Göm menyn

Publications for Stefan Jonsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Stefan Jonsson
  A Moon Called Europe: Migrant Agency and Political Emergence
  European Journal of Social Theory, 2018, 20, .

Stefan Jonsson
  An Aesthetic Education of Social Theory: Some Comments on Robin Wagner-Pacifici’s What is an Event?
  Distinktion Scandinavian Journal of Social Theory, 2018, 19, .

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Eurafrica: History of European Integration, ‘Compromise’ of Decolonization
  Europe Now. A Journal of Research and Art (online), 2018, (15), .

Stefan Jonsson
  Måsarna, monstren och 1968: Till protestens poetik
  Ord och bild, 2018, (2–3), 11-22.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  'Eurafrica Incognita:: The Colonial Origins of the European Union'
  History of the Present, 2017, 7(1), 1-32.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Eurafrica Incognita: The Colonial Origins of the European Union
  History of the Present, 2017, 7(1), 1-32.

Stefan Jonsson
  On Pia Arke
  Afterall, 2017, (44), 10-20.

Stefan Jonsson
  Sorteringen av människor urholkar demokratin
  Dagens Nyheter, 2016, (3), 12-13.

Stefan Jonsson
  Where humanism finds its ends: Lessons from Pia Arke and Katarina Pirak Sikku on the difficulty of narrating the Arctic
  Studies in Travel Writing, 2016, 20(3), 1-11.

Stefan Jonsson
  Efter individualiteten: Freuds masspsykologi och Weimarrepublikens politik
  Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, 2015, 25(1–2), 62-77.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  'Europas plantage: Afrikas plats i EU:s historia'
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2015, 43(119), 55-74.

Stefan Jonsson and Mads Anders Baggesgaard
  Indledning – Mellem Eurafrika og Afropa
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2015, 43(119), 3-11.

Stefan Jonsson and Mads Anders Baggesgaard
  Mellem Eurafrika og Afropa
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2015, 43(119), 3-12.

Stefan Jonsson
  Teoria tłumu
  Nowa Res Publica, 2015, 28(4), 10-13.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Another Colonialism: Africa in the History of European Integration
  Journal of Historical Sociology, 2014, 27(3), 442-461.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Stefan Jonsson
  Dangerous, Chaotic and Unpleasant: Crowd Theory Today
  lo Squaderno, 2014, (33), 9-12.
   Fulltext  PDF  

Stefan Jonsson
  Das Herz des Nordens
  Wespennest: Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder, 2014, (167), 64-71.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Demografisk kolonialism
  Glänta, 2014, (3-4), 60-69.
   Fulltext  PDF  

Stefan Jonsson
  The Wisdom of Crowds
  TANK Magazine, 2014, 8(1), 62-65.

Stefan Jonsson
  The World from Below: Documentary Aesthetics in the History of Realism
  Noon: An Annual Journal of Visual Culture and Contemporary Art, 2014, 5, 66-83.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  A Statue to Nasser?: Eurafrica, the Colonial Roots of European Integration, and the 2012 Nobel Peace Prize
  Mediterranean Quarterly, 2013, 24(4), 5-18.

Stefan Jonsson
  After Individuality: Freud’s Mass Psychology and Weimar Politics
  New German critique, 2013, 40(2), 53-75.

Stefan Jonsson
  Disclosing the World Order: Decolonial Gestures in the Artistic Work of Pia Arke
  Third Text, 2013, 27(2), 242-259.
 Web of Science® Times Cited: 2

Stefan Jonsson
  En kvinna och en man vid världens ände
  Ord och bild, 2013, (5), 49-57.

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  Eurafrika och den europeiska integrationens glömda koloniala rötter
  Socialistisk debatt, 2012, (202), 49-62.

Stefan Jonsson
  Il primo uomo: Il Nord, la letteratura e il colonialismo
  Lettera internazionale, 2012, (111), 27-31.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Imperial Origins of European Integration and the Case of Eurafrica: A Reply to Gary Marks' 'Europe and Its Empires'
  Journal of Common Market Studies, 2012, 50(6), 1028-1041.
 Web of Science® Times Cited: 11

Stefan Jonsson
  När de vita skär i den svarta tårtan
  Dagens Nyheter, 2012, , 1-3.

Stefan Jonsson
  På jakt efter de utsatta: En essä om prekariatet
  Tidskriften Arena, 2012, (3), 20-25.

Stefan Jonsson
  The Contained
  Eurozine, 2012, (27 juli), .

Stefan Jonsson
  The face of the masses, the gaze of the masses: New matrixes of historical consciousness in inter-war Europe
  Eurozine, 2012, , .

Stefan Jonsson
  Total Teater: Samhällsutopier på scen under Weimarrepubliken
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2012, 46(114), 77-92.

Stefan Jonsson
  ЗАПАКОВАНІ
  Spilne (Commons -- Journal for social critique), 2012, (5), .

Stefan Jonsson
  Afrika sover inte
  Svartvitt, 2011, 17(1), 4-6.

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Bringing Africa as a 'Dowry to Europe': European Integration and the Eurafrican Project, 1920–1960
  Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 2011, 13(3), 443-463.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 11

Stefan Jonsson
  Czeslaw Milosz: "Native Realm"
  Postcolonial Europe, 2011, , .

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Demographic Colonialism: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica
  Globalizations, 2011, 8(3), 261-276.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Stefan Jonsson
  I universums iskalla mitt: Om det globala rummet
  Framtider, 2011, (1), 32-34.

Stefan Jonsson
  Kristina Hermansson: Ett rum för sig. Subjektsframställningar vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Örstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann, 2010
  Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 2011, 132, 273-277.

Stefan Jonsson
  Massornas ansikte och blick
  Ord och bild, 2011, (3), 77-85.

Stefan Jonsson
  Painting Democracy: Reflections on the Relation of Arts and Politics
  Maska: Performing Arts Journal (Ljubljana), 2011, 25(133-134), 33-43.

Stefan Jonsson
  En kvinnas plats i världsordningen: Ett grundläggande drag hos Pia Arke och Marguerite Duras
  Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010, 40(2), .

Peo Hansen and Stefan Jonsson
  'Eurafrika'
  Invandrare & Minoriteter, 2010, (3), 5-10.

Stefan Jonsson
  The Ideology of Universalism: La Ideologia del univeralismo
  New Left Review, 2010, (63), 115-126.
 Web of Science® Times Cited: 4

Stefan Jonsson
  Az északi identitás megkonstruálása: Az elso ember
  Magyar Lettre Internationale, 2009, (75), 10-13.

Stefan Jonsson
  Den första människan: Anteckningar om Norden, litteraturen och kolonialismen
  Ord & Bild, 2008, (2), 35-47.

Stefan Jonsson
  Kartan över världens centrum
  Ymer: Svenska Sällskapet för antropologi och geografi, 2008, 128, 51-72.

Stefan Jonsson
  Museum, Market, or Métissage: Choices for National Policies of Arts and Culture in Times of Globalization
  The Nordic Journal of Cultural Policy. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2008, 11(2), 151-152.

Stefan Jonsson
  “Att färdas under dödens tecken.": Recension av Patricia Lorenzoni, Att färdas under dödens tecken: Frazer, imperiet och den försvinnande vilden. Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet 2007
  Lychnos, 2007, , 290-296.

Stefan Jonsson
  Blindhet över partigränserna
  Dagens Nyheter, 2007, 2007(20070528), 64-65.

Stefan Jonsson
  KRISTIAN VON HORNSLETH. ”HORNSLETH VILLAGE PROJECT UGANDA”: Om du får en gris, så får jag din identitet
  Dagens Nyheter, 2007, 09(20), .

Stefan Jonsson
  Problemet är inte rasism
  Dagens Nyheter, 2007, (2007-05-27), 64-65.

Stefan Jonsson
  Andrea Geyer: Art Exhibit Review
  Artforum International, 2006, 44(8), 262-262.

Stefan Jonsson
  Fakten und Fiktionen. Ästhetik und Journalismus: Medienlogik in Zeiten der Globalisierung
  Lettre International, 2006, (74), 67-71.

Stefan Jonsson
  Realism and the Documentary Turn
  Nifca Info, 2006, (1), 26-28.

Stefan Jonsson
  Citizen of Kakania: Review of Karl Corino’s “Robert Musil: Eine Biographie.”
  New Left Review, 2004, (27), 131-142.
 Web of Science® Times Cited: 2

Stefan Jonsson
  Facts of Aesthetics and Fictions of Journalism: The Logic of the Media in the Age of Globalization
  Nordicom Review, 2004, 25(1-2), 57-68.

Stefan Jonsson
  Mellanrummets estetik och politik
  Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), 2003, (2), 22-27.

Stefan Jonsson
  Musil si orasul
  România literara, 2002, (42), 24-25.

Stefan Jonsson
  Opinionsbildarnas historiska svek: Efter den 11 september 2001
  Arena, 2002, (1), .

Stefan Jonsson
  Demokratins ursprung: Politiska lidelser och kollektivt våld i massornas tid
  Ord och bild, 2001, (2-3), 19-42.

Stefan Jonsson
  Society Degree Zero: Christ, Crowds, and Communism in the Art of James Ensor
  Representations, 2001, 75(1), 1-32.
 Web of Science® Times Cited: 2

Stefan Jonsson
  Wiener Blut: Leidenschaften und Gewalt im Zeitalter der Massen
  Lettre International, 2000, (50), .

Stefan Jonsson
  Gestohlene Karten: Der Essay, der Gesetzesverstoß und die geopolitische Phantasie
  Lettre Internationale, 1999, (44), 70-73.

Stefan Jonsson
  Monstres kaerlighed, engles krig: Robert Musil og modernitetens vanvid
  Ny Poetik, 1998, (8), 32-46.

Stefan Jonsson
  Stjålne kort: Essayistikken som kritik af den geopolitiske fantasi
  Passage, 1998, (28/29), 89-99.

Stefan Jonsson
  Fetisch och Historia: V.S. Naipaul, Patrick Chamoiseau, Derek Walcott och den postkoloniala identiteten
  Divan : tidskrift för psykoanalys och kultur, 1997, (3-4), 94-99.

Stefan Jonsson
  Neither Inside Nor Outside: Subjectivity and the Spaces of Modernity in Robert Musil’s The Man Without Qualities
  New German critique, 1997, (68), 31-60.
 Web of Science® Times Cited: 1

Stefan Jonsson
  Samhällsvetenskapernas makt
  Forskningsberedningens skrift, 1997, (2), 19-23.

Stefan Jonsson
  Subjekt utan nation: Musil och Kakanien
  Ord och bild, 1997, (6), 9-15.

Stefan Jonsson
  Tocquevilles Amerika
  Arena, 1997, (6), 44-48.

Stefan Jonsson
  Digaale, världens centrum
  Ord och bild, 1996, 105(5-6), 42-44.

Stefan Jonsson
  Mellan marxism och positivism: Stellan Arvidson och den marxistiska litteraturforskningen
  Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1996, (66), 1-21.

Stefan Jonsson
  At fortælle for at leve: Lennart Hagerfors, Triumfen
  Standart, 1995, 9(1), 36-36.

Stefan Jonsson
  De rubbade kritcirklarna: En betraktelse över de hemlösa nuet
  BLM : Bonniers litterära magasin, 1995, 64(2), 4-7.

Stefan Jonsson
  På genomresa: Etisk universalism och kulturell identitet
  Arena, 1995, (4), 25-32.

Stefan Jonsson
  Mannen som såg tidens eldström: Anteckningar om Arnold Ljungdals marxism
  Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1994, (60), 31-54.

Stefan Jonsson
  Är de amerikanska universiteten universella?
  Tvärsnitt, 1994, (3/4), .

Stefan Jonsson and Sara Danius
  An Interview with Gayatri Chakravorty Spivak
  Boundary 2, 1993, 20(2), 24-50.
 Web of Science® Times Cited: 41

Stefan Jonsson
  Fem anteckningar om den nya hemlösheten
  Zenit. Nordisk socialistisk tidskrift, 1993, (122), 63-81.

Stefan Jonsson
  När tidens orm ömsar skinn: Anteckningar om Ateneum, marxismen och Per Nyströms dilemma
  Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1993, (56-57), 4-30.

Sara Danius and Stefan Jonsson
  Starka tolkningar segrar: Fredric Jameson intervjuas av Sara Danius och Stefan Jonsson
  Res publica (Goteborg), 1993, (24), 19-44.

Stefan Jonsson
  La Literatura es mestiza: Entrevista a Derek Walcott
  Quimera, 1992, (115), 29-31.

Stefan Jonsson
  Man måste försvara allvaret: Ett samtal med Susan Sontag
  BLM : Bonniers litterära magasin, 1989, 58(2), 84-93.

Stefan Jonsson
  DEN 'UNGE MANNEN': Recension av Botho Strauss
  BLM-BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN, 1988, 57(1), 79-81.

Stefan Jonsson
  Litteratur och människovärde: Recension av CH Wijkmark
  BLM-BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN, 1988, 57(6), 443-444.

Stefan Jonsson
  1ST BOOKS BY NEW SWEDISH PROSE WRITERS
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1987, 56(1), 35-40.

Stefan Jonsson
  Det sjunde klimatet: Kjartan Flogstad
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1987, 56(6), 344-348.

Stefan Jonsson
  Malin Palm: Recension av Jan Gehlin
  Bonniers litterära magasin BLM, 1987, 56(3), 218-219.

Stefan Jonsson
  Sju vise mästare om kärlek: Recension av Lars Gyllensten
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1987, 56(1), 58-60.

Stefan Jonsson
  Vad kostar ett mästerverk?: Recension av Umberto Eco
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1987, 56(4), 279-282.

Stefan Jonsson
  Varför behöver arbetare Fridman en författare: Om arbetarlitteraturen
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1987, 56(6), 386-395.

Stefan Jonsson
  Introduktion: Recension av Stig Larsson
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1986, 55(3), 202-204.

Stefan Jonsson
  Lustarnas herre: Recension av Theodor Kallifatides
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1986, 55(6), 429-430.

Stefan Jonsson
  Löv till läkedom: Recesnion av Lars Andersson
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1986, 55(4), 261-263.

Stefan Jonsson
  Minnet av Nanny: Recension av Per-Agne Erkelius
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1986, 55(1), 53-54.

Stefan Jonsson
  Sanna bekännelser av en albinoterrorist: Recension av Breyten Breytenbach
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1986, 55(2), 125-126.

Stefan Jonsson
  Stenhuggaren som gick barfota: Recension av Stewe Claesson
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1986, 55(4), 277-278.

Stefan Jonsson
  Billy Phelans största spel: Recension av William Kennedy
  BLM-BONNIERS LITTERARA MAGASIN, 1985, 54(6), 457-459.

Books

Stefan Jonsson and Sven Lindqvist
  Sanningskonst: Samtal om ett författarskap
    Albert Bonniers förlag, 2018.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Echoes of empire: memory, identity and the legacy of imperialism
    I.B. Tauris, 2015.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Eurafrika: EU:s koloniala rötter
    Leopard Förlag, 2015.


Stefan Jonsson and Norbert Juraschitz
  Masse und Demokratie: Zwischen Revolution und Faschismus
    Wallstein Verlag, 2015.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism
    Theory for a Global Age, , Bloomsbury Academic, 2014.


Stefan Jonsson
  Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism
    Columbia University Press, 2013.


Stefan Jonsson
  Taejung-ŭi yŏksa: se pŏn-ŭi hyŏjntŏng : 1789, 1889, 1989 [Tre revolutioner : En kort historia om folket, 1789, 1889, 1989]
    Kŭrinbi, 2013.


Stefan Jonsson
  Nationalencyklopedin. 2010: bd. 35
    Nationalencyklopedin AB, 2011.


Stefan Jonsson
  Rapport från Sopornas planet: Kritiska essäer
    Norstedts förlag, 2010.


Stefan Jonsson and Pia Arke
  Scoresbysundhistorier: Fotografier, kolonisering og kortlaeggning
    Borgen, 2010.


Pia Arke and Stefan Jonsson
  Scoresbysundshistorier: fotografier, kartor & kolonialism
    Glänta, 2010.


Pia Arke and Stefan Jonsson
  Stories from Scoresbysund: Photographs, Colonisation and Mapping
    Pia Arke Selskabet & Kuratorisk Aktion, 2010.


Stefan Jonsson
  A Brief History of the Masses: Three Revolutions
    Columbia Themes in Philosophy, Social Criticism, and the Arts, , Columbia University Press, 2008.


Stefan Jonsson
  Tre revolutioner: En kort historia om folket - 1789, 1889, 1989
    Norstedts, 2005.


Stefan Jonsson
  Världen i vitögat: Tre essäer om västerländsk kultur
    Norstedts, 2005.


Stefan Jonsson and Johan Sundgren
  Los Pepenadores The Scavengers Sopsamlarna
    Johan Sundgren, 2003.


Stefan Jonsson
  Världens centrum. En essä om globalisering
    Norstedts, 2001.


Stefan Jonsson
  Subject Without Nation: Robert Musil and the History of Modern Identity
    Post-Contemporary Interventions, , Duke University Press, 2000.


Stefan Jonsson
  Andra platser: En essä om kulturell identitet
    Norstedts, 1995.


Stefan Jonsson
  De andra: Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism
    Norstedt, 1993.


Anthologies

Stefan Jonsson and Julia Willén
  Austere histories in European societies: social exclusion and the contest of colonial memories
  Routledge Advances in Sociology, , Routledge, 2016.


Stefan Jonsson
  Samtida politisk teori
  Tankekraft förlag, 2015.


Chapters in Books

Stefan Jonsson and Peo Hansen
  European Integration as a Colonial Project
  Routledge Handbook of Postcolonial Politics, Routledge, 2018, 32-47.


Stefan Jonsson
  Förord
  Joseph Roth, Radetzkymarschen, Lind & Co, 2018, 5-12.


Stefan Jonsson
  Kalabalıklar ve Demokrasi: Devrim ve Fasizm Arasında Kitle Fikri ve Imagesi
  Kitleleri Yeniden Düsünmek: Hukuk, Siddet ve Demokrasi, Istanbul Bilgi Universitesi, 2017, 85-100.


Stefan Jonsson
  Katarina Pirak Sikku: Nammalá - hpán
  Avtryck från Ovanlandet: Contemporary Art from Sápmi, Bildmuseet, Umeå Universitet, 2017, 15-26.


Stefan Jonsson
  Sluta villkora minoritetens rättigheter
  Ska man tala med nazister?: Debatten kring bokmässan och Nya Tider, Nätverkstan, 2017, 121-125.


Stefan Jonsson
  Subalternernas utopi: Andrej Platonov och den instinktiva kommunismen
  Revolution och existens: Läsningar av Andrej Platonov, Ersatz, 2017, 23-42.


Julia Willén and Stefan Jonsson
  Writing history for an uncertain future: concluding remarks
  Austere histories in European societies: social exclusion and the contest of colonial memories, Routledge, 2017, 182-194.


Stefan Jonsson
  Clashing internationalisms: east European narratives of west European integration
  Europe faces Europe: narratives from its eastern half, Intellect Ltd., 2016, .


Stefan Jonsson and Julia Willén
  Introducing austere histories
  Austere histories in European societies: social exclusion and the contest of colonial memories, Routledge, 2016, 1-18.


Stefan Jonsson
  Monstruösa historier: utkast till protestens poetik
  Historiens hemvist: Vol. 2: Etik, politik och historikerns ansvar, Makadam Förlag, 2016, 295-323.


Stefan Jonsson
  Bad Patriots: Universality, Aesthetics, and the Historicity of Democracy
  Democracy in Dialogue, Dialogue in Democracy: The Politics of Dialogue in Theory and Practice, Ashgate, 2015, 121-138.


Stefan Jonsson, Premesh Lalu and Tracy Murinik
  Considering History, Memory, and Citizenry and their Representation within the Arts: Stefan Jonsson and Premesh Lalu in Conversation moderated by Tracy Murinik
  A Story Within a Story, Art and Theory Publishing, 2015, 208-219.


Stefan Jonsson
  Dialog, walka, universalnosc: Uwagi o historycznosci demokracji
  Miedzy rozumieniem a porozumieniem: Eseje o demeokracji niekonsensualnej, Wydawnictwo Naukowe, PWN, 2015, 21-36.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  EU Migration Policy Towards Africa: Demographic Logics and Colonial Legacies
  Postcolonial Transitions in Europe: Contexts, Practices and Politics, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, 47-67.


Stefan Jonsson
  Förord
  Inga undantag: Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar, Nätverkstan, 2015, 6-9.


Stefan Jonsson and Alireza Behtoui
  Racism
  International Migration and Ethnic Relations: critical Perspectives, Routledge, 2015, 139-168.


Stefan Jonsson
  Det pågående kriget
  Arena texter 93-13, Atlas, 2014, 196-216.


Stefan Jonsson
  Forms of Collectivity: Georg Simmel’s Mass Theory and the Transformation of Social Philosophy in Weimar Germany
  Time and Form: Collected Essays on Philosophy, Logic, Art, and Politics, Axl Books, 2014, 107-140.


Stefan Jonsson
  PK, eller konsten att dominera utan att argumentera
  Bryt upp!: om etik och rasism, BTJ Förlag, 2014, 27-42.


Stefan Jonsson
  I revolutionens ljus: Thomas Thorild, Stellan Arvidson och den marxistiska litteraturforskningen i Sverige
  Talekonst och passion: skalden och filosofen Thomas Thorild: en antologi, Thomas Thorild Sällskapet, 2013, 135-158.


Stefan Jonsson and Alireza Behtoui
  Rasism: Särskiljandets och rangordningens praktik
  Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Liber, 2013, 168-198.


Stefan Jonsson
  Vi är det enda som finns kvar: Framtidens humaniora
  Till vilken nytta?: en bok om humanioras möjligheter, Daidalos, 2013, 57-64.


Peo Hansen and Stefan Jonsson
  ‘Demographic Colonialism’: EU-African Migration Management and the Legacy of Eurafrica
  Migration, Work and Citizenship in the New Global Order, Routledge, 2012, 13-28.


Stefan Jonsson
  Dummy (1997–2003)
  Tupilakosaurus: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke's Artistic Work and Research, Kuratorisk Aktion, 2012, 276-276.


Stefan Jonsson
  The Paintings
  Tupilakosaurus: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke's Artistic Work and Research, Kuratorisk Aktion, 2012, 262-263.


Stefan Jonsson
  Apans bildningsresa: Europeiska bildningsidéer och postkolonial teori
  Att bilda ett samhälle: <em>Texter kring mångkultur och folkbildning</em>, Föreningen för folkbildningsforskning, 2011, 146.


Stefan Jonsson
  Förord: Till Sven Lindqvists Utrota varenda jävel
  Utrota varenda jävel, Månpocket, 2011, 9-15.


Stefan Jonsson
  Hannah Arendt i Weimarrepubliken
  Konsten att handla - konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, Axl Books, 2011, 129-144.


  Fulltext PDF

Stefan Jonsson
  Network and Subaltern: Antinomies of Contemporary Theory
  Rethinking Time: <em>Essays on Historical Consciousness, Memory, and Representation</em>, Södertörn University, 2011, 89-98.


Stefan Jonsson
  Postkolonial vändning
  Sekelslut: Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen, Atlas, 2011, 297.


Stefan Jonsson and Josefina Syssner
  Postkolonialism
  Perspektiv på Turism &amp; Resande: Begrepp för en kritisk turismanalys, Studentlitteratur, 2011, .


Stefan Jonsson
  The ideology of Universalism: Or, One Good Reason to Celebrate Lenin
  Confronting Universalities: Aesthetics and Politics under the Sign of Globalisation, Aarhus University Press, 2011, 109-138.


Stefan Jonsson
  Förord - till Om konsten att läsa och skriva av Olof Lagercrantz
  Om konsten att läsa och skriva, Wahlström & Widstrand, 2010, 8-12.


Stefan Jonsson
  Inside the Fire: Collective and Individual in Anna Ådahl's Art
  Anna Ådahl: In Dependence: Crowds, Gestures, OEI, 2010, 23-30.


Stefan Jonsson
  The Humanities in the Face of Postcoloniality
  En annan humaniora - en annan tid = Another humanities - another time, Södertörn Högskola, 2010, 62-67.


Stefan Jonsson
  Tolv sätt att dela ett samhälle:
  <em>Att dela ett samhälle</em>, Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, 2010, 35-53.


Stefan Jonsson
  A Story with Many Ends: Narratological Observations
  <em>Robert Musil's 'The Man Without Qualities</em>: A Critical Study, Chelsea House Publishers, 2009, 147-176.


Stefan Jonsson
  Neither Masses nor Individuals: Representations of the Collective in Inter-War German Culture.
  Weimar Publics/Weimar Subjects: Rethinking the Political Culture of Germany in the 1920s, Berghahn Books, 2009, 279-301.


Stefan Jonsson
  Atlantropa: Le rêve fou d'un architecte visionnaire
  L'Atlas des Atlas: le monde vu d'ailleurs en 200 cartes, Arthaud, 2008, 170-173.


Stefan Jonsson
  Facts of Aesthetics and Fictions of Journalism: The Logic of the Media in the Age of Globalization
  The Green Room: Reconsidering the Documentary and Contemporary Art, Sternberg Press, 2008, 166-187.


Stefan Jonsson
  The Ivory Towers in California
  <em>Global Cities </em>: Arkitekturmuseet Yearbook, Arkitekturmuseet, 2008, 5-18.


Stefan Jonsson
  Apans bildningsresa: Europeiska bildningsidéer och postkolonial teori
  Bildningens förvandlingar, Daidalos, 2007, 287-310.


Stefan Jonsson and Sara Danius
  Interview with Sara Danius and Stefan Jonsson
  Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism, Duke University Press, 2007, 151-170.


Stefan Jonsson
  Marxismen: Och sedan?
  Marxismens filosofi, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2007, 149-167.


Stefan Jonsson
  Nathalie Sarrautes Planetariet: Ett förord
  Planetariet, Modernista, 2007, 7-17.


Stefan Jonsson
  The Thinking Eye
  Fiction is no joke, Hatje Cantz Verlag, 2007, -182.


Stefan Jonsson
  Karikatyrernas kamp
  Världsbilder, religion, yttrandefrihet och globalisering: ett idésamtal på Södra Teatern den 6 mars 2006, Utrikesdepartementet, 2006, 63-65.


Stefan Jonsson
  The Invention of the Masses: The Crowd in French Culture from the Revolution to the Commune
  Crowds, Stanford University Press, 2006, 47-75.


Stefan Jonsson
  Halva världen: Eurocentrism, orientalism och globalisering
  Orientalism på svenska, Ordfront, 2005, 165-174.


Stefan Jonsson
  Rasism och nyrasism i Sverige 1993-2003
  Rasismer i Europa - kontinuitet och förändring: Rapport från forskarseminariet 5 november 2003, Agora, 2004, 45-77.


Stefan Jonsson
  Masses Mind Matter: Political Passions and Collective Violence in Post-Imperial Austria
  Representing the Passions: Histories, Bodies, Visions<em> </em>, The Getty Research Institute Publications, 2003, 69-102.


Stefan Jonsson
  Globaliseringen och 11 september
  Nationalencyklopedin. [Bd] 26, 2001, Nationalencyklopedin AB, 2002, 212-213.


Stefan Jonsson
  Den sista kärlekshistorien och kriget
  Röster om Robert Musil: ABF-seminarium 16 maj 1998, Arbetarnas bildningsförbund, 1998, 7-29.


Stefan Jonsson
  Marxistisk litteraturteori
  Litteraturvetenskap: En inledning, Studentlitteratur, 1998, 95-110.


Stefan Jonsson
  Det mångkulturella samhället
  Antirasistiskt lexikon, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1997, 74-80.


Stefan Jonsson
  One Must Defend Seriousness: A Talk with Susan Sontag
  <em>Conversations with Susan Sontag</em>, University of Mississippi Press, 1995, 237-254.


Stefan Jonsson
  Realistisk aktivitet: För en ny estetisk attityd
  <em>Att läsa världen</em>: <em>Ny litteraturkritik i systemskiftenas tid</em>, Daidalos, 1992, 229-258.


Conference Articles

Stefan Jonsson
  Europe through Africa, Africa through Europe: Reconstructing the Relation of European Integration and Colonialism. Keynote Speech
  <em>What’s Culture Got to Do with it?</em>: A Report from a  conference June 15-18, 2009, organised by the "Cultural Images in and of Africa" research programme at the Nordic Africa Institute, Uppsala, 2009.


Ph.D. Theses

Xolani Tshabalala
  Hyenas of the Limpopo: The Social Politics of Undocumented Movement Across South Africa’s Border with Zimbabwe
  2017.


  Fulltext PDF

Christophe Foultier
  Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue
  2015.


  Fulltext PDF

Robert Aman
  Impossible Interculturality?: Education and the Colonial Difference in a Multicultural World
  2014.


  Fulltext PDF

Reports

Stefan Jonsson
  Tingen vi delar: Historien om Paracastextilierna i Göteborg 1933-2010
  2010.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21