Göm menyn

Publications for Staffan Larsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Staffan Larsson
  Invisible colleges in the adult education research world
  European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 2010, 1(1), 97-112.
   Fulltext  PDF  

Staffan Larsson
  A pluralist view of generalization in qualitative research
  International Journal of Research & Method in Education, 2009, 32(1), 25-38.
   Fulltext  PDF  

Staffan Larsson
  An emerging economy of publications and citations
  Nordisk Pedagogik, 2009, 29, 34-52.
   Fulltext  PDF  

Liselott Assarsson, Staffan Larsson and Katarina Sipos Zackrisson
  Temanummer i vuxenutbildning och vuxnas lärande som policy
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2007, (2), .

David Boud, Lars-Ove Dahlgren, Madeleine Abrandt Dahlgren, Staffan Larsson, Tom Sork and Shirley Walters
  Creating a world class program: Reciprocity and constraints in global study.
  International Journal of Lifelong Education, 2006, 25(6), 609-622.
   Fulltext  PDF  

Staffan Larsson
  Ethnography in action. How ethnography was established in Swedish educational research
  Ethnography and Education, 2006, 1(2), 177-195.
   Fulltext  PDF  

Madeleine Abrandt Dahlgren, Staffan Larsson and Shirley Walters
  Making the invisible visible. On participation and communication in a global, web-based master's programme
  Higher Education, 2006, 52(1), 69-93.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Staffan Larsson, D. Boud, Madeleine Abrandt Dahlgren, S. Walters and T. Sork
  Confronting globalisation: Learning from intercontinental collaboration
  Innovations in Education & Teaching International, 2005, 42(1), 61-71.
 Web of Science® Times Cited: 8

Staffan Larsson
  Om kvalitet i kvalitativa studier.
  Nordisk Pedagogik, 2005, 25(1), 16-35.
   Fulltext  PDF  

Staffan Larsson
  Joy and Despair in Writing
  Nordisk Pedagogik, 2004, 24, 97-112.

Staffan Larsson
  Study circles as a Democratic Utopia (translated to farsi)
  Organon. A Quarterly Journal of Philosophy, Literature and the Humanities, 2002, (20), 220-245.

Staffan Larsson
  Les cercles d'etude et la democratie en Suéde.
  Éducation permanente, 2001, 4(149), 231-255.

Staffan Larsson
  Seven aspects of democracy as related to study circles
  International Journal of Lifelong Education, 2001, 20(3), 199-217.

Staffan Larsson
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Margareta Carlén
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2000, 5(1), 63-65.

Staffan Larsson
  Skrivandets lust och olust
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2000, 5(1), 30-42.

Staffan Larsson
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Hans Birnik - Lärare - elevrelationen. Ett relationalistiskt perspektiv.
  Pedagogisk forskning i Sverige, 1999, 4(3), 289-292.

Staffan Larsson
  Om skolning av fältforskare
  Pedagogisk forskning i Sverige, 1998, 3(3), 161-175.

Staffan Larsson
  Fakultetsopponenten sammanfattar: Anders Garpelin
  Pedagogisk forskning i Sverige, 1997, 2(1), 70-71.

Staffan Larsson, Eva Andersson, Ann-Marie Laginder and Gunnar Sundgren
  On the Significance of the study circles
  Educazione comparata, 1997, 8(26/27), 49-56.

Staffan Larsson
  Ett förslag på några kvalitetskriterier för kvalitativa studier
  Didaktisk Tidskrift, 1993, 3(4), 28-42.

Staffan Larsson
  Initial encounters in formal adult education
  QSE. International journal of qualitative studies in education, 1993, 6(1), 49-65.

Staffan Larsson
  Om kvalitet i kvalitativa studier
  Nordisk Pedagogik, 1993, 13(4), 194-211.

Anders Fransson and Staffan Larsson
  Askel aikuisopiskeluun. Miten pienentää etäisyyttä ja vähentää vierautta?
  Aikuiskasvatus, 1991, 11(2), 76-85.

Staffan Larsson
  Response to Clandinin and Conelly
  Journal of Curriculum Studies, 1988, 20(2), 171-172.

Staffan Larsson
  Learning from experience: taechers' conceptions of changes in their professional practice
  Journal of Curriculum Studies, 1987, 19(1), 35-43.

Staffan Larsson
  Paradoxes of teaching
  Instructional science, 1983, 12, 355-365.

Books

Staffan Larsson
  Vuxendidaktik: fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande
    Natur och kultur, 2013.


Martin Lundberg and Staffan Larsson
  Cirkelledares beprövade erfarenheter
    Bildningsförbundet Östergötland, , Bildningsförbundet Östergötland, 2010.


Eva Andersson, Gunnar Sundgren, Ann-Marie Laginder and Staffan Larsson
  Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande / av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen
    Statens offentliga utredningar, 1996:47, Fritzes, 1996.


Staffan Larsson, Claes Alexandersson, Glen Helmstad and Per Olof Thång
  Arbetsupplevelse och utbildningssyn hos icke facklärda
    Göteborg studies in educational sciences, 57, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1986.


Staffan Larsson
  Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi
    Teori, forskning, praktik, , Studentlitteratur, 1986.


  Fulltext PDF

Claes Alexandersson, Lars-Ove Dahlgren, Staffan Larsson and Roger Säljö
  Vuxen att lära?
    Utbildningsforskning, 49, LiberUtbildningsförlaget, SÖ, 1984.


Anthologies

Staffan Larsson and Lars-Erik Olsson
  Om vuxnas studier
  Studentlitteratur, 2006.


Gerhard Bisovsky, Etienne Bourgeois, Agniezka Bron, Geoff Chivers and Staffan Larsson
  Adult Education and Social Participation
  ESREA, , Verband Wiener Volksbildung, ESREA, 1998.


Per-Erik Ellström, Bernt Gustafsson and Staffan Larsson
  Livslångt lärande
  Studentlitteratur, 1996.


Bosse Bergstedt and Staffan Larsson
  Folkbildningens innebörder
  Skapande Vetande, 1995.


Stephen, J. Ball and Staffan Larsson
  The Struggle for Democratic Education. Equality and Participation in Sweden
  The Falmer Press, 1989.


Chapters in Books

Staffan Larsson
  Kunskapsbehovet genom livet: Om folkets lärande och vuxnas utbildning
  Lärande, skola, bildning.: grundbok för lärare, Natur och kultur, 2014, 663-687.


Staffan Larsson
  Folk high schools as educational avant-gardes in Sweden
  Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013, 72-96.


Staffan Larsson
  Generalizability
  Qualitative research: a reader in philosophy, core concepts, and practice, Peter Lang, 2013, 38-56.


Staffan Larsson
  Om folkets lärande och vuxnas bildning: Kunskapsbehovet livet igenom
  Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare, Bokförlaget Natur & Kultur, 2010, 541-564.


Staffan Larsson
  Om generalisering från kvalitativa studier
  Uppdrag undervisning: Kunskap och lärande, Studentlitteratur, 2010, 51-68.


Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson and Katarina Sipos-Zacrisson
  Hur formas egentligen vuxnas undervisning
  Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, .


Andreas Fejes, Staffan Larsson, Sam Paldanius and Staffan Roeslius
  Livslångt lärande i nöd och lust
  Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 19-42.


Staffan Larsson and Henrik Nordvall
  Study Circles in Sweden
  National Institute of Lifelong  Education, National Institute of Lifelong Education, 2009, 62-79.


Per Andersson and Staffan Larsson
  Forskarskolan i vuxnas lärande
  Resultatdialog 2007. Forskning inom utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2007, 19-23.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at Distance within Popular Adult Education - Where is the Context?
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality? Nordic Views on Lifelong Learning, Finnish Educational Research Association, 2007, 359-377.


Staffan Larsson
  Vuxenstudiers nya landskap
  Om vuxnas studier, Studentlitteratur, 2006, .


Staffan Larsson
  Förnyelse som tradition
  Folkbildning - samtidig eller tidlös?, Mimer/Skapande Vetande, 2005, 169-194.


Staffan Larsson and Martin Lundberg
  Några noteringar om likheter mellan teorier om lärande och demokratiteori
  Utfordringer for voksnes laering: Et nordiskt perspektiv. Festskrift til Lars Arvidson., Vox/Mimer, 2004, 81-97.


Staffan Larsson
  Study circle
  Encyclopedia of distributed learning, Palgrave MacMillan, 2004, 605-609.


Staffan Larsson
  Author Reflection Twenty Years On.
  Teacher thinking Twenty Years on.: Revisiting Persisting Problem and Advances in Education, Swets & Zeitlinger, 2003, 126-127.


Staffan Larsson
  Describing teachers´conception of their professional world
  Teacher thinking Twenty Years on. REvisiting Persisting Problem and Advances in Education, Swets & Zeitlinger, 2003, 119-126.


Staffan Larsson
  Study circles as a Democratic Utopia.
  Civil Society, Citizenship and Learning, LIT Verlag, 2001, 137-167.


Staffan Larsson
  Life-long and life-broad learning
  Training for a smart workforce, Routledge, 2000, 194-206.


Staffan Larsson
  Studiecirkeldemokratin
  Civilsamhället: Demokratiutredningens forskarvolym VIII, Fakta Info Direkt, 1999, 243-279.


Staffan Larsson
  Defining the study circle tradition
  Adult Education and Democratic Citizenship II, Impuls Publisher, 1998, 50-70.


Staffan Larsson
  Förord
  Skolklassen som socialt drama, Studentlitteratur, 1998, 11-133.


Staffan Larsson
  On the meaning of life-long learning
  Adult Learning and Social Participation, Verband Wiener Volksbildung, ESREA, 1998, 134-152.


Staffan Larsson
  Teaching and Learning
  Adult Learning and Social Participation, Verband Wiener Volksbildung, ESREA, 1998, 131-133.


Staffan Larsson
  Livslångt och livsvitt lärande
  Vuxenpedagogik i teori och praktik: kunskapslyftet i fokus : en antologi från Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna, Fritzes, 1997, 41-54.


Staffan Larsson
  The Meaning of Life-long Laerning
  Globalisation, Adult Education & Training, Zed Books, 1997, 250-261.


Staffan Larsson
  Vardagslärande och vuxenutbildning
  Livslångt Lärande, Studentlitteratur, 1996, .


Staffan Larsson
  Folkbildningsbegreppet ur en vuxenpedagogisk synvinkel
  Folkbildningens innebörder, MIMER, Skapande Vetande, 1995, 100-120.


Staffan Larsson
  Om kunskapens möjligheter i folkbildningen
  Föreningen för folkbildningsforsknings årsbok, Föreningen för folkbildningsforskning, 1995, 33-44.


Staffan Larsson
  Om kvalitet i kvalitativa studier
  Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, 1994, 163-189.


Staffan Larsson and Per Olof Thång
  Principles behind the generation of Adult Education in Local Arenas
  Training and Professional Development in Adult and Continuing Education., University of Exeter, 1994, 50-65.


Staffan Larsson
  The Open City and the Closed Classroom.
  Lifelong learning in Educating Cities., Gothenburg City Education Comm., 1993, 32-36.


Staffan Larsson
  The essence of teaching adults - the views of 124 Swedish teachers in Municipal adult education
  Social Change and Adult Education Research, Adult Education Research Group, Linköping University, 1992, 243-251.


Staffan Larsson
  Vad är det för särskilt med att undervisa vuxna?
  Hela vuxenutbildningen! En framtidsbild i historiens ljus., Utbildningsförlaget Brevskolan, 1992, 90-108.


Staffan Larsson
  Wstepne spotkania w formalnej edukacji doroslych
  Oswiata Doroslych jako Ruch Spolenczny, Prace Pedagogiczne, 1992, 306-326.


Staffan Larsson and Anders Fransson
  Who takes the Second Chance
  Swedish Aspects on Literacy, Skolöverstyrelsen, 1991, 64-88.


Anders Fransson and Staffan Larsson
  Att ta steget till vuxenstudier
  Studiesteg för vuxna, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, 1990, .


Stephen, J. Ball and Staffan Larsson
  Education, Politics and Society in Sweden
  The Struggle for Democratic Education. Equality and Participation in Sweden, The Falmer Press, 1989, .


Staffan Larsson
  Glossary
  The Struggle for Democratic Education. Equality and Participation in Sweden, The Falmer Press, 1989, ix-xiii.


Staffan Larsson
  Vad är självstyrt lärande värt?
  Utbildningshistoria 1989, Förening för Svensk undervisningshistoria, 1989, 214-218.


Staffan Larsson
  Arbetsorganisation som studiehinder - icke facklärda och vuxenutbildning
  Den "nya" utbildningsklyftan - 90-talets utmaning, LiberUtbildningsförlaget, 1986, 80-96.


Staffan Larsson
  Describing teachers' conception of their professional world
  Teacher Thinking - a new perspective on persisting problems in education, Swets & Zeitlinger, 1984, 35-50.


Staffan Larsson
  Teachers' interpretations of the concept of "experience"
  Learning and experience in in formal education, Manchester monographs, 1983, 30-40.


Anders Fransson and Staffan Larsson
  Bedömning och återkoppling i det betygslösa mellanstadiet.
  Indlaerning med og uden karakterer, Nodisk Forening for paedagogisk forskning, 1981, 61-74.


Staffan Larsson
  Några tankar om betygens funktion
  Karakterer - og alterantiver til karakterer, Nordisk Forening for paedagogisk forskning, 1980, 154-161.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Betygs inverkan på undervisning eller Pontius Pilatus i klassrummet
  Karakterer - og alternativer til karakterer, Nordisk Forening for paedagogisk forskning, 1980, 139-152.


Staffan Larsson
  Provs inverkan på inlärningsprocessen
  Karaktersystem, karakterdebat og karakterforskning i de nordiske lande., Nordisk Forening for paedagogisk forskning, 1979, 88-93.


Conference Articles

Martin Lundberg and Staffan Larsson
  Deliberating Environment: On patterns of interaction in conversations from the perspective of common understanding
  NERA Congress 2010, 2010.


Staffan Larsson and Martin Lundberg
  An Ethnography illustrating the crossroads between certain theories of democracy and learning
  The Oxford Ethnography and Education Conference at S:t Hildas College,2006, 2006.


Staffan Larsson
  Att berättiga didaktik för vuxna
  NFPFs kongress i Linköping, 9 - 12 mars, 2006,2006, 2006.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag (Folklikt)
  Mimers årliga forskarkonferens,2006, 2006.


David Boud, Lars-Ove Dahlgren, Madeleine Abrandt Dahlgren, Staffan Larsson, Kjell Rubenson, Garnet Grosjean, Tom Sork, Zelda Groener and Shirley Walters
  Making sense of new forms of practice: multiple perspectives in researching an intercultural programme across continents.
  Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults,2006, 2006.


Staffan Larsson
  On the Geographical Distribution of Research Texts and References in Journals
  SCUTREA 36th annual conference, Intercultural perspectives on research into adult education: a global dialogue,2006, 2006.


Tom Sork, Shirley Walters, Staffan Larsson, David Boud and Zelda Groener
  Reflective theorizing about planning an online inercontinental graduate program
  Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults,2006, 2006.


Dennis Beach and Staffan Larsson
  Research Writing as Work and Artful Practice
  The Oxford Ethnography and Education Conference at S:t Hildas College,2006, 2006.


David Boud, Lars-Ove Dahlgren, Madeleine Abrandt Dahlgren, Staffan Larsson, Tom Sork and Shirley Walters
  Understanding global course development as a networked cross-cultural collaboration
  Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults,2006, 2006.


Madeleine Abrandt Dahlgren, Staffan Larsson and Shirley Walters
  Understanding voices as text: Discerning discourses in an intercultural learning environment
  Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults,2006, 2006.


Staffan Larsson
  A pluralist view of generalisation in qualitative studies. paper to be presented at the Oxford Ethnography Conference, St Hilda's College, Oxford University, September. 12 - 13, 2005
  The Oxford Ethnography Conference,2005, 2005.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at a distance - between studies and everyday life.
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality,2005, 2005.


Staffan Larsson
  Study circles - a mirror of a changing civil society?
  Conference proceedings for the education and social action conference,2004, 2004.


Staffan Larsson
  The emergence of ethnography in Swedish educational research
  The 2004 Oxford Conference in Ethnography and Education, 13 - 14 of September at S:t Hildas College, Oxford, UK,2004, 2004.


Staffan Larsson, Madeleine Abrandt Dahlgren, Shirley Walters, David Boud and Tom Sork
  Confronting globalisation: The cahllenges of creating space for global learning
  The Adult Education Research Conference, In Raleigh, N.C. USA , May 2002,2002, 2002.


Susanne Köpsén and Staffan Larsson
  Learning in a Trade Union
  21 st annual conference of the Canadian Association for the Study of Adult Education,2002, 2002.


Staffan Larsson, Ann-Marie Laginder, Eva Andersson and Bengt Petersson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag
  Forskning i Norden och Mimers årliga forskarkonferens,2001, 2001.


Staffan Larsson
  Generalisering från kvalitativa studier
  NFPFs förkongress Ethnography and learning 14 - 15 mars 2001,2001, 2001.


Susanne Köpsén and Staffan Larsson
  Learning in Trade Unions
  e-mancipatory learning. Scientific Theory and Trade Union Visions,2001, 2001.


Staffan Larsson
  Quality, Validity and Generalisability in Qualitative Research.
  Qualitative Approaches in Social and Educational Sciences, the th International PhD Summer school 9 - 22 September 2001 at Agnoia, Greece,2001, 2001.


Staffan Larsson
  A study circle society
  A Century of Adult Education Experiences - What are the lessons for the future,1999, 1999.


Staffan Larsson
  Chances for life-long learning in Sweden.
  Lifelong Learning in Europe, 31.8 - 4.9. 1998,1998, 1998.


Staffan Larsson
  On Quality in Qualitative Research
  The European Conference for Educational Research,1998, 1998.


Staffan Larsson
  Skolning i etnografisk ansats
  Symposium i det nordiska nätverket för etnografisk forskning, 11-12 mars 1998,1998, 1998.


Bernt Gustafsson, Staffan Larsson and Kjell Rubenson
  Civil Society and Swedish Popular Adult Education
  Crossing Borders, Breaking Boundaries,1997, 1997.


Per-Olof Thång, Per Andersson, Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Karin Wass
  Erfarenheter av utbildning för arbetslösa i kommunal vuxenutbildning
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1997, 1997.


Staffan Larsson, Ann-Marie Laginder, Gunnar Sundgren and Eva Andersson
  On the Significance of the study circles
  European Integration and Active Citizenship,1997, 1997.


Eva Andersson and Staffan Larsson
  Principer bakom lokala konstruktioner av vuxenutbildning: Fallet Trollhättan.
  NFPFs jubileumskongress i Göteborg, 6 - 9 mars 1997,1997, 1997.


Staffan Larsson
  The significance of the Study circle tradition
  ESREA conference: The Role of Adult Eduaction in Buildning local and Regional Communities, Bundesinstitut fur Erwachsenenbildung.,1997, 1997.


Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Per Olof Thång
  Drop-out från kommunal vuxenutbildning och dess orsaker.
  NFPFs kongress i Lillehammer, mars, 1996,1996, 1996.


Liselott Assarsson and Staffan Larsson
  Hur formas vuxenutbildning på det lokala planet?
  NFPFs kongress i Lillehammer, mars, 1996,1996, 1996.


Per Andersson, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Per-Olof Thång and Karin Wass
  Utbildning av arbetslösa inom komvux: en studie av lokalt beslutsfattande
  NFPF:s kongress,1996, 1996.


Staffan Larsson
  On the meaning of life-long learning. A treatise about the relation between everyday learning and adult education
  ESREA conference: Bundesinstitut fur Erwachsenenbildung.,1995, 1995.


Per Andersson, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Per-Olof Thång and Karin Wass
  Utbildning av arbetslösa inom komvux: en studie av lokalt beslutsfattande
  Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1995, 1995.


Staffan Larsson
  124 teachers´views of the essence of teaching adults.
  ISATT conference: Teacher Thinking and Actions in varied contexts, August 10 - 15, 1993,1993, 1993.


Staffan Larsson
  Om kvalitetskriterier i kvalitativ forskning
  NFPFs kongress i Linköping, 11 - 13 mars, 1993,1993, 1993.


Staffan Larsson
  The local construction of adult education in local arenas
  ESREA European Research Seminar 1993 in Linköping, 7 - 11 August,1993, 1993.


Staffan Larsson
  Kriterier för kvalitet i kvalitativ forskning
  Nordisk konferens om yrkespedagogiska påbyggnadsutbildningar,1992, 1992.


Staffan Larsson
  Om särdrag i att undervisa vuxna
  Forskning i Norden Nordens folkliga akademi, 10 - 12 juni, 1990,1990, 1990.


Anders Fransson and Staffan Larsson
  Who takes the Second Chance
  AAACE conference in Atlantic City, USA, Oct. 1 - 7, 1989: Adult Education- the Chance of a Lifetime,1989, 1989.


Staffan Larsson and Joyce Stalker Costin
  Swedish Snaps and Canadian Cider: a comparative study of the maenings of adult education
  Transatlantic Dialogue,1988, 1988.


Staffan Larsson
  Unskilled workers and education, a basis for a substantive model of recruitment to adult eduaction.
  A critical review of research on participation in adult education,1987, 1987.


Staffan Larsson
  Från studie i lärares omvärldsuppfattning till studier i lärares vardag.
  Konferens om taecher thinking i Göteborg 12 - 13 maj 1986.,1986, 1986.


Staffan Larsson and Glen Helmstad
  Storemens' ideas about education.
  ILSCAE First Annual Conference, July 22 - 26, 1985,1985, 1985.


Ph.D. Theses

Erik Nylander
  Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer
  2014.


  Fulltext PDF

Eva-Marie Harlin
  Lärares reflektion och professionella utveckling: Med video som verktyg
  2013.


  Fulltext PDF

Ulrik Lögdlund
  Networks and Nodes: The Practices of Local Learning Centres
  2011.


  Fulltext PDF

Susanne Köpsén
  Från revolution till reträtt: Lärande i en fackförenings vardag
  2008.


  Fulltext PDF

Henrik Nordvall
  I skärningspunkten mellan det globala och det lokala: Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum
  2008.


  Fulltext PDF

Margareta Ax Mossberg
  Var dags lärande: Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt
  2008.


  Fulltext PDF

Martin Lundberg
  Överläggningar om hållbar utveckling: En studie av studiecirkelsamtal
  2008.


  Fulltext PDF

Song-ee Ahn
  Ur kurs: Utbytesstudenters rörelser i tid och rum
  2007.


  Fulltext PDF

Andreas Fejes
  Constructing the adult learner: a governmentality analysis
  2006.


  Fulltext PDF

Liselott Assarsson
  Iscensättande av identiteter i vuxenstudier
  2005.


  Fulltext PDF

Inger Landström
  Mellan samtid och tradition: folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning
  2004.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson
  "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället-": om invandrare, integration, folkhögskola
  2002.


Per Andersson
  Att studera och bli bedömd: Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar
  2000.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Eva-Marie Harlin
  Överraskning och Reflektion: Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson, Martin Lundberg and Henrik Nordvall
  Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 6, 2013.


  Fulltext PDF

Staffan Larsson and Henrik Nordvall
  Study Circles in Sweden: An Overview with a Bibliography of International Literature
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 5, 2010.


  Fulltext PDF

Staffan Larsson
  Didaktik för vuxna - tankelinjer i internationell litteratur
  Vetenskapsrådets rapportserie, 12, 2006.


Staffan Larsson, Stellan Boozon, Lars-Ove Dahlgren, Per-Erik Ellström, Håkan Hult and Ann-Marie Laginder
  Vuxnas lärande - en profil vid Linköpings universitet
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 11, 1999.


Åsa Mäkitalo, Håkan Hult, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Per-Olof Thång
  Arbetslöshet eller utbildning. Om rekrytering av arbetslösa till komvux
  1997.


Sam Paldanius, Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson and Per Olof Thång
  Olika betydelser av kommunal vuxenutbildning för arbetslösa
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 3, 1997.


Håkan Hult, Staffan Larsson, Åsa Mäkitalo, Lars-Erik Olsson, Sam Paldanius and Per-Olof Thång
  Varför avstår arbetslösa från studieplats i kommunal vuxenutbildning?
  1997.


Per Andersson, Staffan Larsson, Lars-Erik Olsson, Per Olof Thång and Karin Wass
  Utbildning av arbetslösa i komvux. En studie av lokalt beslutsfattande
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 12, 1995.


Claes Alexandersson, Anders Fransson and Staffan Larsson
  Folkbildningsideal och läroverksorganisation
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 21, 1991.


Staffan Larsson, Olof Lundqvist, Bengt Pettersson and Per Olof Thång
  Kort utbildade i kunskapssamhället. Förslag till ett forskningsprogram samt exempel på ingående forskningsprojekt
  1991.


Staffan Larsson, Olof Lundquist, Bengt Petersson and Per Olof Thång
  Kortutbildade i kunskapsamhället
  1991.


Staffan Larsson, Eva Wirén, Alf Andersson and Anders Fahlbeck
  Uppsökande verksamhet och stöd till korta studier
  LiU-PEK-R, 153, 1991.


Anders Fransson, Staffan Larsson, Per Olof Thång and Anita Börlin
  Prioriterade grupper i komvux : anpassning av rekrytering, studievägledning och undervisning till prioriterade grupper
  Rapporter - Planering, uppföljning, utvärdering, 90:14, 1990.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: omtryck av 6 rapporter
  1990.


Staffan Larsson, Anders Fransson and Claes Alexandersson
  Vuxenpedagogisk vardag. Om undervisning i komvux
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 11, 1990.


Staffan Larsson
  Vuxenutbildningen och tiden
  LiU-PEK-AR, 25, 1990.


Staffan Larsson and Per Olof Thång
  Arbetets betydelse och utbildningens funktion. En empirisk studie av sjukvårdsbiträdens syn på arbete och utbildning
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 3, 1985.


Glen Helmstad and Staffan Larsson
  Föreställningar om utbildning. Intervjuer med lagerarbetare
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 9, 1985.


Claes Alexandersson, Anders Fransson and Staffan Larsson
  Läroplanen i vuxenundervisningen - en projektpresentation
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 22, 1985.


Staffan Larsson
  Kvalitativ analys
  Didakta, 1, 1984.


Claes Alexandersson and Staffan Larsson
  Arbetets betydelse och utbildningens funktion. En empirisk studie av mejeriarbetares syn på sin livssituation
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 11, 1982.


Anders Fransson and Staffan Larsson
  Bedömning och återkoppling
  1982.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Ett försök till integration
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 14, 1982.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Intentioner och restriktioner i undervisningen
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 7, 1982.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Kunskapsintresse och kunskapssyn io läroämnen
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 14, 1982.


Peter Gamdrup, Steinar Kvale and Staffan Larsson
  Inlaering med og uden karakterer.
  1981.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Lärarskicklighet
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 16, 1981.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Särdrag hos vuxenstuderande
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 17, 1981.


Staffan Larsson
  Studier i lärares omvärldsuppfattning: Deltagarnas erfarenheter som en resurs i vuxenutbildningen
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 6, 1980.


Staffan Larsson
  Analys av studieplatsser inom fordonsteknisk linje, årskurs 1.
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 159, 1978.


Lars-Ove Dahlgren, Elisabeth Lidén and Staffan Larsson
  Deltagarnas erfarenheter och kunskaper som en resurs i vuxenutbildningen. En projektpresentation.
  Rapporter från institutionen för pedagogik, 162, 1978.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30