Publications for Sten Andersson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Sten Andersson
  Mellan SAP och Komintern : lokala kommunistiska strategier i Linköping och Norrköping
  Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrvrelsens arkiv och bibliotek, 2001, 25(4), 64-68.

Reports

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.