, 2008, 685-703.


Stellan Welin
  Governance and Ethics in Biosciences and Biotechnology
  Bioethics, Politics and Business, Nordic Council of Ministers, 2008, 55-64.


Stellan Welin, Johanna Berlin and Julie Gold
  Köttproduktion utan djur
  Klimatfrågan på bordet, Formas, 2008, 261-271.


Stellan Welin, Wilhjalmur Arnasson, Helena von Troil, Torvald Sirnes, Jakab Elster, Thomas Jensen and Katarina Westerlund
  Debate and communication
  Stem cell research in the Nordic countries. Science, ethics, public debate and law, Nordforsk, 2007, 40-45.


Stellan Welin, Anders Persson and Sven Hemlin
  Lönsamt utbyte? Embryonala stamceller i gränslandet mellan klinik, universitet och marknad
  Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem, Nordic Academic Press, 2007, 220-234.


Stellan Welin
  Vilsna studenter eller målinriktade kollegor? Olika sätt att organisera forskarutbildningen
  Kunskapens vägar och forskningspraktik, Arkiv förlag, 2005, 111-124.


Ulf Kristensson, Jan Wahlström, Björn Dahlbäck, Bo Jordin, Håkan Olsson, Arne Wallgren, Helene Törnkvist and Stellan Welin
  Gendiagnostik vid sjukdom - och innan den bryter ut
  Gendiagnostik i sjukvården, Vetenskapsrådet, 2003, 31-42.


Stellan Welin
  Varifrån ska stamcellerna hämtas?
  Människa eller material. Fem forskare diskuterar etiska och juridiska aspekter på stamcellsforskning, Vetenskapsrådet, 2003, 20-29.


Stellan Welin
  Priority The Value of Life
  Gene technology and economy: An Interdisciplinary Perspective, Nordic Academic Press, 2002, 85-91.


Stellan Welin
  Le savoir proscrit: le clonage et manipulation génétique en question
  Y-a-t-il des limites éthiques à la recherche scientifique? : actes du, Éditions M´decine & hygiène, 2000, 111-124.


Stellan Welin
  Priority Setting in Medical Research and the Health Casre System - the Swedish Case
  Health care prioritisation :: ethical, legal and economic perspectives, Santérus, 2000, 139-164.


Conference Articles

Faisal Omar, Per Carlsson, Marie Omnell-Persson and Stellan Welin
  Priority Setting in Swedish Kidney Transplantation: Assessment for Transplant Candicacy and Allocation of Deceased Donor Kidneys in Transplant  International, vol 24, issue SI, pp 127-127
  TRANSPLANT INTERNATIONAL, 2011.


Faisal Omar, Gustav Tinghög and Stellan Welin
  Incentivizing organ donation: a Swedish priority setting perspective (oral presentation)
  8th International Conference on Priorities in Health Care, Boston USA, 2010.


Stellan Welin
  In vitro meat - some moral issues
  Ethical futures: bioscience and food horizons, 2009.


Stellan Welin
  Governance and ethics in biosciences and biotechnology. Invited talk
  okänd,2007, 2007.


Stellan Welin
  Kommersialisering och intressekonflikter. Inbjuden föreläsning
  Vetenskapsrådets konferens om kommersialisering av forskning 4 oktober 2007,2007, 2007.


Anders Persson and Stellan Welin
  Setting standards in Human Embryonic Stem Cell Research: Networking Science; Politics, Ethics and Economics
  European Science Foundation Exploratory Workshop From standards to concerted programs of collective action. The standardization Process of medical practice.,2007, 2007.


Hannah Grankvist and Stellan Welin
  Germ line gene therapy - why not!
  XVIIIth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Pier Jaarsma
  Reflections on Autism: Ethical Perspectives on Autism Spectrum Disorder in Health Care and Education
  2014.


  Fulltext PDF

Faisal Omar
  Just Waiting: Ethical Challenges in Priority Setting Posed by Organ Scarcity in Kidney Transplantation
  2011.


Anders Johansson
  Biopolitics and Reflexivity: A Study of GMO Policymaking in the European Union
  2009.


  Fulltext PDF

Erik Malmqvist
  Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics
  2008.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30