Göm menyn

Publications for Sten Andersson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Sten Andersson
  Mellan SAP och Komintern : lokala kommunistiska strategier i Linköping och Norrköping
  Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrvrelsens arkiv och bibliotek, 2001, 25(4), 64-68.

Sten Andersson
  Den fjättrade Clio
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (2), 65-66.
   Fulltext  PDF  

Reports

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21