Göm menyn

Publications for Song Ee Ahn


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Song-Ee Ahn, Sanna Rimpiläinen, Annette Theodorsson, Tara Fenwick and Madeleine Abrandt Dahlgren
  Learning in Technology-Enhanced Medical Simulation:Locations and Knowings
  Professions & Professionalism, 2015, 5(2), 1-12.
   Fulltext  PDF  

Song Ee Ahn
  A good learning opportunity, but is it for me?: A study of Swedish students' attitudes towards exchange studies in higher education
  Journal of Research in International Education, 2014, 13(2), 106-118.

Song Ee Ahn
  Exchange studies as actor-networks: Following Korean exchange students in Swedish higher education
  Journal of Research in International Education, 2011, 10(1), 46-57.

Per Andersson, Andreas Fejes and Song-Ee Ahn
  Recognition of Prior Vocational Learning in Sweden
  Studies in the Education of Adults, 2004, 36(1), 57-71.
   Fulltext  PDF  

Chapters in Books

Song-ee Ahn
  Aktör-nätverksteori
  Handbok i kvalitativ analys, Liber, 2015, 115-130.


Song Ee Ahn and Sofia Nyström
  Sociomateriella perspektiv på vuxen pedagogik
  Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 299-316.


Song Ee Ahn
  Unequal opportunities: considering student mobility as an effect of institutional practice
  Mobility as a tool to acquire and develop competences from childhood to seniority, Fundacja Rozwoju systemu Edukacji, 2013, 365-373.


Erik Nylander and Song Ee Ahn
  Vart leder Internationaliseringen?
  Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 210-231.


Sam Paldanius, Song Ee Ahn and Per Andersson
  Vuxnas val av studier: Att välja utbildning eller inte
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 124-130.


Song-ee Ahn, Per Andersson, Andreas Fejes, Eva Flogell and Georg Karlsson
  Kunskap – synlig, standardiserad och jämförbar?
  Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 123-142.


Conference Articles

Song-Ee Ahn, Anders Hallqvist and Eva-Marie Harlin
  Innovative folk high school programs
  Mimer-konferens, Malmö, 8-9 november 2016, 2016.


  Fulltext PDF

Song-Ee Ahn, Eva-Marie Harlin and Anders Hallqvist
  Innovative Program Development in Swedish Folk High Schools
  ESREA: 8th Triennial European Research Conference, Maynooth University, Ireland, 8-11 September 2016, 2016.


  Fulltext PDF

Song Ee Ahn and Sanna Rimpiläinen
  Three locations of technology enhanced medical simulation training and their effect on learning and knowing
  Professional <em>Matters</em>: Materialities and virtualities of professional learning, 2014.


Song Ee Ahn, Sanna Rimpilainen, Madeleine Abrandt Dahlgren and Tara Fenwick
  Interprofessional training in technology-enhanced medical simulation: Locations and knowings
  Conference Programme Book: 8th International Conference on Researching Work and Learning 2013, 2013.


Song Ee Ahn and Sanna Rimpilainen
  Performing multiple realities: a study of action and agency in technology-enhanced simulation in medical education
  Book of Abstracts: 7th European Research Conference, 2013.


Song Ee Ahn
  Teaching future mobile professionals
  <em>ProPEL</em> Conference  Programme Book 2012, 2012.


Song Ee Ahn
  Distance and proximity: a study of Swedish students' attitudes towards exchange studies in higher education
  The Fourth Nordic Conference on Adult Learning, 2011.


Song Ee Ahn
  To participate or not to in an exchange program: A study on the Swedish students’ attitudes on exchange programs in higher education
  ESREA conference, 2010.


Song Ee Ahn
  Korean Exchange Students' Interactions with other Students in Sweden
  International Conference of Education, Research and Innovation ICERI,2008, 2008.


Song Ee Ahn
  A waste of time? The Korean exchange students talk about the value of the period
  NFPF/NERA,2006, 2006.


Song Ee Ahn
  Trajectories in a network - Korean exchange students in Sweden
  Nordic Educational Research Association Conference,2004, 2004.


Andreas Fejes, Song Ee Ahn and Per Andersson
  Recognition of prior professional learning
  Nordic Educational Research Association Conference,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Helena Colliander
  Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults
  2018.


  Fulltext PDF

Karolina Muhrman
  Inget klöver utan matematik: En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv
  2016.


  Fulltext PDF

Song-ee Ahn
  Ur kurs: Utbytesstudenters rörelser i tid och rum
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Sofia Nyström, Song Ee Ahn and Fredrik Sandberg
  Utvärdering av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande 2015-2016
  TemaNord, 2016:544, 2016.


  Fulltext PDF

Song Ee Ahn
  Att vara lärare eller att arbeta som lärare - en reflektion över läraridentiteten
  CUL-rapporter, 2006:10, 2006.


Per Andersson, Nils-Åke Sjösten and Song Ee Ahn
  Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens. Perspektiv på validering
  Forskning i fokus, 9, 2003.


Song Ee Ahn
  En lustgård med taggar: en studie om kvinnors sexualitet i massmedia
  Sociologi i Linköping, 2001:1, 2001.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21